Новини АУБ

Непрацюючі кредити: в Асоціації українських банків шукають шляхи вирішення проблеми

12 квітня відбулося засідання Комітету Асоціації українських банків з NPL, в якому взяли участь представники усіх державних банків та більшості комерційних банків України. Основною темою зустрічі стала проблема ефективного управління непрацюючими кредитами, яка сьогодні є важливим питанням для банківського сектора України.


        Учасники засідання наголосили на необхідності скорочення частки непрацюючих кредитів у портфелях банків. Було підкреслено, що це одне з найважливіших завдань на сьогоднішній день. Обговорювалися також проблеми, пов'язані з відшкодуванням вартості непрацюючих кредитів, включаючи недоліки у законодавстві та процедурах, що ускладнюють цей процес.
     Головним аспектом обговорення стала необхідність розробки та впровадження ефективних стратегій та механізмів для зменшення частки непрацюючих кредитів у банках. Учасники зазначили, що велика частка таких кредитів становить серйозний ризик для фінансової стійкості банків та фінансової системи в цілому, тому її зменшення є невідкладним завданням.
        Крім того, на засіданні було відзначено важливість співпраці між банками та регуляторними органами для ефективного управління непрацюючими кредитами та розробки ефективних стратегій їхнього вирішення.
        Під час засідання Комітету Асоціації українських банків з NPL також було розглянуто питання використання земельних ділянок, які є заставою у непрацюючих кредитах. Учасники зазначили, що наразі що банки не можуть використовувати земельні ділянки, які перебувають у заставі, поки кредити, за якими вони були надані, не будуть погашені. У разі непогашення боргу за кредитом, земельні ділянки можуть стати непрацюючими активом, які утримуються банками як застава, що в свою чергу збільшить частку NPL.
       Жваве обговорення викликало питання можливості продажу або цільового використання земельних ділянок, наприклад, надання в оренду, як один зі способів зменшення частки непрацюючих кредитів у банках. Учасники Комітету також наголосили на ризиках та обмеженнях використання земельних ділянок як застави. Тому важливо розробити ефективні стратегії управління NPL, які враховуватимуть усі аспекти цієї проблеми.
         Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас висловив впевненість у здатності банківського сектору здолати виклики у вирішенні проблем, пов'язаних з непрацюючими кредитами.
      "Ефективне управління непрацюючими кредитами є ключовим завданням для стабільності фінансової системи. Наша Асоціація готова співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами для розв'язання цієї проблеми. Управління непрацюючими кредитами вимагає зосередженості, співпраці та впровадження інноваційних підходів. Тільки разом ми зможемо досягти успіху в цьому напрямку і забезпечити стійкість банківської системи України", - зазначив він.

      Учасники Комітету домовилися про подальшу співпрацю між банками та регуляторними органами в напрямку розробки ефективних стратегій та механізмів для зменшення частки непрацюючих кредитів у банках та забезпечення стійкості фінансової системи країни.

Ключові питання, які були обговорені на засіданні Комітету АУБ з NPL:

• Висока частка NPL у портфелях банків.
Попри скорочення непрацюючих кредитів у банківському секторі, проблеми NPL залишається серйозною, адже їхня частка у банківських портфелях суттєво перевищує допустимий рівень. Це негативно впливає на фінансову стійкість банків та гальмує розвиток всієї фінансової системи країни.
• Проблеми зі скорочення NPL.
Обговорювалися складнощі, з якими стикаються банки при стягненні боргів за непрацюючими кредитами. До них належать недоліки у законодавстві, неефективні процедури та бюрократичні бар'єри.
• Необхідність розробки ефективних стратегій.
Учасники підкреслили важливість розробки та впровадження комплексних стратегій для зменшення частки NPL. Це може включати реструктуризацію боргів, продаж проблемних активів, посилення роботи з боржниками та удосконалення процедур стягнення.
• Ризики для фінансової стійкості.
Велика частка NPL може призвести до банкрутства окремих банків та дестабілізації всієї фінансової системи. Тому важливо вживати заходів для зменшення цих ризиків.
• Співпраця між банками та регуляторними органами.
Учасники закликали до посилення співпраці між банками та регуляторами для вирішення проблеми NPL. Це може включати спільну розробку стратегій, удосконалення законодавства та налагодження ефективних механізмів стягнення боргів.1924 NPL

 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ