Січень-березень

Робота Узгоджувальної Ради з питань погодження вартості охоронних послуг ДСО. За результатами роботи Узгоджувальної Ради досягнуті домовленості про погодження вартості міліцейської охорони та супроводження інкасаторів. За розрахунками АУБ це дало можливість зекономити для банківської системи 58 млн.грн. на рік.


17 січня

Засідання Ради АУБ.


22 січня

Прес-конференція Президента АУБ з питань одностороннього зняття ДСО охорони банківських установ Львівської області.


30 січня

За ініціативою АУБ відбулася нарада у заступника Голови НБУ п.Я.Солтиса, на якій було обговорено факти порушень ДСО антимонопольного законодавства на ринку озброєної охорони банків. В нараді взяли участь Президент АУБ, перший заступник Голови АМКУ п.О.Мельниченко, представники НБУ, АУБ. Створено спільну робочу групу.

Нарада в Міністерстві фінансів України про участь у підготовці проекту Закону щодо оподаткування прибутку підприємств. Учасники наради ознайомились з планами Міністерства фінансів щодо підготовки проекту Закону про оподаткування прибутку підприємств з максимальним наближенням податкового обліку до фінансової звітності на базі бухгалтерських стандартів. Створено спільну робочу групу.


6 лютого

Нарада у Кабінеті Міністрів України (Управління   фінансової політики Г.Беразде) з питань приведення законодавчих актів у відповідність до Закону України “Про обіг векселів в Україні”. На підставі пропозицій АУБ після розгляду їх в Урядовому комітеті економічного розвитку та з питань європейської інтеграції Мін’юсту України дано доручення  створити робочу групу у складі: представників ДКЦПФР, Мінфіну, Мінекономіки, МВС, ДПАУ, Секретаріату КМУ, НБУ, Вищого господарського суду України, АУБ, Українського Інституту фондового ринку і членів КЕР ДКЦПФР для доопрацювання зазначеного проекту.


27 лютого

Участь у науково-практичній конференції УАІБ: “Забезпечення захисту прав інвесторів в Україні”. На конференції прийнято рішення про об’єднання зусиль щодо діяльності у цій сфері недержавних організацій та підписано меморандум про співпрацю учасників, у тому числі АУБ.


12 березня

Нарада в Асоціації за ініціативою Міністерства фінансів України з метою обговорення програми Міністерства про розвиток ринку державних боргових зобов’язань. У нараді взяли участь: від АУБ - Президент АУБ, начальник Управління цінних паперів; від Мінфіну – начальник Департаменту державного боргу  Висоцький В.В., начальник Управління ринків капіталу  Белінський О.В.; представники комерційних банків. За результатами обговорення прийнято рішення провести спільну зустріч в НБУ з керівництвом Департаменту монетарної політики для з’ясування позиції Національного банку України.

АУБ спільно з суддями Господарського суду України проведено семінар на тему “Юридичний захист інтересів банків та практика розгляду спорів, пов’язаних з забезпеченням кредитних договорів”. В роботі семінару взяв участь 31 представник від 26 комерційних банків.


15 березня

Засідання Ради АУБ.

Прес-конференція Президента АУБ з питань, розглянутих на засіданні Ради АУБ: щодо необхідності визначення стратегії розвитку банківської системи та присутності банків з іноземним капіталом на фінансовому ринку України.


19 березня

Нарада в АУБ керівників служб безпеки комерційних банків м.Києва. Обговорено питання технічної охорони банків. За результатами наради відправлено інформаційний лист банкам – членам АУБ.


21 березня

Зустріч Президента АУБ та Президента ПФТС. За результатами обговорення основних напрямів та проблем діяльності асоціацій АУБ та ПФТС було прийнято рішення об’єднати зусилля та укласти Угоду про співпрацю у напрямі розвитку фондового ринку.


22 березня

Нарада в ДКЦПФР з обговорення питань регулювання участі фізичних осіб у вексельному обігу в Україні. В нараді взяли участь представники КМУ, НБУ, ДПАУ, МВС, АУБ, Мін’юсту та ін.


29 березня

Робоча зустріч в АУБ за ініціативою Мінекономіки України з питань співробітництва. У зустрічі взяли участь від АУБ –  Президент, Віце-президент, керівники управлінь; від Мінекономіки – перший заступник Державного секретаря – І.Шумило, заступник Держсекретаря Л.Мусіна, керівники департаментів міністерства. Домовлено про форми співпраці.


2 квітня

За ініціативою АУБ відбулася нарада в Департаменті монетарної політики НБУ за участю керівництва АУБ та комерційних банків з проблем участі комерційних банків в програмі Мінфіну України щодо розвитку ринку державних боргових зобов’язань. З’ясована позиція НБУ з цих питань.


9 квітня

Засідання робочої групи Міністерства юстиції України з питання підготовки проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання порядку розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів в Україні”. В засіданні взяли участь представники АУБ. За результатами обговорення Асоціація підготувала та передала до Мін’юсту проект відповідного закону.


19 квітня

АУБ спільно з ПФТС проведено засідання “круглого столу” “Комерційні банки  на фондовому ринку: концептуальні проблеми”. В засіданні взяли участь представники 23 комерційних банків. За результатами “круглого столу” підготовлено документ “Основні напрями вдосконалення законодавства щодо діяльності комерційних банків на фондовому ринку”.


16 травня

Засідання Ради АУБ .


28 травня

УНІАН. Прес-конференція Президента АУБ та Президента ПФТС щодо об’єднання зусиль та підписання Угоди про спільну діяльність щодо розвитку фондового ринку.


30 травня

АУБ спільно з НБУ, Міністерством фінансів України та ДПАУ проведено семінар на тему “Створення в Україні системи протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Вимоги до банків та контроль НБУ з цього питання. Практичний досвід банків”. В роботі семінару взяли участь 48 представників від НБУ, ДПАУ та 28 комерційних банків.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ