Новини фінансового сектору

«УкрСиббанк» збільшив статутний капітал до 5,28 млрд. грн.

28 апреля собрание  акционеров утвердило результаты размещения акций семнадцатой эмиссии и изменения в Устав банка  об увеличении уставного капитала "УкрСиббанка" на сумму 1,275 млрд. грн. до 5,28 млрд. грн.

Указанное стало результатом закрытого(частного) размещения простых именных акций в количестве 105,6 млрд. на суму 1,275 млрд. грн. номинальной стоимостью 0,05 грн. Акции были размещены среди существующих акционеров банка.

Так же собрание акционеров утвердило годовой отчет и баланс банка за 2008г. и другие необходимые документы, всю прибыль за 2008г. направило в резервный фонд банка, в состав Наблюдательного Совета банка был избран Ромена Бранта (Romain Brante).

 
Пресс-служба АКИБ "УкрСиббанк"

2009-04-30

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ