Історія

Вітальне слово Голови Національного банку України Володимира Стельмаха

stelmah.jpgШановні колеги, партнери, друзі! Щиро вітаємо вас із 20-річчям Асоціації українських банків – першої в незалежній Україні недержавної, добровільної, некомерційної організації, що об’єднала на громадських засадах вітчизняні банки та банківські об’єднання й утвердилася як представник другого рівня української банківської системи на фінансовому ринку держави.

stelmah.jpgШановні колеги, партнери, друзі!

Щиро вітаємо вас із 20-річчям Асоціації українських банків – першої в незалежній Україні недержавної, добровільної, некомерційної організації, що об’єднала на громадських засадах вітчизняні банки та банківські об’єднання й утвердилася як представник другого рівня української банківської системи на фінансовому ринку держави.
Об’єднавши 130 банків, Асоціація впродовж уже 20 літ сприяє зміцненню довіри населення до банківської системи, представляє і захищає інтереси банків в органах державної влади, тісно і плідно співпрацює з банківськими організаціями зарубіжних країн, бере участь у вирішенні системних питань розвитку банківської справи.
Вагомим є внесок Асоціації в удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює банківську діяльність. Багаторічна активна та конструктивна співпраця АУБ із Національним банком України, участь у робочих групах, надання пропозицій до нормативних актів, інструкцій, рекомендацій тощо є важливим і ефективним напрямом роботи. Стосовно законотворчої роботи варто відзначити, як АУБ активно відстоювала інтереси банківського ринку при прийнятті таких знакових для банківської системи законодавчих актів, як закони “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”, “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом” тощо.
Особливо варто відзначити активність АУБ в опрацюванні проектів нормативних актів та законопроектів у період фінансово-економічної кризи в країні. Від Асоціації постійно надходять слушні фахові пропозиції, спрямовані на подолання негативних наслідків існуючої кризи у банківській системі. Чимало з цих пропозицій було враховано, і нині вони є невід’ємною частиною державних антикризових заходів.
Діяльність Асоціації українських банків багатогранна і результативна. Зростає її авторитет, посилюється вплив, розширюється спектр напрямів роботи. Свідченням цього є також створення п’яти регіональних банківських союзів, що безпосередньо працюють у всіх областях України.
Зичу авторитетному об’єднанню українських банків подальшої ефективної співпраці з Національним банком, вдалих і потужних кроків на шляху процвітання банківської сфери задля зміцнення незалежної Української держави!
Вам усього 20 – і “мідні труби” ще далеко попереду.

Щиро

Голова Національного банку України                   Володимир Стельмах

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ