Історія

2005 рік

 
2005 рік
3 лютого Проведення засідання з розгляду проблемних питань та взаємодії між комерційними банками та Державним департаментом фін моніторингу. В засіданні взяли участь представники Держфінмоніторингу, НБУ, АУБ та комерційних банків: ПУМБ, Аваль, Укрсоцбанк, Приватбанк, ВаБанк, Укрексімбанк, Ажіо, Укрсиббанк та інші.
лютий За ініціативою АУБ та ПФТС проведено серію нарад у ДКЦПФР щодо призупинення реалізації Програми розвитку Національної депозитарної системи в Україні.
18 лютого Участь у нараді з представниками Американської торгової палати. На нараді були обговорені питання створення сприятливих умов для іноземних інвестицій в Україну.
22 лютого  Підписання угоди (Меморандуму про наміри) між АУБ та Майкрософт щодо запровадження галузевої програми ліцензування.
23 лютого  За ініціативою АУБ проведена нарада з банками з питання залучення інвестицій на зовнішніх ринках.
Лютий-березень Робота робочої підгрупи “Банківський нагляд та регулювання” з удосконалення порядку визначення та регулювання спеціалізованих ощадних банків. До складу підгрупи увійшли представники АУБ, банків Аваль, Приватбанк, Ощадбанк, Украгазбанк, Інтербанк, Міжнародний комерційний банк, Український банк партнерства і розвитку. Окремі пропозиції висловлені на робочій групі та враховані в Постанові Правління НБУ №407.
Березень Робота робочої підгрупи “Банківський нагляд та регулювання” з удосконалення вимог Постанови Правління НБУ № 411 щодо формування резервів під кредитні ризики. За результатами роботи враховані пропозиції щодо зняття надмірної деталізації порядку врахування застави за валютними кредитами, врахування у якості застави міжбанківських кредитів за операціями СВОП, продовження термінів формування резервів (Постанова НБУ №210 від 10.06.2005 року)
15-16 березня Участь та виступ з презентацією Президента Асоціації українських банків п.Сугоняка О.А. на Українському інвестиційному самміті Інституту Адама Сміта, що проходив у Лондоні. 
23 березня АУБ, ПФТС та групою комерційних банків - найбільших операторів облігаційного ринку проведено прес-конференцію з приводу звернення до Уряду, ДКЦПФР і АМК стосовно скасування рішення ДКЦПФР щодо обов’язкового рейтингування інструментів та суб’єктів ринку цінних паперів.
5 квітня Участь у XIII з’їзді Асоціації російських банків.
22 червня В АУБ проведений круглий стіл на тему “Філії іноземних банків в Україні: умови допуску” за участю представників ВР України, Секретаріату Президента, НБУ, міністерств, ДПАУ, керівників комерційних банків, науковців.Узагальнені пропозиції учасників круглого столу надіслані Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріату Президента, НБУ, Міністерствам фінансів та економіки, ДПАУ.
27 липня Відбулася робоча зустріч керівництва АУБ з місією МВФ.

Під час зустрічі були обговорені питання стабільності роботи банківської системи, питання можливості кредитування української економіки, прозорості функціонування фінансової системи в цілому та банківського сектору зокрема.

Керівництвом Ауб проінформовано про успішне подолання банками наслідків депозитної кризи грудня 2004 року, стабілізацію стану залучення вкладів фізичних осіб, підвищення капіталізації банків.
4 серпня За ініціативою АУБ в НБУ проведена нарада з обговорення проекту змін до Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, в якій взяли участь представники департаменту методології банківського нагляду, АУБ, Укрсоцбанку, Ощадбанку, Приватбанку, Укргазбанку та інших банків.Частина пропозицій банків врахована в прийнятій НБУ Постанові №407.
16 вересня АУБ за підтримки  представництва французького банку “БНП ПАРІБА СА” в Україні та Міжнародної юридичної фірми “Бейкер і Маккензі” проведений семінар на тему: “Міжнародні синдиковані (консорціумні) кредити для українських банків: міжнародний досвід, юридичні та практичні аспекти, отримання таких кредитів від іноземних банків”.В семінарі взяли участь представники банків 3 та 4 групи.
Вересень-листопад Робота з Комітетом ВР України з питань фінансів і банківської діяльності щодо врахування пропозицій АУБ при підготовці до другого читання проекту закону “Про внесення змін до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" і банківську діяльність” (в частині порядку відкриття філій іноземних банків).
Жовтень-листопад Робота з Комітетом ВР України з питань фінансів і банківської діяльності щодо недопущення прийняття змін до ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” в частині зміни джерел формування страхових резервів (законопроект № 8373).За результатами проведеної АУБ роботи зазначені зміни були виключені із законопроекту.
Жовтень В АУБ створена робоча група з питань бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

Протягом жовтня-грудня 2005 року робочою групою опрацьовувалося питання переходу банків на застосування ефективної процентної ставки. В засіданнях робочої групи брали керівники Департаменту бухгалтерського обліку НБУ.

За результатами роботи робочої групи відпрацьовані  приклади розрахунку ефективної % ставки за різними видами фінансових інструментів, а також досягнута домовленість з НБУ щодо поступового переходу банків на застосування ефективної процентної ставки протягом І півріччя 2006 року.
Жовтень-грудень Робота створеної в НБУ робочої групи з підготовки проекту змін до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" в частині посилення вимог до корпоративного управління в банках. До складу робочої групи увійшли представники НБУ, АУБ, Приватбанку, Укрексімбанку.
17 жовтня Участь в засіданні круглого столу в НБУ з обговорення проекту нової редакції положення “Про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України”.За результатами обговорення було прийняте рішення щодо недоцільності запровадження змішаного порядку формування резервів (частково – на коррахунку банку та частково – на спеціальному рахунку НБУ).
28 жовтня В АУБ відбулася зустріч Президента АУБ п.О.Сугоняка з представниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), на якій обговорено програму USAID “Партнерство заради фінансової стабільності”.За результатами зустрічі досягнута домовленість щодо розширення співпраці АУБ та USAIDв рамках цієї програми.
Листопад-грудень Участь у створеній Держфінпослуг міжвідомчій робочій групі з опрацювання проекту Концепції розвитку системи кредитної кооперації в Україні. За результатами обговорення в проекті концепції були враховані пропозиції АБУ щодо недоцільності наділення об’єднаних кредитних спілок функціями банків (доступ до ринку МБК, системи міжбанківських розрахунків тощо).
23 грудня За ініціативою АУБ проведена всеукраїнська нарада банкірів за участю Голови НБУ п. Стельмаха В.С., членів Правління НБУ, керівництва АУБ та комерційних банків.

На нараді були обговорені питання протидії підвищенню тиску на банки з боку владних структур, зокрема податкових органів, регулювання присутності іноземного капіталу в капіталі банківської системи України, посилення механізмів управління ліквідністю та розробки антикризових заходів, інші актуальні питання банківської діяльності.

За результатами наради узагальнені пропозиції банків передані для врахування НБУ.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ