Історія

У 2010 році Асоціації українських банків виповнюється 20 років

У 2010 році Асоціації українських банків виповнюється 20 років. “Цей двадцятирічний життєвий шлях Асоціації був досить складним, випробувальним і, разом з тим, успішним”, – кажуть в АУБ.
__________________________________________________

У кінці 1988 — на початку 1989 років були засновані перші комерційні банки в Україні. Після цього пішов нестримний процес створення нових банків. Перед новонародженими кредитними установами постало питання: як узгоджувати власні дії та захищати себе як систему? Одинадцять комерційних банків зробили перший крок до професійної консолідації — у червні 1990 року створили власну громадську організацію — Асоціацію українських банків (спочатку вона називалася Асоціація комерційних та кооперативних банків України). Її засновниками виступили: “Демосбанк”, “Ікар-банк”, КБ “Карпати”, “Київкоопбанк”, “Лісбанк”, “Прикарпатлісбанк”, "Таврідабанк", “Трансформаторбанк”, "Укрінбанк", "Укрлегбанк" та "Укрстромбанк".

Коли після 1991 – 1992 рр. пішла нова хвиля створення комерційних банків, Асоціація досить стрімко почала розвиватися і міцніти. Цілком логічно, що роль захисника системних інтересів взяло на себе нове банківське професійне об'єднання — АУБ.

Асоціація, пройшовши унікальний шлях становлення, стала найвпливовішою професійною організацією в Україні. У цьому справді її відмінна риса. АУБ не стала клубом за інтересами, чим часто грішать професійні організації, а від самого моменту створення почала професійно і системно відстоювати інтереси своїх членів, налагоджувати взаємовигідні зв'язки з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Національним банком, комерційними банками.

Зараз до складу АУБ входить 127 діючих в Україні комерційних банків, шість регіональних банківських союзів та низка фінансових організацій.

Всі рішення в Асоціації приймаються колегіально, що забезпечує неупередженість та демократизм в управлінні. Вищим керівним органом АУБ є З”їзд, в якому беруть участь керівники всіх банків – членів Асоціації. З”їзд приймає програмні документи та ставить завдання, визначає пріоритети в роботі виконавчої дирекції АУБ. Між З”їздами діяльністю АУБ керує Рада Асоціації, яка складається з 22-х членів, які є керівниками банків, професіоналами, які на практиці відчувають проблеми і потреби другого рівня банківської системи. Це дає змогу оперативно та фахово визначати орінтири і завдання щодо дій апарату виконавчої дирекції Асоціації в своїй діяльності.

АУБ активно, на високому професійному рівні співпрацює з першим рівнем національної банківської системи – Національним банком України — це один із головних напрямів діяльності Асоціації. АУБ часто вдається знайти спільну мову з НБУ ще до ухвалення конкретних нормативно-правових актів, оскільки Асоціація багато працює з проектами таких документів і широко обговорює їх із спеціалістами НБУ і банкірами, шукаючи взаємоприйнятні рішення.

Проте робота Асоціації не обмежується участю у створенні нормативно-правової бази. Життя не стоїть на місці, постійно виникають ситуації, які вимагають кваліфікованого й оперативного внесення пропозицій щодо змін до чинного законодавства. Асоціація плідно співпрацює з Верховною Радою України, особливо з профільним Комітетом з питань фінансів та банківської діяльності, бере участь у засіданнях Комітету, дає свої висновки стосовно проектів законів або щодо змін до них. Для подальшої плідної співпраці АУБ і профільний Комітет ВР підписали договір про співробітництво. Треба підкреслити, що Асоціація співпрацює й з іншими парламентськими комітетами, оскільки АУБ займається законопроектами не лише з банківської сфери, а й інших напрямів фінансової діяльності. Серед цих напрямів і податкові питання, і іпотека, лізинг, банківські технології, електронні платежі, і багато іншого.

Водночас АУБ співпрацює не лише з профільними комітетами парламенту, а й фракціями, з окремими депутатами тощо. Це копітка робота, яка вимагає системних зусиль, щоб донести до владних осіб точку зору банківської спільноти, роз'яснити професійну позицію всім учасникам процесу.

Наприклад, Асоціація проводила зустрічи з фракціями, в т.ч. й комуністами — шукали можливості досягти взаєморозуміння в законотворчій роботі. І таки вдалося знайти спільну мову: комуністи підтримали банківське співтовариство, проголосували за прийняття закону "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

А не так давно під час голосування у Верховній Раді України депутати різних фракцій підтримали позицію АУБ щодо передчасності відкриття в країні філій іноземних банків.

Прикладів щодо тісної співпраці АУБ з депутатським корпусом країни, спільних законотворчих ініціатив тощо можно навести багато. Найпомітнішою подією в цьому напрямку було проведення в 2003 році вперше в Україні парламентських слухань на тему: “Фінанси і банківська діяльність: сучасний стан і перспективи розвитку”. З ініціативою про їх проведення виступили Національний банк України, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності та Асоціація українських банків. Їх головною метою було привернення уваги до проблем банківської системи України, накреслення шляхів її розвитку та удосконалення, внесення змін до чинного законодавства щодо банківської діяльності тощо.

Одним з пріорітетних напрямків роботи Асоціації є адаптація українського законодавства до міжнародних стандартів, норм Євросоюзу та вимог Світової організації торгівлі. З цією метою між АУБ та Комітетом Верховної Ради з питань Євроінтеграції підписано Угоду про співробітництво та координацію дій. Як каже Президент АУБ Олександр Сугоняко: “Україною обраний стратегічний напрямок вступу до Євросоюзу. Реалізація цієї стратегії має йти за всіма напрямками суспільного та економічного життя. Банківська система не може стояти осторонь цього процесу. Ми намагаємось співпрацювати з Комітетом та сприяти йому у здійсненні повноважень з адаптації українського законодавства до норм ЄС. На це спрямована наша Угода, яка має забезпечити реальну взаємодію законодавчої гілки влади та суб’єктів права – комерційних банків на користь економіки держави та національної банківської системи. Більше того, – вважає Олександр Сугоняко, – це є елементом становлення справжнього громадянського суспільства, бо в процесі підготовки та вдосконалення законодавчих актів беруть участь і законотворці, і громадська організація, якою є АУБ, і українські банки”.

А ось ще один вагомий аспект, який підтверджує авторитет АУБ у суспільстві, — наукові інститути, державні і громадські організації, проводячи обговорення важливих питань на "круглих столах" або конференціях, завжди запрошують до себе Асоціацію, щоб вислухати її думку, ознайомитися з її професійною позицією.

І це зрозуміло, адже керівництво та спеціалісти Асоціації є фахівцями високого рівня, думку АУБ поважають у Кабінеті міністрів України, міністерствах економіки і фінансів, в інших владних інститутах.

Асоціація завжди ґрунтовно аргументує свою точку зору і доводить її всім зацікавленим сторонам, у тісній співпраці з депутатами готує зміни до законодавства. І навіть якщо Верховна Рада затверджує закон, не врахувавши пропозицій АУБ та інтересів національної банківської системи, Асоціація не складає руки, а продовжує відстоювати свою позицію перед відповідальними особами аж до Адміністрації Президента України. І часто думку Асоціації врешті-решт враховують.

Один з прикладів швидкого реагування — робота Асоціації над скасуванням наказу Митної служби України, в якому пропонувалося переписувати валюту (кожну купюру), що ввозиться в Україну з-за кордону. Можна тільки уявити, який це обсяг роботи.

Керівник представництва німецького "Коммерцбанку" в Україні, довідавшись про таке, тільки й сказав: "Для того, щоб передати вам список купюр, довелося б задіяти весь персонал банку. Але ж ми працюємо не тільки з вашою країною...".

Саме АУБ звернулася до Кабінету Міністрів, Національного банку, ЗМІ, активно працювала з ДМСУ. Треба віддати належне урядові: оцінивши ситуацію, наказ швидко скасували.

Фахівці АУБ упевнені: професійний аналіз дає можливість зрозуміти проблему і розв'язати її. АУБ вирізняється як дієвий лобіст, який чесно і прозоро відстоює системні інтереси, лишаючись незалежним від влади. При цьому АУБ не лобіює інтереси одного окремого банку чи групи банків. Більше того, Асоціація відстоює інтереси не лише банківського співтовариства, а й усіх ринкових структур, зацікавлених у демократичному, цивілізованому, ринковому розвиткові країни. Тільки АУБ, завдяки її незалежності та принциповості, вдалося вийти на такий рівень, який дає їй змогу успішно вести конструктивний діалог безпосередньо з владою. Це вагоме досягнення. І багато робиться, щоб діалог був постійним, розвивався і міцнів.

Серед важливих напрямків роботи АУБ – удосконалення податкового законодавства та нормативно-правової бази в частині оподаткування банків. З цією метою Асоціацією розробляються відповідні законопроекти та подаються до НБУ, Верховної Ради, Державної податкової адміністрації тощо. Також між Державною податковою адміністрацією України, Національним банком України та Асоціацією українських банків підписано угоду про взаємодію і співпрацю. Метою такої угоди є налагодження партнерських відносин між податковими органами та комерційними банками, а також взаємодія при розробці та вдосконаленні нормативної бази. Окрім цього Президент АУБ є членом Громадської колегії при ДПАУ, де також має можливість представляти позицію банків щодо податкової політики.

Розглянемо ще одне важливе питання — регулювання банківської діяльності. Є світовий досвід — відповідні директивні вимоги ЄС, базові принципи Базельського комітету з банківського нагляду. Логічно припустити, що умови регулювання банківської діяльності в Україні не можуть відрізнятися від міжнародної практики. Так вважає і Національний банк, тому Асоціація часто підтримує його в цьому питанні.

Звісно, Україна — держава з перехідною економікою, а отже, має свої особливості, які треба враховувати. Зокрема, слід враховувати і загальний стан економіки, і реальні українські умови, в яких доводиться працювати банкам. Асоціація завжди відстоює інтереси банків, знаходить спільну мову з Національним банком. Нові можливості для співпраці відкрилися з приходом в НБУ молодої та професійної команди.

Асоціація зробила крок назустріч, активізувала свою діяльність і нині плідно працює з першим рівнем банківської системи. Завдяки наполегливій і копіткій праці АУБ Національний банк може краще зрозуміти проблеми комерційних банків, він стає відкритим до діалогу, а це дає великі перспективні можливості для подальшої співпраці.

Така взаємодія сьогодні, як ніколи, є вкрай корисною. Перед банківською системою постають життєвоважливі питання збереження високих темпів відновлення економіки та зростання обсягів кредитування, невходження в зону високих ризиків банківської діяльності, створення умов для прискореного зростання капіталу і забезпечення цього зростання реально. З цією метою АУБ розроблено комплексну програму сприяння прискореній капіталізації українських банків та недопущення кризи адекватності капіталу. Спільно з НБУ та комерційними банками розробляються заходи, ведеться активна робота.

Ще один зріз — діяльність АУБ на міжнародному рівні. Асоціація активно співпрацює зі Світовим банком і його експертами, представниками Євросоюзу, FATF, банківськими асоціаціями інших країн. Зараз ведуться переговори про вступ АУБ до Європейської банківської федерації.

Коли Україну було включено до “чорного” списку FATF, саме Асоціація разом з НБУ та комерційними банками доклала неабияких зусиль до виправлення ситуації. АУБ було направлено звернення до Групи FATF, Європейської банківської федерації та банківських асоціацій Великобританії, США та Німеччини з пропозицією про співпрацю у справі боротьби з відмиванням “брудних” коштів, проведено переговори з послами західних країн – членів FATF, з якими Україна має тісні економічні стосунки. У відповідь на звернення Європейська наглядова група FATF на ім”я Президента Асоціації українських банків писала: “Ми схвалюємо позицію українських банків, що відображена у Вашому зверненні, і з нетерпінням очікуємо спеціальних рекомендацій з боку АУБ до своїх членів з метою прискорення впровадження вдосконаленого законодавства щодо боротьби з відмітанням грошей”.

Але найголовніше – було створено національну систему протидії відмиванню “брудних" коштів, прийнято відповідне законодавство, створено Держфінмоніторинг, з яким АУБ підписала Угоду про співпрацю. Виключення України з "чорного списку" FATF стало логічним результатом великої роботи, яку було проведено НБУ, АУБ та банківською системою в цілому. Банки за власний кошт створили систему, навчили людей. Все відбулося під чітким керівництвом Національного банку. Відповідного рівня робота здійснена і Держфінмоніторингом, з яким АУБ тісно співпрацює.

Американські банківські експерти дуже добре оцінили роботу Асоціації, назвавши її високо професійним об'єднанням і паростком громадянського демократичного суспільства в Україні. Фахівців Асоціації постійно залучають до складу груп, які працюють з іноземними делегаціями над обговоренням різних аспектів функціонування економічної і фінансової сфер.

Ще один момент: у відстоюванні інтересів комерційних банків АУБ намагається залучати міжнародний досвід. Так у листопаді 2003 року АУБ проведено Міжнародну конференцію «Вдосконалення українського ринку охоронних послуг з урахуванням міжнародного досвіду». У ній взяли участь представники сусідніх країн: Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії. В результаті фахового аналізу учасники конференції дійшли висновку, що домінування Держслужби охорони (ДСО) на ринку призводить, з одного боку, до нав’язування банкам підрозділами ДСО необґрунтованих охоронних заходів, які не враховують особливості банківської діяльності і негативно впливають на ведення банківського бізнесу, а з іншого, – до постійного зростання вартості послуг охорони для банківських установ. Учасники конференції підписали звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо ситуації на ринку та необхідності її врегулювання у відповідності з міжнародним досвідом та вимогами Євросоюзу. В рамках резолюцій цієї конференції було й згадуване вже Конституційне подання 50-ти народних депутатів України про невідповідність Конституції та законам країни “Положення про ДСО при МВС України”.

Одним із своїх завдань Асоціація вважає інформування населення. Роз'яснення громадськості особливостей функціонування банківської системи неодмінно сприятиме зміцненню довіри до банків. З цією метою прес-служба Асоціації широко використовує можливості засобів масової інформації, презентує АУБ в інтернеті через власний сайт: www.aub.com.ua , регулярно проводить прес-конференції тощо. Впродовж багатьох років Асоціація постійно спілкується з журналістським корпусом і демонструє відкритість і зрозумілість своїх дій. Мабуть, тому журналісти завжди підтримують активну позицію АУБ.

Асоціація не стоїть на місці, вона постійно розвивається, самовдосконалюється, активно працює на всіх напрямах, які так чи інакше зачіпають інтереси її членів – комерційних банків України. Завдяки цьому перед Асоціацією відкриваються нові можливості, нові перспективи. Рушієм успіху АУБ є команда сучасних висококваліфікованих фахівців, які намагаються не залишати поза увагою більшість з аспектів банківської діяльності. Всі вони знають місію АУБ – сприяння розвитку системи українських комерційних банків. Знають і чесно на неї працюють.


Сергій Шумило,
Керівник прес-служби АУБ
www.aub.com.ua

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ