13 лютого

За ініціативою АУБ відбулась системна банківська нарада за участю керівництва НБУ, АУБ та Голів Правлінь комерційних банків. Розглядалися питання грошово-кредитної політики, завдань банків на 2001 рік та організації роботи з приведення діяльності банків у відповідність до Закону України "Про банки і банківську діяльність". З доповіддю на нараді виступив Прем’єр-міністр України п. Ющенко В.А.

Засідання Ради АУБ.


28 березня

Нарада у заступника Голови НБУ п.В.Кротюка, на якій обговорено підходи до організації контролю НБУ за виконанням банками вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність". За результатами наради досягнуто домовленості про розповсюдження для діючих банків вимог ст.31 Закону на розмір регулятивного капіталу. Відповідні зміни внесено до Постанови Правління НБУ від 07.03.01р. № 102.


18 квітня

Спільно з НБУ та газетою “Бізнес” проведено “круглий стіл” для обговорення окремих положень Закону України "Про банки і банківську діяльність". В засіданні “круглого столу” взяли участь заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності п.І.Юшко, представники комерційних банків. Обговорено питання механізму коригування статутного капіталу, обмежень на здійснення банківських операцій за вартістю, нижчою від їх собівартості.


17 травня

Спільно з НБУ проведено нараду з питань введення в дію Інструкції НБУ “Про вимоги з організації охорони установ банків України”, затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.03.01 р. № 134. В нараді взяли участь представники НБУ, АУБ, ДСО при МВС України та комерційних банків.

За результатами наради керівництво ДСО повідомило, що ціни на охоронні послуги не підвищуватимуться.


18 травня

Засідання Ради АУБ.


Червень-липень

Створено робочу групу з опрацювання проекту Інструкції НБУ “Про порядок регулювання діяльності банків”, до складу якої увійшли представники НБУ, АУБ та комерційних банків.

Відбулася серія робочих зустрічей представників АУБ з відповідальними  представниками Генерального Департаменту банківського нагляду, на яких обговорювалися конкретні пропозиції АУБ та комерційних банків до проектів положень про порядок створення банків, про порядок надання банківської ліцензії та до проекту Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків”. Серед інших враховано такі пропозиції АУБ  – зменшення коефіцієнтів ризику для активів, розміщених в банках інвестиційного класу; розповсюдження, при отриманні дозволів на окремі операції, вимог для діючих банків на регулятивний капітал банків; запровадження переліку валютних операцій та визначення умов на отримання дозволів на кожний вид таких операцій; надання банкам з капіталом від 3 до 5 млн. ЄВРО права працювати через прямі коррахунки, відкриті в банках-нерезидентах. З метою запобігання подвійному ліцензу­ванню валютної діяльності вирішено, що дозвіл НБУ буде виконувати функції генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.


14 червня

За ініціативою АУБ в НБУ відбулася нарада, на якій обговорено практичні аспекти запровадження механізму коригування статутного капіталу банків, передбаченого частиною третьою, ст.31 Закону України "Про банки і банківську діяльність" . У нараді взяли участь представники департаментів бухгалтерського обліку та банківського нагляду НБУ, АУБ, комерційних банків, іноземних аудиторських організацій. За результатами обговорення було рекомендовано підготувати зміни до Закону щодо виключення цієї норми, які згодом були враховані під час підготовки узгодженого НБУ і АУБ проекту змін до Закону "Про банки і банківську діяльність" .


25 червня

АУБ разом з фахівцями Deloitte & Touche проведено семінар для фахівців юридичних і кредитних управлінь банків на тему “Застосування положень Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. В роботі семінару взяли участь судді Вищого Арбітражного суду України. На семінарі був 21 слухач від 16 комерційних банків.


13 липня

    Нарада у заступника Голови НБУ п.В.Кротюка, на якій обговорено спірні питання, що виникли при доопрацюванні проектів нормативних актів НБУ. У нараді взяли участь представники НБУ, АУБ, комерційних банків. Вирішено питання: скасування порядку коригування капіталу на суму перевищення основних засобів; відміни пропозицій НБУ щодо встановлення обмежень на залучення вкладів фізичних осіб; запровадження перехідного періоду нарощення нормативу короткострокової ліквідності.


17 липня

Засідання міжвідомчої робочої групи з питань заміни векселів на боргові податкові розписки при сплаті податку на додану вартість під час імпорту товарів. В засіданні взяли участь представники АУБ. На адресу Міністра економіки п. О. Шлапака Асоціація надіслала експертний висновок з обгрунтуванням недоцільності цього заходу з юридичної точки зору.


17 вересня

Відбулася робоча зустріч керівництва АУБ з Головою НБУ п.В.Стельмахом. Обговорено питання порядку застосування штрафів, передбаченого Постановою НБУ від 08.08.01 р. № 335. Прийнято рішення про внесення змін до Положення про застосування заходів впливу (яке вже перебувало на реєстрації в Мін’юсті) і відновлення диференційованого  підходу при нарахуванні штрафів.


28 вересня

Відбулася зустріч керівництва АУБ з Головою Комітету Верховної Ради України з питань боротьби  з організованою злочинністю та корупцією п. Ю. Кармазіним. Обговорено зауваження банківської системи до підготовленого Кабміном проекту Закону “Про запобігання  та протидію легалізації (“відмиванню”) доходів, здобутих злочинним шляхом”. В прийнятому в першому читанні законопроекті враховано пропозицію АУБ щодо надання інформації про сумнівні операції клієнтів незалежному аналітичному агентству.


18 жовтня

Засідання Ради АУБ.


29 жовтня

Робоча зустріч Президента АУБ та Президента ЛСОУ. Обговорено питання об’єднання зусиль щодо розвитку фондового ринку та страхування фінансових ризиків банків.


18 листопада

Участь Віце-президента АУБ в засіданні “круглого столу” з проблемних питань, пов’язаних з прийняттям Податкового кодексу та удосконаленням податкового законодавства.

Нарада з питань організації охорони установ банків та підвищення вартості послуг ДСО при МВС України. В нараді взяли участь представники НБУ, АУБ, ДСО та комерційних банків. У зв’язку з неврегулюванням питання вартості охорони ДСО нарадою прийнято рішення: з приводу зловживань монопольним положенням ДСО на ринку озброєної охорони банків АУБ звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра України та Антимонопольного комітету України.


23 листопада

Спільна нарада керівництва НБУ, АУБ та Голів Правлінь комерційних банків. Розглянуто актуальні питання діяльності банків, зокрема, участі банків в організації боротьби з “відмиванням” коштів. Пропозиції, висловлені учасниками наради, узагальнені АУБ та передані Голові НБУ п.В.Стельмаху.


29 листопада

За ініціативою АУБ в НБУ проведено нараду з питань підготовки пропозицій від банківської системи до проекту Податкового кодексу України. За результатами наради утворено робочу групу з фахівців АУБ та комерційних банків, яка надала пропозиції щодо удосконалення порядку оподаткування операцій з валютою, цінними паперами та порядку створення резервів від активних операцій. Узагальнені пропозиції передані народному депутату України п.С.Терьохіну.


11 грудня

АУБ спільно з НБУ провела семінар для фахівців служб безпеки банків на тему “Впровадження в Україні ефективної системи організації схоронності цінностей”. В роботі семінару взяли участь 32 представники від 23 комерційних банків.


20 грудня

Нарада у заступника Голови НБУ п.В.Кротюка з питань проектів змін до нормативних актів НБУ з регулювання діяльності банків. Обговорено питання діяльності відділень банків, змін до умов угоди на залучення субординованого боргу, порядку введення в дію Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків”. В нараді взяли участь представники НБУ, АУБ та комерційних банків. З більшості обговорених питань прийнято узгоджені рішення. Зокрема, погоджено порядок відкриття та діяльності відділень банків та незастосування санкцій за порушення нормативів, якщо це пов’язано з договорами,  укладеними до введення в дію нової редакції Інструкції.


25 грудня

Всеукраїнська банківська нарада з питань захисту банківської системи від монопольних дій ДСО. В нараді взяли участь керівництво АУБ, НБУ, МВС, ГУ ДСО, представники Антимонопольного комітету України, керівники комерційних банків. На нараді створено Узгоджувальну Раду з питань погодження вартості охоронних послуг ДСО.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ