Новини фінансового сектору

Рада АУБ визначила пріоритети своєї діяльності

Поточну ситуацію у банківській системі України та заходи щодо збереження її стабільності обговорено на черговому засіданні Ради Асоціації українських банків, яке відбулося у приміщенні АУБ 28 квітня. Вів засідання Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін.

Під час засідання, розглянувши заяву про вступ до Асоціації ВАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», Рада АУБ ухвалила рішення про прийняття його до складу Асоціації. Таким чином до складу АУБ наразі входить 131 банк, 5 регіональних банківських союзів та 5 небанківських установ. Президент АУБ Олександр Сугоняко поінформував присутніх про проведення 21 квітня у м. Донецьк за участі АУБ регіональної банківської конференції, під час якої прийнято рішення про створення у складі АУБ Донецького банківського союзу.

Схвально оцінивши інформацію про роботу виконавчої дирекції АУБ з питань законодавчого та нормативного регулювання банківської діяльності, Рада АУБ ухвалила зробити акцент на роботі з НБУ, зокрема щодо:
- удосконалення порядку проведення цільових валютних аукціонів для погашення кредитів;
- внесення змін до Постанови №109 щодо визначення лімітів відкритої валютної позиції
- встановлення мораторію на період кризи на вимоги до банків щодо нарощення регулятивного капіталу, якщо такі вимоги не пов'язані з порушенням нормативу адекватності капіталу.

Також Рада АУБ ухвалила звернутися виконавчій дирекції Асоціації до НБУ з питань:
- забезпечення компенсації вартості діагностичного обстеження банків ІІІ та ІV групи замовником цього обстеження;
- недопущення вимог до банків з боку окремих територіальних управлінь НБУ щодо коригувань своїх бізнес-планів за результатами діагностичних обстежень;
- запровадження цільових аукціонів продажу банкам валюти за пільговим курсом для виконання банками своїх зобов’язань за валютними депозитами.

Під час обговорення на Раді було наголошено на необхідності здійснення кроків щодо сприяння відновленню довіри суспільства до банків. Зокрема, запропоновано звернутися до органів державної влади щодо заборони на пропаганду неповернення позичальниками кредитів банкам, а також з пропозиціями щодо шляхів підвищення довіри до національної валюти та банків з метою залучення наявних вільних коштів у банківську систему. Також запропоновано звернутися до банків - членів АУБ з рекомендаціями щодо запровадження ними політики лояльного відношення до клієнтів, особливо до соціально-незахищених верств населення.

Окрім цього Радою АУБ визначено чітку позицію щодо прискорення процедури рекапіталізації банків за рахунок державних коштів, забезпечивши її проведення на умовах прозорості та економічної доцільності (недопущення направлення коштів платників податків на покриття збитків нежиттєздатних банків). Рада відзначила відсутність зрозумілих і ясних принципів, на основі яких влада збирається здійснювати ре капіталізацію банків.

Обговорюючи питання примусового переведення Урядом коштів державних підприємств, бюджетних установ та інших соціальних виплат до державних банків, більшістю членів Ради АУБ наголошено на неприйнятності таких дій. У зв’язку із цим виконавчій дирекції Асоціації доручено продовжити роботу з Урядом та окремими міністерствами щодо недопущення подібного. Серед іншого вирішено звернутися до Міністерства праці та соціальної політики України з приводу неприпустимості затримки підписання угод з банками, які пройшли конкурс по розширенню географії обслуговування пенсіонерів та громадян за виплатами соціального захисту тощо.

Наголошено також на необхідності акцентації на роботі з НБУ щодо недопущення необґрунтованого посилення вимог до стану технічної охорони банківських установ, включаючи обов’язкову наявність камер відео спостереження, які лобіюються перед НБУ Державною службою охорони при МВС України, а також відновити співпрацю з ДСО щодо недопущення чергового необґрунтованого підвищення вартості охоронних послуг.

2009-04-29

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ