Історія

2006 рік

2006 рік
Січень – грудень                                           Робота  представників АУБ у консультаційно–експертній раді при Державній комісії з цінних паперів  та фондового ринку.
Січень - грудень  Робота у міжвідомчій робочій групі з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, при Державному комітеті фінансового моніторингу України.
Січень - грудень Участь представників АУБ у Громадській колегії при ДПА України.На засіданнях Колегії серед інших питань АУБ наголошувалося на недоцільності покладання на банки контролю за ПДВ рахунками, розширення повноважень податкових органів, зокрема на отримання від банків інформації про їх клієнтів тощо.
Лютий АУБ спільно з Угорським банківським союзом організована та проведена Українсько-Угорська міжбанківська конференція на тему “Поточний стан та перспективи розвитку українсько-угорських фінансових відносин”.Від української сторони в конференції взяли участь  - перший заст. Голови НБУ п.Шаповалов А.В., Президент АУБ п.Сугоняко О.А., керівники ряду комерційних банків.
21 лютого В АУБ відбулася зустріч Президента АУБ п.О.Сугоняка з Генеральним секретарем Банківської Асоціації Центральної та Східної Європи п.І.Ленгелем.Під час зустрічі сторони домовилися про підписання Угоди про співпрацю між Банківською Асоціацією Центральної та Східної Європи та Асоціацією українських банків.
Березень-квітень В АУБ проведено серію нарад з власниками та Головами Правлінь банків з обговорення проблем діяльності банків в умовах зростаючої присутності іноземних банків та підвищення конкурентоспроможності банків з українським капіталом.
16 березня В АУБ відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Асоціацією українських банків та Міжнародною фінансовою корпорацією.Меморандум передбачає проведення спільних заходів, направлених на покращенні рівня корпоративного управління в банківському секторі.
16, 27 березня За ініціативою АУБ проведені наради в Департаменті методології банківського нагляду НБУ з обговорення зауважень та пропозицій банків до підготовленого НБУ проекту змін до Інструкції “Про порядок регулювання та діяльності банків в Україні” щодо розрахунку нормативів ліквідності. До складу робочої групи увійшли представники НБУ, АУБ, Приватбанку, Укрексімбанку, Аркада, Укрсиббанку, Ощадбанку, Укрсоцбанку.На нарадах були обговорені зауваження банків до запропонованого НБУ порядку розрахунку нормативів миттєвої та довгострокової ліквідності.
22 березня Нарада в АУБ з керівниками комерційних банків на тему: “Про можливості виконання банками ліцензійних вимог до розміру регулятивного капіталу, визначеного Постановою Правління НБУ від 28.10.05 р. № 373”.У нараді взяли участь керівники 16-ти регіональних банків та Президент Харківського банківського союзу.На нараді були вироблені заходи щодо врегулювання питання нарощення капіталу згідно Постанови № 373.
Березень-червень Відбулася серія робочих зустрічей Президента АУБ п.Сугоняка О.А. з Головою НБУ п.Стельмахом В.С., на яких обговорювалися шляхи врегулювання питання щодо нових ліцензійних вимог до капіталу, передбачених Постановою №373.
15 травня За ініціативою Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності, АУБ та редакції тижневика “Дзеркало тижня” в АУБ проведений “круглий стіл” з обговорення поточних проблем розвитку банківської системи України.В роботі “круглого столу” взяли участь – Голова НБУ п.Стельмах В.С., Голова Ради НБУ п.В.Геєць, народні депутати України пп.С.Буряк та С.Аржевітін, Президент АУБ п.О.Сугоняко, керівники комерційних банків.
24травня Проведення засідання робочої групи при АУБ  з питань удосконалення  нормативно – правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом для розгляду актуальних питань застосування у роботі положень нормативно – правових актів, до яких в останній час були внесені зміни.
31 травня В АУБ проведена нарада з представниками банків з обговорення проблем, пов’язаних з відносинами між банками та ДСО, та підготовки відповідних матеріалів до Антимонопольного комітету.
31 травня З ініціативи АУБ в НБУ відбулася нарада Голови НБУ п.Стельмаха В.С. з Головами правлінь комерційних банків для обговорення питань діяльності банків IV групи.На нараді досягнута домовленість щодо врегулювання питання вимог до розміру капіталу, передбаченого Постановою № 373, шляхом кодифікації нормативних актів НБУ, якими встановлюються ліцензійні вимоги до розміру капіталу банків.
2 червня Участь у нараді Міністерства фінансів України з питань створення в Україні інституту первинних дилерів при розміщенні облігацій внутрішніх державних позик.
15 червня Зустріч представників АУБ та комерційних банків з Першим заст.Голови АМК п.Мельниченком О.І. для розгляду питань щодо монопольних дій ДСО на ринку озброєних послуг.
20 червня В АУБ проведений “круглий стіл” з редакцією тижневика “Дзеркало тижня” з обговорення питань діяльності банків IV групи.У засідання “круглого столу” взяли участь представники АУБ та керівники ряду регіональних банків.
27-28 червня Участь у Міжнародному Інвестиційному Конгресі  Страхової Еліти. Основні теми обговорення:  Тенденції і прогнози розвитку страхового ринку України, міжнародна інвестиційна політика на фінансовому ринку України.
7 липня В АУБ відбулася зустріч Президента АУБ п.О.Сугоняка з групою експертів зовнішнього незалежного аудиту МВФ.Під час зустрічі сторони обговорили питання валютно-курсової політики в Україні, стан фінансового ринку та національної банківської системи, перспективи розвитку комерційних банків.
12 липня В АУБ відбулася розширена зустріч представників страхових компаній, комерційних банків та редакції газети “Бізнес”. Під час зустрічі були обговорені питання розширення співпраці страхових компаній та комерційних банків у сфері страхування.
20 липня Участь у проведенні Круглого столу “Розвиток Національної депозитарної системи та створення Центрального депозитарію України”
27 липня За ініціативою АУБ відбулася нарада представників АУБ та комерційних банків з Головою ДПАУ п.О.КІРЄЄВИМ.Під час наради обговорені питання запровадження порядку надання банками податковим органам щоденної інформації про обіг коштів із ПДВ на рахунках клієнтів та врегулювання конфліктної ситуації з оподаткування операцій з врахування векселів.
10 серпня За ініціативою АУБ в Департаменті методології банківського нагляду НБУ відбулася нарада з обговорення зауважень та пропозицій банків до проекту змін до порядку формування резервів під кредитні операції (Постанова №279).У нараді взяли участь представники банків Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Укрсиббанк, Укргазбанк, Укрпрофбанк, ПІБ.
Вересень - листопад Продовження роботи створеної в НБУ робочої групи з підготовки змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” в частині удосконалення корпоративного управління в банках.
Вересень - грудень Робота створеної в НБУ робочої групи з підготовки проекту Методичних рекомендацій з удосконалення корпоративного управління в банках.До складу робочої групи увійшли представники НБУ, МФК, АУБ, Укрсоцбанку, Укргазбанку, ТАС-Комерцбанку.За результатами спільної роботи підготовлені Методичні рекомендації, які були схвалені Правлінням НБУ (Постанова від 28.03.07 №98).
7 вересня Нарада у заступника Голови НБУ п. Кротюка В.Л. щодо вироблення узгоджених пропозицій до законопроекту №1040 (друге читання) в частині нерозповсюдження підвищеного розміру статутного капіталу, необхідного для реєстрації банку, на розмір регулятивного капіталу діючих банків. У нараді брали участь народний депутат України п. Аржевітін С.М., президент АУБ п. Сугоняко О.А., представники НБУ та АУБ.За результатами наради вироблені узгоджені пропозиції до ст.32, ст.35 Закону.
17 – 20 вересня Робоча поїздка до Швейцарії делегації керівників АУБ, регіональних банківських союзів та банківських навчальних закладів.Під час поїздки Президентом АУБ п. О. Сугонякою була здійснена презентація роботи Української банківської системи та АУБ в Асоціації банків Швейцарії.  Також були проведені робочі зустрічі з представниками провідних швейцарських банків з обговорення питань корпоративного управління.
10 жовтня Участь у спільній нараді Держфінмоніторингу України з учасниками національної системи протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму стосовно підготовки до візиту експертів Комітету MONEYVAL у 2007 році.
13 жовтня Українським агентством фінансового розвитку спільно з АУБ проведений  “круглий стіл” на тему “Актуальні проблеми діяльності фінансових установ: оцінка активів, довірче управління та рейтингування”.У роботі круглого столу взяли участь представники Уряду, НБУ, Держфінпослуг, ДКЦПФР, банків та інших фінансових установ.
20 жовтня Участь у засіданні Комітету підприємців ринку фінансових послуг при Торгово - промисловій Палаті України з  обговорення ключових проблем розвитку фінансових ринків та проведення Українського фінансово –інвестиційного форуму.
30 жовтня Участь Президента АУБ в роботі звітно-виборчої Конференції Харківського банківського союзу.Під час Конференції були обговорені актуальні питання діяльності банків Харківського регіону та можливе підвищення ризиків банківської діяльності.
Жовтень - листопад Робота представників АУБ в Комітеті ВР з питань фінансів і банківської діяльності з опрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування” (в частині збереження діючого порядку формування страхових резервів за рахунок валових витрат банку).
5 грудня Нарада в АУБ з представниками банків та регіональних банківських союзів з приводу підвищення вартості послуг озброєної охорони ДСО.За результатами наради АУБ направлення звернення до МВС та АМК.
5 – 6 грудня У Мінську відбувся III Форум з банківських інформаційних технологій “Банк ІТ 2006”, одним із організатором якого виступала АУБ.
7 грудня Прес-конференція в АУБ з приводу недопущення необґрунтованого збільшення вартості послуг озброєної охорони та недопущення припинення надання з боку ДСО послуг охорони банкам.
13 грудня Участь  у науково – практичній конференції за темою “Розвиток фінансового моніторингу в умовах глобалізації світової економіки”, за участю представників КМУ, Світового банку, проекту MOLI-UA-2, РНБО, НБУ, ДКЦПФР, ДПАУ, СБУ та інших з обговорення сучасних проблем фінансового моніторингу.
20 грудня Нарада в АУБ з керівниками банків з обговорення законопроекту №2248 “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо регулювання діяльності банків).У нараді взяли участь народний депутат України п. Аржевітін С.М., президент АУБ п. Сугоняко О.А., керівники 8 комерційних банків та Харківського банківського союзу.
21 грудня Нарада в АУБ з обговорення проекту “Порядку регулювання валютних операцій, пов’язаних з імпортом та експортом фінансового капіталу”.У нараді взяли участь представники НБУ, АУБ, Укрексімбанку, Укрсоцбанку, Райффайзен Банк Аваль, Міжнародного іпотечного банку, банку ІНГ Україна, Морський та Центру комерційного права.На нараді було наголошено на недоцільності введення прямої заборони валютного кредитування фізичних осіб, а також було домовлено про проведення додаткових дискусій з пошуку шляхів зменшення доларизації активів банків.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ