Новини фінансового сектору

В АУБ відбулась прес-конференція на тему «Підсумки діяльності комерційних банків України за І-й квартал 2009 року»

«Підсумки діяльності комерційних банків України за І-й квартал 2009 року» – така тема прес-конференції, яка відбулася 29 квітня в Асоціації українських банків. У прес-конференції взяли участь Президент АУБ Олександр Сугоняко та Перший Віце-президент АУБ Володимир Бондар.

Як повідомив під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко, за перший квартал 2009 року індекс промислового виробництва становив - 68,1% (у 2008 році – 107,9%). Індекс споживчих цін становив 5,9%, (у 2008 році – 9,7%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець березня 2009 року склали 25,39 млрд. доларів США (за квартал зменшення склало 6,15  млрд. доларів США).

За даними НБУ в Україні, станом на 1 квітня 2009 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 185 банків. У стадії ліквідації перебуває 12 банків (9 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів). Філійна мережа банків України складається з 1 259 діючих філій та 21 458 відділень.

Станом на 1 квітня 2009 р. обсяг активів банківської системи становив 870,7 млрд. грн., зменшення з початку року склало 55,4 млрд. грн. В основному воно відбулося за рахунок скорочення обсягів кредитних операцій, частка яких становить 81,2% усіх активів.
За перший квартал 2009 року зобов’язання  банків зменшилися  на 53,2 млрд. грн і  на  01.04.2009 року становили 753,6 млрд. грн. При цьому скорочення коштів клієнтів банків склало 46,3 млрд. грн.

Власний капітал  банківської  системи України зменшився на 2,2 млрд. грн. і за станом на 01.04.2009 року становив 117,1 млрд. грн.  Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало  5,8 млрд. грн. (на 7,0%).
За перший квартал 2009 року банки отримали збиток у розмірі 7,02 млрд. грн. (у 2008 році прибуток в 2,1 млрд. грн.).

Облікова ставка протягом кварталу залишалася без змін та складала 12,0% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті зросли з 21,6% до 26,7% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зменшився на 1,4%, а фізичним особам майже на 6,0%.

*  *  *

Під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко відзначив, що для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 162 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2009 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 126 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2009 року.

Загальний обсяг активів 162 банків у першому кварталі 2009 року сягнув 826,98 млрд. грн., що становить 94,2% по банківській системі. По індикативній групі банків активи за квартал зменшилися на 56,53 млрд. грн., або на 6,7%.

Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 75,69% до 76,35% у загальному обсязі активів; зменшилися залишки на коррахунках з 6,51% до 5,85%, депозитів і кредитів у інших банках з 5,17% до 4,41% та вкладення у цінні папери з 4,30% до 3,56%.

За станом на 01.04.2009 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2009 року): 76,35% (75,69%) - кредитний портфель та лізинг; 5,85%(6,51%) -  коррахунки в інших банках; 3,56% (4,30%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,41% (5,17%) - депозити та кредити в інших банках; 4,29% (3,92%) - матеріальні та нематеріальні активи; 1,85%(2,19%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,19%(0,18%) - інвестиції капіталу; 3,48%(2,05%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.04.2009 р. була такою: кредити юридичним особам – 57,09%(56,60%) - склали 361,0 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 37,31%(36,82%) – 235,9 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 5,60%(6,57%) – 35,4 млрд. грн.

Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому знизилася питома вага строкових коштів з 39,10% до 35,97% та зросла частка залучених коштів інших банків з 39,09% до 41,09%.

Станом на 01.04.2009 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 14,78%(14,34%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 35‚97%(39,10%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 41‚09%(39,09%) - залучені строкові кошти банків; 1,20%(1,48%)  - коррахунки інших банків; 2,68%(2,10%) - субординована заборгованість;  1,05%(1,20%) - цінні папери власного боргу; 3,24%(2,69%) - інші.

Обсяг  капіталу 162 банків на 01.04.2009 року становив 123 754,9 млн. грн., або 12 182,3 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 85 789,2 млн. грн., або 8 445,0 млн. ЄВРО.

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.04.2009 року становив 101 524,1 млн. грн. Скорочення капіталу цих банків за квартал склало 2,94% або 3 072млн.грн. Незважаючи на зростання статутного капіталу на 6,26% (4 635млн. грн.) значне зростання від’ємного поточного фінансового результату призвело до падіння загального капіталу банків.

Фінансовий результат за перший квартал 2009 року 162 банків становив -6 686,8 млн. грн. проти 1 940 млн. грн. в 2008 році.

У індикативній групі банків збитки склали -6 499,0 млн. грн., тоді як у першому кварталі 2008 року банки мали 1 824,7 млн. грн. прибутку .

За станом на 01.04.2009 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.09 року): 81,03% (71,44%) - процентні, 9,08% (15,18%) - комісійні, 9,89% (13,36%) - інші.

Структура процентних доходів: 54,25(47,32%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 28,32% (30,85% )- від кредитів фізичним особам; 2,61% (2,50%) - від цінних паперів; 10,35% (14,06%) - від операцій з філіями; 4,35% (5,11%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,11% (0,02%) - від інших операцій.

Структура витрат: 41,72% (48,00%) - процентні витрати, 1,31% (2,56%) - комісійні витрати; 22,32% (29,42%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 34,27% (17,54%) – створення резервів; 0,38% (2,48%) - податок на прибуток.

Структура процентних витрат: 26,92% (30,16%) - за коштами фізичних осіб; 17,36% (22,11%) - за операціями з філіями; 22,05% (20,92%) - за коштами інших банків; 13,73% (13,66%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,09% (3,20%) - від цінних паперів; 11,05% (2,04%) - за коштами, залученими від НБУ; 1,81% (2,14%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,79% (5,70%) - за іншими операціями.

Прес-служба
Асоціації українських банків
 
2009-04-29

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ