Історія

2004 рік

 
                                                                2004 рік
Січень   Серія нарад з представниками банків з питання пропозицій Департаменту державної служби охорони щодо збільшення вартості послуг фізичної озброєної охорони банківських установ  та супроводження інкасаторів у 2004 році.
9 січня Нарада в АУБ з обговорення проблем, пов’язаних з дотриманням банками вимог НБУ до мінімального капіталу в євро. В нараді взяли участь керівники київських банків.
12 січня За ініціативою АУБ проведена робоча зустріч у Заступника Голови НБУ п.Шлапака О.В. На зустрічі обговорені пропозиції банків щодо запровадження порядку контрою за мінімальним розміром капіталу в гривні.
20 січня Зустріч керівництва АУБ та провідних банків з представниками місії FATF.
23 січня АУБ спільно з Центром “Економіка і право” проведений семінар для юридичних фахівців банків на тему “Укладання та виконання договорів згідно нового законодавства України”. В роботі семінару взяли участь представники юридичних служб 18 комерційних банків.
Січень-березень

Організація і робота в НБУ спільних робочих груп з питань створення сприятливих умов для капіталізації банківської системи:

-         із спрощення порядку залучення субординованого боргу;-         щодо запровадження порядку контролю за мінімальним розміром капіталу в гривні;-         щодо спрощення порядку реєстрації змін до розміру статутного капіталу банку.За результатами роботи прийняті Постанови Правління НБУ від 17.03.04 № 111 та № 112.
Січень-квітень Організація і робота робочої групи з питання доопрацювання законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України” (в частині визначення реального власника банку, розкриття структури власності, змін до порядку реєстрації та набуття істотної участі, відміни пільгових умов проведення операцій з пов’язаними особами, регулювання взаємовідносин НБУ з зовнішніми аудиторами).

Січень - грудень

Участь у засіданнях Консультаційно-експертної Ради при ДКЦПФР з обговорення проблем розвитку та регулювання фондового ринку та надання узгоджених з банками пропозиції до законів та законопроектів і нормативних актів ДКЦПФР, які розглядалися на засіданнях.

4 березня Нарада у Голови Національного банку України                    п. Тігіпка С.Л. за участю керівництва АУБ та провідних банків. На нараді був обговорений хід виконання завдань з розгляду пропозицій банків щодо зняття проблемних питань, пов’язаних з капіталізацією.
11 березня АУБ спільно з Центром “Економіка і право” проведений семінар для юридичних фахівців банків на тему “Проблемі питання застосування положень Цивільного Кодексу та відповідних нормативних актів НБУ у банківській діяльності”. В роботі семінару взяли участь представники юридичних служб комерційних банків.
22 березня Підписання Угоди про співпрацю між АУБ та Комітетом ВРУ з питань Європейської інтеграції.

7 квітня

“Круглий стіл”, у Національному банку України “КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ”. Організатори:  Інститут  конкурентного суспільства, Асоціація українських банків, Асоціація юристів фондового ринку, НБУ.  

На засіданні були обговорені позиції фінансових кіл держави щодо перспектив розвитку належної практики корпоративного управління та формування необхідної законодавчої бази для цього.

20 квітня Нарада у Заступника Голови НБУ п.Шлапака О.В. з обговорення зауважень АУБ до законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України”. За результатами наради враховані окремі пропозиції АУБ до законопроекту № 3669.
21 квітня За ініціативою АУБ проведена нарада у Голови НБУ п.Тігіпка С.Л. з обговорення організаційних питань створення міжбанківського бюро кредитних історій. В нараді взяли участь керівники АУБ та комерційних банків.
29 квітня В Асоціації відбувся “круглий стіл” на тему «Використання векселів у зовнішньоекономічних розрахунках” за участю представників НБУ (департаментів платіжних систем, банківського нагляду та валютного контролю) та комерційних банків (ПУМБ, АКБ “УКРСОЦБАНК” “УКРГАЗБАНК”, ПРОМІНВЕСТБАНК).У ході обговорення виявлені головні проблеми, що гальмують використання векселів у зовнішньоекономічній діяльності клієнтів банків, та шляхи їх подолання.
11 травня  Підписання Протоколу щодо корпоративного  ліцензування програмних продуктів корпорації Новел у банківській системі.
12 травня За ініціативою НБУ, АУБ та редакції тижневика “Дзеркало тижня” проведений “круглий стіл” на тему “Капіталізація банківської системи – завдання в контексті стратегії сталого розвитку країни”. В обговоренні питанні взяли участь Голова НБУ п.Тигіпко С.Л., Голова Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності п.Буряк С.В., керівники АУБ та провідних українських банків.
18 травня  Робоча зустріч з представниками банків – чле­нами СВІФТ щодо координації роботи зі СВІФТ.
Травень Згідно з рішенням Ради АУБ від 20.05.04 щодо участі Асоціації у якості асоційованого члена Європейської Банківської Федерації з метою встановлення безпосередніх контактів з керівництво ЄБФ, одержання додаткової інформації для визначення конкретних напрямів співпраці АУБ з Федерацією у Брюсселі була проведена робоча зустріч  Віце-президента АУБ п.Бутейка А.Д. з керівництвом ЄБФ.

25-27 травня

НБУ, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, АУБ за підтримки Світового банку проведена Міжнародна конференція на тему “Системи страхування депозитів як елемент стабільності банківського сектора”.
25 травня АУБ спільно з Центром “Інформ-Київ” проведений семінар на тему “Особливості здійснення та подальші перспективи розвитку фінансового моніторингу банками за окремими напрямами діяльності”.
27 травня АУБ спільно з Центром “Інформ-Київ” проведений семінар на тему “Актуальні питання валютного регулювання”.
1 червня Нарада у Голови Національного банку України               п.Тигіпка С.Л. з обговорення проекту змін порядку розрахунку регулятивного капіталу банку. В нараді взяли участь керівники АУБ та провідних українських банків. За результатами наради створена робоча група для доопрацювання підходів щодо включення до капіталу банків переоцінки основних засобів та неотриманих доходів.
3 червня Нарада в АУБ з обговорення доцільності підготовки змін до податкового законодавства з метою податкового стимулювання притоку коштів до капіталу банківської системи.
Червень Робота робочої групи з питань доопрацювання змін до Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” в частині: -         порядку врахування до регулятивного капіталу переоцінки основних засобів та нарахованих неотриманих доходів;-         зміни коефіцієнтів ризикозважування за окремими видами активів.До складу робочої групи увійшли представники АУБ, Укрсоцбанку, Укрексімбанку, ВаБанк, банків Аваль та Каліон Банк Україна.

За результатами роботи прийняті Постанови Правління НБУ від 17.06.04 № 267 та від 15.09.04 № 443 (в частині ризикозважування активів).

  За участю АУБ Добровольчим корпусом з надання фінансових послуг (США) організоване стажування фахівців українських банків в банках США на тему “Управління кредитними ризиками та кредитування малого бізнесу і фізичних осіб”. В стажуванні взяли участь представники банків: Приватбанк, Аваль, Укрексімбанк.
  Участь представника АУБ в міжвідомчій робочій групі, створеній під егідою Світового банку для підготовки проекту Закону України “Про місцеві запозичення і місцеві гарантії”.АУБ відстоювалася позиція щодо недоцільності підготовки спеціального закону з цього питання.
Червень - листопад Створена і працювала робоча група з доопрацювання  проекту “Переліку документів структурних підрозділів і одиниць, територіальних управлінь, спеціалізованих підприємств, навчальних закладів НБУ та банків України із зазначенням термінів зберігання”. До складу робочої групи увійшли представники банків “Аваль”, “Укрексімбанк”, Ощадбанк.
8 червня Нарада з представниками банків з обговорення законопроекту “Про організацію перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів”.
23 червня За ініціативою АУБ проведена нарада в НБУ з питань тарифів за підкріплення кас банків розмінною монетою.
25 червня Зустріч з Головою Московського представництва банку Японії з метою міжнародного співробітництва.
30 червнята 6 липня  Зустріч з представниками Українського державного науково-дослідного інституту технологій товарно-грошового обігу, фінансових та фондових ринків “Укртелекон” щодо опрацювання державної програми НСМЕП.
7 липня Спільний з МінАПК нарада-семінар з приводу кредитування агропромислового комплексу з використанням векселів.
20 липня За ініціативою АУБ проведена нарада у В.о. Голови Національного банку України п.Яценюка А.П. з обговорення негативного впливу на діяльність банків та позичальників нових вимог до формування резервів під кредитні операції, передбачених Постановою Правління від 29.06.04 № 300. За результатами обговорення досягнута домовленість про призупинення держреєстрації Постанови № 300 та створення робочої групи з представників НБУ та банків для її доопрацювання.
21 липня Зустріч керівництва АУБ з місією Європейського департаменту МВФ, на якій були обговорені питання поточного стану банківської системи України та вплив запровадження нових регуляторних вимог НБУ, зокрема, щодо формування додаткових резервів під валютні кредити, надані позичальникам, що не мають постійних надходжень у ВКВ від їх діяльності.
Липень - серпень

Робота робочої групи з доопрацювання Постанови Правління НБУ № 300. До складу робочої групи увійшли представники АУБ, Укрсоцбанку, Укрексімбанку, ПІБу, Укргазбанку, банку Аваль.

За результатами роботи робочої групи Постанова № 300 скасована. Частина пропозицій банків врахована в Постанові Правління НБУ від 27.08.04 № 411.
липень  - серпень За ініціативою АУБ проведено серію нарад з врегулювання корпоративного конфлікту навколо Міжрегіонального фондового союзу (МФС) як ключового інфраструктурного інструменту фондового ринку України.
21-22 липня Участь у роботі секції з питань банківської політики в рамках діяльності Комісії блакитної стрічки для України.
26 липня Зустріч з делегацією Міністерства фінансів США, Федерального Резерву та Міністерства внутрішньої безпеки США.
27 липня Нарада в АУБ з банками м.Києва з обговорення проблем, пов’язаних з кризою російських банків. За результатами наради підготовлено звернення до НБУ щодо необхідності вивчення причин банківської кризи в Росії та недопущення в Україні аналогічних ситуацій.
липень  - вересень Серія нарад з представниками банків з питання розгляду пропозицій ДСО стосовно підвищення вартості озброєних охоронних послуг.
17 серпня  Зустріч з компанією Microsoft щодо галузевої програми ліцензування програмних продуктів та стратегічного співробітництва.
25 серпня Проведено прес-конференцію з приводу корпоративного конфлікту серед акціонерів МФС та визначення шляхів його подолання.
8-10 вересня Проведення Міжнародного форуму по фінансовому оздоровленню та банкрутству підприємств, організаторами якого виступили: Верховна Рада України, Міністерство економіки, Фонд держмайна,  Вищий господарський суд України, Асоціація українських банків, УСПП та інші.
5-8 жовтня Участь у міжнародній діловій зустрічі з питань функціонування Агентства страхування вкладів Росії.
6-7 жовтня Участь Віце-президента АУБ п.А.Бутейка у Міжнародній конференції “Роль банків та банківських асоціацій у розвитку регіонів та у регіональному співробітництві” у Баку, організаторами якої виступили банківські асоціації Азербайджану та Грузії.

2 листопада

 
Зустріч з представниками Асоціації приватних житлово-будівельних ощадних кас Німеччини. Під час зустрічі були обговорені питання участі банківських установ в програмах фінансування житлового будівництва.
29 листопада Нарада у В.о.Голови НБУ п.Яценюка А.П. з питань невідкладних заходів, направлених на підтримання ліквідності банківської системи. В нараді взяли участь керівники АУБ та провідних українських банків. За результатами наради прийнята Постанова Правління НБУ від 29.11.04 № 576.
8 грудня Нарада в АУБ з керівниками банків м.Києва з обговорення поточної ситуації на банківському ринку та вироблення консолідованих пропозицій банків щодо підтримання ліквідності банків та спрощення системи рефінансування НБУ.
10 грудня Робоча зустріч з банками щодо криптозахисту.
20 грудня За ініціативою АУБ в НБУ відбулася нарада у Голови НБУ п.Стельмаха В.С. з керівниками банків-членами Ради АУБ та керівниками регіональних банківських об’єднань. На нараді були обговорені пропозиції банків щодо заходів, направлених на підтримання ліквідності банків та спрощення системи рефінансування НБУ.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ