Новини АУБ

Національний банк затвердив рекордну кількість нормативних актів у грудні 2023 року

Національний банк України у грудні 2023 року затвердив рекордну кількість нормативних актів – близько 60. Це майже вдвічі більше, ніж у середньому за місяць у 2023 році

 

2501 nbu 1

Тематика прийнятих документів була різноманітною, але значна увага приділялась унормуванню діяльності страхових компаній, фінансових компаній, кредитних спілок та небанківських фінансових установ. Зокрема, були прийняті акти, спрямовані на:

 • забезпечення стабільності та надійності фінансової системи в умовах воєнного часу;
 • підвищення прозорості та ефективності діяльності небанківських фінансових установ;
 • удосконалення регулювання страхування;
 • гармонізацію українського законодавства з вимогами ЄС.

Серед важливих актів, прийнятих Національним банком у грудні 2023 року, можна виділити:

 • Постанову № 156, якою НБУ оновив порядок реєстрації та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про платіжні системи та їх суб’єктів. Ці зміни спрямовані на вдосконалення порядку реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг
 • Постанову № 167, якою регулятор оновив порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг відповідно до вимог нових законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки", які вводяться в дію з 1 січня 2024 року. Зміни спрямовані на врегулювання проведення інспекційних перевірок
 • Постанову № 195, якою НБУ пом'якшив низку обмежень для населення та бізнесу. Зокрема, було спрощення отримання грошової допомоги,збільшення можливостей для експорту та імпорту, забезпечення дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні.
 • Рішення № 428-рш, якими були затверджена нова редакція Правил дотримання Спеціального стандарту поширення даних. Документ направлений на вдосконалення робіт з підготовки та поширення показників фінансового та зовнішнього секторів економіки України відповідно до Спеціального стандарту поширення даних МВФ

Впровадження нових нормативних актів, прийнятих Національним банком у грудні 2023 року, сприятиме зміцненню фінансової системи України, підвищенню захисту прав споживачів фінансових послуг та наближення до стандартів Європейського Союзу. Перелік нормативних документів, затверджених протягом грудня та їх стислу характеристику наведено в таблиці нижче.
Огляд новацій НБУ за грудень 2023 року підготовлений Аналітичною групою АУБ під керівництвом Діляри Мустафаєвої.

Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом грудня  2023 року

Назва Постанови/документу

Дата прийняття

Сутність

Мета/вплив на БСУ

Про затвердження Правил дотримання Спеціального стандарту поширення даних

428-рш

02.12.2023

Затверджено нову редакцію Правил. В зв’язку цим втратила чинність Постанова Правління НБУ від 21.07.2004 № 341 “Про затвердження Правил дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ» та зміни до неї

Вдосконалення робіт з підготовки та поширення показників фінансового та зовнішнього секторів економіки України відповідно до Спеціального стандарту поширення даних МВФ

Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш

432-рш

05.12.2023

НБУ розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів . Так, з 11 грудня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000229116, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 07 листопада 2023 року.

Збільшення активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету НБУ

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг

156

05.12.2023

НБУ оновив порядок реєстрації та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – Реєстр) відомостей про платіжні системи та їх суб’єктів.Зокрема, регулятор врегулював питання щодо:

1) права НБУ відмовити в реєстрації міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, а також скасувати їх реєстрацію в разі: 

 • наявності інформації про співпрацю або здійснення платіжних операцій за участю платіжних систем, банків, небанківських установ, до яких (або до операторів, власників, керівників яких) застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
 • функціонування на території держави, що здійснює збройну агресію проти України; 

2) реєстрації та внесення відомостей до Реєстру про непрямих учасників та розрахункових банків платіжних систем, а саме:

 • прямий учасник має право не подавати до Національного банку для реєстрації непрямого учасника повідомлення від оператора платіжної системи про надання права такому прямому учаснику залучати непрямих учасників, якщо таке повідомлення подавалося раніше та за умови його актуальності;
 • оператор міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, не зобов’язаний у разі укладення договору з новим / додатковим розрахунковим банком подавати оновлену інформаційну довідку та узгоджувати її з Національним банком. Для внесення відомостей про новий / додатковий розрахунковий банк оператору міжнародної платіжної системи достатньо надіслати регулятору відповідне повідомлення;

3) права НБУ скасувати реєстрацію міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, якщо протягом 180 календарних днів кількість прямих учасників такої платіжної системи в Україні не відповідає вимогам українського законодавства (тобто є меншою трьох).

4) унесення до Реєстру відомостей про технологічних операторів, яких окремо залучатимуть учасники платіжної системи, за умови, що таке право буде передбачене узгодженими з Національним банком документами, що визначають умови та порядок діяльності платіжної системи.

Вдосконалення порядку реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг

Про затвердження Положення про порядок здійснення оверсайту суб’єктів, які виконують функції центрального депозитарію цінних паперів, центрального контрагента, торгового репозиторію та системи розрахунків у цінних паперах в Україні

157

08.12.2023

НБУ з 01 січня 2024 року здійснюватиме оверсайт суб’єктів, які виконують функції центрального депозитарію цінних паперів, центрального контрагента, торгового репозиторію та системи розрахунків у цінних паперах (далі – об’єкти оверсайту інфраструктури ринків капіталу), що передбачено Законами України “Про Національний банк України” та “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”.

У зв’язку з цим НБУ  визначив основні організаційні засади та порядок здійснення оверсайту інфраструктури ринків капіталу, що базуються на Принципах для інфраструктури фінансового ринку, прийнятих Банком міжнародних розрахунків і Міжнародною організацією комісій з цінних паперів.

Так, регулятор визначив:

 1) мету, порядок та періодичність здійснення моніторингу діяльності об’єктів оверсайту інфраструктури ринків капіталу на основі таких параметрів: 

 • ефективність і результативність діяльності;
 • надійність і безперервність діяльності; 

2) порядок та періодичність здійснення оцінювання об’єктів оверсайту інфраструктури ринків капіталу на відповідність міжнародним стандартам оверсайту. Зокрема, встановлено: 

 • види оцінювання (комплексне та тематичне);
 • етапи здійснення оцінювання;
 • джерела інформації для здійснення оцінювання;
 • порядок складання звіту за результатами оцінювання; 

3) порядок надання рекомендацій за результатами оцінювання та періодичність здійснення аналізу стану їх виконання об’єктом оверсайту інфраструктури ринків капіталу;

 4) порядок обміну інформацією з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку під час здійснення оверсайту об’єктів оверсайту інфраструктури ринків капіталу.

Впорядкування оверсайту інфраструктури ринків капіталу

Про затвердження Змін до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму

158

08.12.2023

Зміни стосувались посилань на законодавчі акти, що змінились, а також доповнення Порядку електронними новаціями : можливість використання електронної печатки та  право представника клієнта  пред’явити уповноваженому працівнику банку е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон/дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.”;

Також  було змінено додаток 1 до Порядку ( Указівки щодо заповнення реквізитів), а Додатки 2 та 3- скасовано

Вдосконалення порядку відкриття та закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму

Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг

159

12.12.2023

Зміни було внесено до розділу III та вони переважно стосувались доповнення переліку випадків, при яких розкривається банківська таємниця, зокрема- на виконання вимог угоди FATCA

Приведення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг у відповідність до вимог законодавства України 

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції

160

14.12.2023

НБУ розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій. Зміни було внесено до Постанови НБУ №8 від 02.01.2019. Додатковому аналізу і перевірці підлягатимуть валютні операції з метою здійснення розрахунків (попередньої оплати), пов'язані з наявними ризиками невиконання контрагентом-нерезидентом зобов'язань щодо поставки товарів за ЗЕД-договором за наявності однієї або кількох таких ознак:

 • наявність інформації про перевищення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, установлених НБУ, або строків, продовжених згідно з висновком центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, за зовнішньоекономічними договорами, укладеними клієнтами банку з цим контрагентом-нерезидентом;
 • наявність у резидента - суб'єкта валютної операції перевищення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та/або імпорту товарів на загальну суму, яка дорівнює або перевищує 20-кратний розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), передбачений  статтею 20 Закону про фінмоніторинг  (тобто на суму від 8 млн грн);
 • наявність у резидента - суб'єкта валютної операції змін/додаткових угод до зовнішньоекономічних договорів, що передбачають збільшення строків поставки контрагентом-нерезидентом товарів;
 • наявність протягом попередніх 365 календарних днів неодноразових випадків повернення контрагентом-нерезидентом на користь клієнтів банку коштів (попередньої оплати) у сумі, що перевищує 50 % від суми первинного платежу, за операціями з імпорту товарів;
 • створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів;
 • наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

Вдосконалення порядку здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 10

161

14.12.2023

Зміни  було внесено до ряду документів, що регулюють операції  на валютному ринку. Так, було скасовано Постанову НБУ № 10 від 02.01.2019р. “Про затвердження Правил функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку України» та ,відповідно, були виключені пункти щодо підтвердження угод з Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 31.01.2019  № 26 та з «Положення про структуру валютного ринку України» (Постанова НБУ №1 від 02.01.2019)

Актуалізація нормативно-правових актів НБУ

Про затвердження Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг

162

14.12.2023

НБУ оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг відповідно до вимог нових законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки", які вводяться в дію з 1 січня 2024 року. 

Нове Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових і супровідних послуг передбачає розширення переліку осіб, охоплених наглядовою діяльністю. До таких осіб, починаючи з 1 січня 2024 року, належатимуть:

 страховики, кредитні спілки, фінансові компанії, ломбарди та їх відокремлені підрозділи; 

 • небанківські фінансові групи та їх учасники;
 • надавачі супровідних послуг та їх відокремлені підрозділи (крім колекторських компаній, бюро кредитних історій та юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою);
 • власники істотної участі, ключові учасники у структурі власності, афілійовані та споріднені особи надавачів фінансових послуг;
 • іноземні учасники ринку фінансових послуг, які здійснюють діяльність з надання фінансових та/або супровідних послуг в Україні;
 • особи, які у встановленому чинним законодавством порядку надають послуги з аутсорсингу надавачам фінансових послуг.

Положення також передбачає:

1) інструменти як безвиїзного пруденційного нагляду, так і нагляду за ринковою поведінкою (крім питань нагляду за дотриманням прав споживачів фінансових послуг, які регулюються  окремим нормативно-правовим актом ); 

2) застосування ризик-орієнтованого підходу до нагляду з урахуванням:  

особливостей виду діяльності надавачів фінансових / супровідних послуг; 

 • характеру і обсягів послуг, що надаються;
 • системної важливості / значимості надавача;
 • наявних ризиків під час здійснення фінансових / супровідних послуг або внаслідок участі у фінансовій групі; 

3) розширення переліку можливих дій за результатами безвиїзного нагляду: 
крім заходів впливу Національний банк зможе, зокрема, застосовувати коригувальні заходи і заходи раннього втручання.

Приведення нормативно-правових актів НБУ у відповідність до діючого законодавства

Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги

163

15.12.2023

Положення розроблене відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” і визначає вимоги до порядку оброблення, зберігання, захисту, використання, передавання, розкриття, знищення та оприлюднення інформації, що становить таємницю фінансової послуги, включаючи порядок використання НБУ під час здійснення нагляду за надавачем фінансових послуг або посередником інформації, що становить таємницю фінансової послуги, одержаної ним у процесі здійснення нагляду за іншими надавачами фінансових або супровідних послуг.

Визначення порядку роботи з інформацією, що становить таємницю фінансової послуги

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

164

16.12.2023

У  документах, що стосую.ться розрахунку економічних нормативів, словосполучення «економічних нормативів» було замінено на «пруденційних нормативів»

Приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України 

Про затвердження Змін до Положення про порядок погодження Національним банком України специфікацій деривативних контрактів грошового ринку

165

16.12.2023

Зміни стосувались механізму подання документів в електронному вигляді (замість паперового)

Перехід на електронний документообіг

Про затвердження Положення про таємницю страхування

166

19.12.2023

Положення розроблене відповідно до Законів України  “Про Національний банк України”“Про фінансові послуги та фінансові компанії”“Про електронні документи та електронний документообіг”Закону України  “Про страхування” і  визначає вимоги до оброблення, захисту, зберігання, використання, передавання та розкриття інформації, що становить таємницю страхування.

Врегулювання питань щодо роботи з інформацією, що становить таємницю страхування

Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг

167

20.12.2023

НБУ оновив порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг відповідно до вимог нових законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки", які вводяться в дію з 1 січня 2024 року.  

Нове Положення врегульовує порядок проведення інспекційних перевірок осіб, які охоплюватимуться наглядовою діяльністю Національного банку з 01 січня 2024 року, а саме: 

 • надавачів фінансових і супровідних послуг та їх відокремлених підрозділів;
 • небанківських фінансових груп та їх учасників;
 • власників істотної участі;
 • ключових учасників у структурі власності;
 • афілійованих та споріднених осіб надавачів фінансових послуг; 
 • іноземних надавачів фінансових та/або супровідних послуг в Україні; 
 • осіб, які в установленому законодавством порядку надають послуги з аутсорсингу надавачам фінансових послуг.

Положення, зокрема, визначає організаційні засади проведення перевірок, додаткові підстави для проведення позапланової інспекційної перевірки, порядок виконання рекомендацій, наданих за результатами інспекційної перевірки та особливості складення акта про відсутність об’єкта перевірки за місцезнаходженням.

Положення також розширює перелік прав об’єкта перевірки під час проведення інспекційної перевірки та можливих дій за результатами інспекційної перевірки: крім заходів впливу Національний банк зможе, зокрема, застосовувати коригувальні заходи і заходи раннього втручання.  

Врегулювання проведення інспекційних перевірок

Про затвердження Положення про порядок та умови укладення договору страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами

168

20.12.2023

Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність, Закону України від 18 листопада 2021 року № 1909-IX "Про страхування" 

 Положення встановлює порядок укладення договору страхування відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності, який провадить обов'язковий аудит фінансової звітності, перед третіми особами та умови, на яких укладається договір страхування відповідальності аудитора.

Вимоги цього Положення поширюються на страховиків, які отримали ліцензію на здійснення діяльності із страхування, страхових посередників та суб'єктів аудиторської діяльності

Наближення вітчизняного ринку страхування до стандартів ЄС

Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків

169

20.12.2023

Зміни було внесено переважно до глави  27  розділу IV щодо випадків, в яких необхідно  повідоміти  НБУ про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг

Приведення порядку ліцензування банків до вимог законодавства України

Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року

170

20.12.2023

Документом було визначено регламент роботи на період з  29.12.2023 по 01.01.2024 включно

Регламентування роботи в рамках завершення звітного року

Про внесення зміни до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки

171

20.12.2023

Зміни було внесено до Положення, затвердженого Постановою Правління НБУ №67 від 28 травня 2020 року . Зміни було внесено до п.61 та вони стосувались прав НБУ у разі   віднесення банку до категорії неплатоспроможних .

В цьому випадку НБУ має право розірвати в односторонньому порядку Генеральний договір про проведення операцій своп процентної ставки та вжити таких заходів:

1) достроково припинити всі діючі операції своп процентної ставки, якщо банк не виконав платіж за операцією своп процентної ставки протягом трьох робочих днів із дати платежу та/або вимогу Національного банку щодо поповнення гарантійного фонду протягом трьох робочих днів із дня отримання такої вимоги;

2) повернути банку активи (майно), що формують гарантійний фонд, та сплатити суму справедливої вартості діючих операцій своп процентної ставки, якщо ця сума є негативною (від’ємною) з позиції Національного банку.”

Вдосконалення нормативно-правового акта НБУ з питань проведення на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки

Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки

172

20.12.2023

НБУ визначив єдиний порядок використання електронного підпису та електронної печатки: 

 • в банківській системі України, 
 • на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк України;
 • під час надання платіжних послуг. 

Тепер норми стосовно створення, оброблення та зберігання електронних документів, що діють у банківській системі України та під час надання платіжних послуг, поширюватимуться і на учасників ринку небанківських фінансових послуг та їхніх клієнтів. 

Зокрема, Національний банк: 

 • врегулював порядок застосування всіх видів електронного підпису та електронної печатки на ринках фінансових та платіжних послуг в одному документі; 
 • передбачив нові види електронного підпису та електронної печатки: удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом, удосконалена електронна печатка з кваліфікованим сертифікатом, цифровий власноручний підпис;
 • оновив вимоги до створення та зберігання електронних документів, забезпечення інформаційної безпеки під час обробки електронних документів в інформаційних системах фінансових установ.

Сприяння подальшому розвитку безпаперових технологій під час надання фінансових і платіжних послуг, а також розвитку методів дистанційного підписання договорів.

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

173

20.12.2023

Було внесено зміни до  Постанови НБУ від 25 лютого 2022 року № 23 “Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп” . Зміни стосуються розподілу капіталу та виплати дивідентів акціонерам.  Забороняється розподіл капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування загальних резервів і фондів банку, які включаються до основного капіталу, покриття збитків минулих років. Виплата дивідендів дозволяється тільки за привілейованими акціями та ивідендів, що спрямовуються до Державного бюджету України.

П ункт 9 -2  Постанови було викладено в наступні редакції:

“9-2. Банки до 29 квітня 2024 року продовжують включати до розрахунку нормативів достатності капіталу мінімальний розмір операційного ризику, розрахований станом на 01 січня 2021 року на підставі даних річної фінансової звітності за 2020 рік, перевіреної та підтвердженої аудитором.

Банкам, починаючи зі звітності станом на 01 травня 2024 року, включати до розрахунку нормативів достатності капіталу мінімальний розмір операційного ризику, розрахований відповідно до вимог  Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2019 року № 156. 

Крім того, було внесено ряд змін до  Правил роботи банків у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, затверджених постановою Правління НБУ від 25 лютого 2022 року № 23  ЦІ зміни переважно стосуються перегляду кредитів  під час воєнного стану при розрахунку кредитного  ризику.

Сприяння стабільності банківської системи України 

Про затвердження Положення про розкриття інформації та розміщення інформаційного документа про стандартний страховий продукт на вебсайтах страховиків та страхових посередників

174

20.12.2023

НБУ визначив вимоги до мінімального обсягу інформації, яка надається споживачеві про страховика та страховий продукт, включаючи інформаційний документ про стандартний страховий продукт на власних вебсайтах страховиків та страхових посередників, а також форму та порядок розкриття такої інформації

Страховики та страхові посередники розкриватимуть на власних вебсайтах (на окремих вебсторінках з інформацією про страховий продукт) ключову інформацію, необхідну споживачеві для ознайомлення з умовами страхового продукту, а саме:

 інформацію про об’єкт страхування, страхові ризики та страхові випадки;

 • розміри страхової суми (включаючи ліміти відповідальності), премії та франшизи;
 • територію дії договору;
 • умови здійснення страхових виплат (включаючи винятки із страхових випадків та підстави для відмови у здійсненні страхової виплати).
 • порядок оподаткування страхових виплат і застосування податкових пільг та умови зменшення розмірів страхових сум (за класами страхування життя). 

Крім того, страховики та страхові посередники повинні розміщувати на таких вебсторінках інформаційний документ про стандартний страховий продукт, в якому стисло викладено найважливіші умови страхового продукту. Це дасть змогу споживачеві детальніше ознайомитися з особливостями страхового продукту до укладення договору страхування та порівняти його з аналогічними страховими продуктами інших страховиків.

Також, страховики на власних вебсайтах розкриватимуть інформацію про черговість задоволення вимог, які можуть виникнути у споживачів у разі банкрутства страховика, а саме про черговість здійснення страхових виплат за договорами страхування та повернення ним частини сплаченої страхової премії.

Встановлення мінімального обсягу інформації, яка повинна надаватися споживачеві до укладення договору страхування

Про затвердження Положення про особливості укладення договорів страхування зі споживачами

175

20.12.2023

НБУ встановив вимоги до форми та змісту договорів страхування між споживачами та страховиками і страховими посередниками

У договорах страхування передбачається наявність положень, необхідних для сплати страхової премії, отримання страхового відшкодування, подання звернень. Договір страхування, що укладається у формі електронного документа, повинен містити електронні  підписи споживача та уповноваженої особи страховика або страхового посередника.

 Також встановлюються вимоги до форми та змісту договорів страхування, а саме:

·         визначається перелік положень, які не можуть міститися в договорі страхування; 

 • вимагається використання в договорі страхування термінології, визначеної законодавством України, та викладення умов договору страхування у відповідних за змістом його розділах; 
 • упорядковується порядок надання споживачеві договору страхування (уключаючи договір, укладений у формі електронного документа).

В договорі страхування виключається наявність:

 • винятків зі страхових випадків та підстав для відмови у здійсненні страхового відшкодування, які дублюють або повторюють страхові ризики або страхові випадки;
 • обмежень страхування, які вже діють на момент укладення договору страхування.

Впорядкування  вимог до укладання договорів страхування

Про затвердження Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком України щодо Кредитного реєстру Національного банку України

176

23.12.2023

Документ регламентує  процес подання інформації до кредитного реєстру та процес  отримання інформації з кредитного реєстру.

 Врегулювання взаємодії фінансових компаній та кредитних спілок з НБУ щодо Кредитного реєстру 

Про затвердження Змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

№ 480-рш

23.12.2023

Зміни стосуються послуг з касового обслуговування

Удосконалення умов користування послугами, що надаються НБУ

Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи

177

23.12.2023

Зміни визначають порядок та умови отримання сертифіката Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи та встановлюють кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть призначатися для виконання цих функцій. Зокрема, визначено вимоги до бездоганної ділової репутації заявника, умови визнання Національним банком репутації заявника небездоганною та порядок оскарження такого рішення.

Імплементація вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки"

Про затвердження Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки

178

23.12.2023

У Положенні визначено:

 •  перелік функцій, повноважень та прав тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки;
 • порядок визначення складу тимчасової адміністрації;
 • процедуру прийняття рішення про дострокове припинення повноважень тимчасового адміністратора;
 • порядок припинення діяльності тимчасової адміністрації та звітування про виконання завдань.

Імплементація вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки"

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

179

24.12.2023

Зміни було внесено до :

1) Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій та операцій з ощадними сертифікатами банку, затвердженого постановою НБУвід 03.12.2003 № 516

2) Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах, затвердженого постановою НБУ від 28.07. 2008  № 216

3) Інструкції про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтів, затвердженої постановою НБУ від 15.04. 2022 № 74

4) Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою НБУ від 29.07. 2022 № 163.

5) Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті

Імплементація міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки”

Про внесення змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

180

25.12.2023

Положення було викладено в новій редакції. Документ визначає порядок функціонування Кредитного реєстру Національного банку.

Забезпечення виконання НБУ регуляторних і наглядових функцій 

Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними

181

25.12.2023

Було внесено ряд змін та доповнень, але ряд з них вступив в дію з 01.01.2024, ряд вступає в дію. з 01.03.2024,  а частина- через 90 днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні

Вдосконалення порядку зберігання уповноваженими банками запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними

Про затвердження Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування

182

25.12.2023

Положення визначає  перехід від видів страхування до класів та переоформлення чинних ліцензій страховиків, а також встановлює вимоги до укладання і виконання договорів страхування залежно від групи класів страхування

Імплементації вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування»

Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг

183

25.12.2023

Положення про застосування заходів впливу, заходів раннього втручання, коригувальних заходів на ринках небанківських фінансових послуг урегульовує низку питань нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, зокрема:  

 • перелік ознак ризикової діяльності, в разі встановлення яких Національний банк матиме право застосувати заходи впливу; 
 • перелік ознак систематичного, повторного та триваючого порушення;
 • порядок оприлюднення інформації про вжиті Національним банком заходи;
 • порядок участі в розгляді питання щодо застосування заходів впливу НБУ до осіб, стосовно яких має бути прийняте відповідне рішення (представників таких осіб);
 • вимоги до оформлення та подання документів до Національного банку в межах процедури застосування заходів.

Імплементація вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки"

Про затвердження Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля

184

25.12.2023

Положення визначає умови та особливості виходу страховика з ринку за рішенням власників, процедури отримання відповідного дозволу Національного банку, анулювання ліцензії та ліквідації.

Імплементації вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування»

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів

185

25.12.2023

Втратила  чинність низка нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України / Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Імплементації вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування»

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативноправових актів Національного банку України

186

25.12.2023

Документ визнає такими, що втратили чинність

1) постанову Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 84 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг”;

2) постанову Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 87 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань застосування заходів впливу”;

3) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 “Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України”;

4) постанову Правління Національного банку України від 23 травня 2022 року № 103 “Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками”;

5) пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 30 червня 2022 року № 135 “Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

Приведення нормативно-правових актів НБУ у відповідність до законодавства України

Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія

187

25.12.2023

Положення  визначає кваліфікаційні вимоги до актуаріїв, які є ключовими особами страховика, та порядок ведення Національним банком реєстру актуаріїв.

Імплементації вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування»

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26

188

26.12.2023

Було внесено зміни до Постанови НБУ « Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України».

Банки зобов’язані щокварталу не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, надавати НБУ інформацію про наявність/відсутність клієнтів банку, які мають зв’язки з РФ та громадянами/резидентами РФ

Невідкладне та ефективне реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України

Про внесення змін до Положення про політику винагороди в банку

189

27.12.2023

НБУ оновив вимоги до політики винагороди членів органів управління та впливових осіб банку.

Положення про політику винагороди в банку стосується членів органу управління банку (членів ради та правління, керівників підрозділів внутрішнього аудиту, ризик-менеджменту, комплаєнс-менеджменту тощо) та впливових осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику установи, а також встановлює чіткі критерії для віднесення до таких осіб.

Реалізація політики винагороди в банку має враховувати розмір, особливості діяльності банку, характер та обсяг банківських та інших фінансових послуг, профіль ризику банку, його системну важливість, а також дотримання / виконання стратегії банку, бізнес-плану, бюджету та декларації схильності до ризиків.

Фіксована складова винагороди членів органу управління банку та впливових осіб банку згідно з Положенням має відображати відповідний рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності працівника згідно з його посадовими обов’язками / умовами договору. Ця складова не залежить від результатів діяльності банку і не може бути зменшена / призупинена / скасована.

Змінна складова винагороди має враховувати показники фінансового стану банку та результати його діяльності і водночас запобігати негативному впливу таких виплат на сталий розвиток установи. З цією метою передбачено:

 • обмеження розміру змінної складової 100% фіксованої винагороди;
 • застосування негрошової форми виплати (акції банку та фінансові інструменти, пов’язані з власними інструментами капіталу, інструменти з умовами списання / конверсії, субординований борг) до щонайменше 50% змінної винагороди;
 • відстрочення виплат терміном від 4 років до щонайменше 40% змінної винагороди, а в разі виплати особливо великої суми – до щонайменше 60%.

Відповідно до постанови банки мають привести свої внутрішні документи у відповідність до нових вимог до 30 квітня 2024 року. Водночас вимоги, що ґрунтуються на показниках достатності внутрішнього капіталу (ICAAP), набирають чинності з 01 січня 2025 року.

Національний банк здійснюватиме оцінку політики винагороди в банку з урахуванням оцінки його фінансового стану, бізнес-моделі, супутніх ризиків, ефективності корпоративного управління і системи внутрішнього контролю під час оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) та визначення наглядових дій щодо установи.

Імплементація стандартів Євросоюзу

Про затвердження Змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України

190

27.12.2023

Зміни було внеснено до Правил, затверджених Постановою НБУ  №123 від 25.11.2021

Змінами до Правил № 123:

 •  практично повністю (крім деяких файлів) оновлено звітність страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів;
 • перелік постачальників звітності доповнено колекторськими компаніями із встановленням вимоги подання ними трьох файлів звітності;
 • суттєво скорочено перелік пояснювальних записок та додаткових звітів, що подавалися шляхом надсилання на електронну пошту Національного банку. Наразі пояснювальна записка (в новій редакції) подаватиметься лише страховиками;
 • визначено, що файли FR0 “Дані фінансової звітності”, FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” та примітки до фінансової, консолідованої фінансової звітності подаватимуть лише ломбарди та фінансові компанії. 

Також передбачено незастосування заходів впливу до постачальників звітності за несвоєчасне подання файлів із показниками звітності, електронних документів та/або допущені помилки під час складання звітності за I квартал 2024 року, за умови, якщо файли з показниками звітності, електронні документи подаватимуться до Національного банку в повному обсязі до 25 липня 2024 року. Вимоги щодо незастосування заходів впливу не поширюються на файли FR0, FR1, OS1, OS2, OS3 та примітки до фінансової, консолідованої фінансової звітності.

Приведення Правил № 123 у відповідність до змін у законодавстві України

Про затвердження Положення про регулювання діяльності фінансових компаній, які мають право здійснювати діяльність з надання гарантій, та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85

191

27.12.2023

Положення про регулювання діяльності фінансових компаній, які мають право здійснювати діяльність з надання гарантій визначає:

 • пруденційну вимогу щодо утримання небанківським гарантом не менше 50 відсотків від мінімального розміру власного капіталу у високоліквідних активах (грошових коштах, державних облігаціях тощо);
 • пруденційні нормативи достатності (адекватності) капіталу (Н1), максимального ризику на одну особу або групу повʼязаних осіб (Н2), запасу ліквідності (Н3);
 • механізм включення субординованого боргу до регулятивного капіталу для цілей виконання нормативів Н1 та Н2.

Для виконання нормативного значення Н1 буде запроваджено перехідний період до 1 квітня 2024 року. З цієї ж дати діятиме пруденційна вимога щодо утримання високоліквідних активів.

Імплементація норм Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії"

Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній

192

27.12.2023

Положенням про пруденційні вимоги до фінансових компаній визначено: 

 • вимоги щодо достатності власного капіталу, мінімальний розмір якого визначатиметься з урахуванням видів та кількості послуг фінансової компанії;
 • норматив левериджу, який дасть змогу збалансувати використання фінансовими компаніями власних та залучених коштів і розраховуватиметься як відношення суми сплаченого статутного капіталу та резервного капіталу до зобов’язань фінансової компанії.

Імплементація норм Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії"

Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг

193

27.12.2023

Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг визначає порядок ухвалення Національним банком рішення про застосування заходів впливу за порушення законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості, інформування про таке рішення і організації відповідного документообігу

Імплементація норм Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії"

Про затвердження Положення про вимоги до системи управління страховика

194

27.12.2023

Положення визначає особливості побудови системи управління страховиками та системи внутрішнього контролю відповідно до моделі трьох ліній захисту залежності від значимості страховика.

Імплементації вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування»

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

195

28.12.2023

НБУ пом'якшує низку обмежень для населення та бізнесу,

Так, з 29 грудня 2023 року:  

надавачі платіжних послуг матимуть змогу на підставі Довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України виплачувати грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій та інших неурядових установ українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Зміни стосуються виплат готівкою в національній валюті України ( раніше отримати допомогу, що надійшла фізичній особі, можна було лише на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний для укладення правочинів на території України)

надано можливість українському оператору системи передачі електричної енергії (НЕК «Укренерго») перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів «Joint Allocation Office» (JAO) за проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності ( відповідні зміни сприятимуть забезпеченню імпорту електроенергії в достатній кількості в разі пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок атак з боку росії, а також експорту електроенергії в разі її профіциту в Україні); 

доповнено перелік виключень із заборони на проведення видаткових операцій за рахунками резидентів рф та рб, які на законних підставах перебувають на території України, операціями з оплати медичних послуг у закладах охорони здоров’я.

Спрощення отримання грошової допомоги,збільшення можливостей для експорту та імпорту, забезпечення дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні

Про затвердження Положення про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу

196

28.12.2023

НБУ було здійснено оновлення вимог до  структури капіталу банків відповідно до норм ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи.

Нові вимоги до РК банків передбачають визначають запровадження нової трирівневої структури капіталу з 05 серпня 2024 року.

Положенням про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу  визначається: 

 • порядок розрахунку основного капіталу І рівня, додаткового капіталу І рівня, капіталу ІІ рівня, їх складові та вирахування з них;
 • вимоги до складових капіталу, за рахунок яких формується капітал;
 • порядок та умови отримання банком дозволу / погодження Національного банку щодо включення окремих складових до капіталу тощо.

Передбачається поетапне запровадження нових вимог. Так, 

 •  до 01 квітня 2024 року банки мають розробити внутрішні положення щодо визначення розміру регулятивного капіталу; 
 • з 01 квітня до 01 липня 2024 року – провести тестові розрахунки та повідомити про їх результати НБУ; 
 • з 05 серпня 2024 року – розпочати здійснення розрахунку регулятивного капіталу згідно з новими вимогами.

Наближення нормативно-правових актів НБУ у сфері регулювання банківської діяльності до стандартів Європейського Союзу.

Про внесення змін до Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

197

29.12.2023

Зміни було внесено до Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 11 травня 2023 року № 65.

Це Положення визначає порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Вимоги цього Положення поширюються на банки та небанківські фінансові установи.

Внесені зміни та доповнення стосувались небанківських фінансових установ

Забезпечення НБУ реалізації персональних і секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу

198

29.12.2023

НБУ оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР).

Регулятор уніс відповідні норми до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу. Зокрема, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло понад дванадцять місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

 Для ухвалення такого рішення фінансова установа має здійснити аналіз фінансових операцій РЕР, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.

 У разі відмови клієнту, який є РЕР, від встановлення або підтримання ділових відносин, або проведення фінансової операції фінансова установа зобов’язана протягом п’яти робочих днів надати клієнту пояснення з обґрунтуванням причини відмови. Таке пояснення установа має надати клієнтові з власноручним підписом / накладанням КЕП керівника установи. 

Національний банк також уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом.

Імплементація вимог ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб" (Закон № 3419-IX).

Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг

199

29.12.2023

НБУ оновив порядок авторизації надавачів фінансових послуг та  здійснення нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами.

Положення стосується всіх надавачів фінансових послуг, крім банків та операторів платіжного ринку, і врегульовує, зокрема:

 • порядок видачі або зміни обсягу / типу ліцензії на вид діяльності;
 • процедуру погодження / повідомлення про набуття або збільшення істотної участі;
 • вимоги до ділової репутації та порядок її оцінки;
 • вимоги до фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб;
 • порядок припинення діяльності з надання фінансових послуг.

Імплементація вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки".

Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

200

29.12.2023

В Положенні уніфіковано загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку для здійснення процедур: 

 • ліцензування, реєстрації, авторизації учасників ринку фінансових послуг та учасників платіжного ринку (крім платіжних систем, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів надавачів фінансових платіжних послуг);
 • добровільного виходу страховика, кредитної спілки з ринку;
 • ідентифікації, визнання небанківських фінансових груп.

Імплементація вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки".

Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика

201

29.12.2023

Положення визначає порядок розрахунку регулятивного капіталу та його складові, що є прийнятними для виконання вимог до капіталу платоспроможності й мінімального капіталу, а також вимоги до прийнятних активів страховика, зокрема на покриття технічних резервів.

Передбачено перехідний період для приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до цих вимог до 30 червня 2024 року.

Приведення нормативної бази НБУ у відповідність до ЗУ «Про страхування», вимоги якого  базуються на принципах Директиви 2009/138/ЄС (Solvency IІ) і МСФЗ 17 «Страхові контракти».

Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами

202

29.12.2023

Вимоги Положення поширюються на контролерів та учасників небанківських фінансових груп, а також на осіб, які мають намір стати контролерами таких груп, надавачів небанківських фінансових послуг (крім кредитних спілок).

 Положення визначає: 

 • порядок ідентифікації, визнання та припинення визнання Національним банком небанківської фінансової групи;
 • вимоги до відповідальної особи групи та порядок її погодження Національним банком;
 • вимоги до структури власності групи та систем корпоративного управління, внутрішнього контролю, включаючи управління ризиками;
 • вимоги щодо дотримання пруденційних вимог, складання та подання звітності і необхідної інформації Національному банку для здійснення консолідованого нагляду.

Імплементація вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про кредитні спілки".

Про затвердження Положення про порядок формування страховиками технічних резервів

203

29.12.2023

Положення встановлює вимоги до якості даних, що використовуються страховиком для розрахунку технічних резервів, правил агрегування договорів, переліку та методів формування технічних резервів, перевірки страховиком адекватності сформованих технічних резервів та достатності резервів збитків. Передбачено перехідний період для приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до цих вимог до 30 червня 2024 року.

Приведення нормативної бази НБУ у відповідність до ЗУ «Про страхування», вимоги якого  базуються на принципах Директиви 2009/138/ЄС (Solvency IІ) і МСФЗ 17 «Страхові контракти».

Про затвердження Положення про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика

204

29.12.2023

Положення визначає єдині вимоги до ведення обліку договорів страхування (перестрахування) та інших операцій зі страхування в електронному вигляді в інформаційних системах, а також підходи до захисту інформації в таких системах. Передбачено перехідний період для приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до цих вимог до 30 червня 2024 року.

Приведення нормативної бази НБУ у відповідність до ЗУ «Про страхування», вимоги якого  базуються на принципах Директиви 2009/138/ЄС (Solvency IІ) і МСФЗ 17 «Страхові контракти».

Про затвердження модельного статуту кредитної спілки

205

29.12.2023

Модельний статут кредитної спілки  містить рекомендовані положення, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, пов’язані зі створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності кредитної спілки. Кредитні спілки зможуть здійснювати діяльність на підставі власної редакції статуту або модельного статуту.

Імплементація Закону України «Про кредитні спілки».

Про затвердження Положення про особливості діяльності об’єднаних кредитних спілок

206

29.12.2023

Положення про особливості діяльності об’єднаних кредитних спілок  врегульовує питання практичної реалізації об’єднаними кредитними спілками можливостей для зміцнення фінансової стійкості, визначених новим законодавством, зокрема через:

 • запровадження на ринку системи підтримки ліквідності членів об’єднаної кредитної спілки;
 • створення фонду стабілізації для підтримки платоспроможності членів об’єднаних кредитних спілок;
 • здійснення додаткового контролю кредитних спілок зі сторони об’єднаних кредитних спілок тощо.

Для об’єднаних кредитних спілок установлено піврічний перехідний період для розроблення та приведення внутрішніх документів і діяльності у відповідність до нових вимог Положення.

Імплементація Закону України «Про кредитні спілки».

Повідомлення «Про надання рекомендацій»

№ 25-0005/97009 

30.12.2023

В цьому документі НБУ надав небанківським фінансовим установам рекомендації щодо необхідності дотримання принципів фінансового моніторингу та належного аналізу кредитоспроможності позичальників  при наданні мікрокредитів.   Рекомендації було надано за результатами аналізу  інформації,отриманої НБУ  за договорами, укладеними протягом першого півріччя 2023 року.  У межах проведеного безвиїзного нагляду НБУ було виявлено позичальників з нетиповою поведінкою, що може свідчити про використання небанківських установ для відмивання коштів. Одним з при знаків нетипової поведінки є укладання позичальниками короткотермінових кредитних  договорів (на 1-3 дні) в декількох банках на значну загальну суму.

Забезпечення виконання вимог фінансового моніторингу

 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ