Новини АУБ

Державні кредити для бізнесу під час війни: актуальні питання та шляхи удосконалення

4 квітня відбулося засідання Комітету з питань розвитку малого та середнього бізнесу Асоціації українських банків, присвячене питанням державної підтримки бізнесу у період війни. Учасники зустрічі активно обговорювали ключові проблеми, що стосуються доступності фінансових послуг для МСБ та стимулювання підприємництва в Україні. У засіданні Комітету взяли участь представники Асоціації українських банків (АУБ), представники Фонду розвитку підприємництва (ФРП), а також представники банків, що беруть участь у державних програмах пільгового кредитування бізнесу, зокрема програми 5-7-9.

Одним із головних пунктів порядку денного було питання вдосконалення програми "5-7-9". Учасники дискусії підкреслили, що програма потребує внесення певних змін, спрямованих на підвищення ефективності та адресності програми, збільшення терміну кредитування на інвестиційні цілі, збільшення ліміту програми та інші важливі аспекти.

Учасники дискусії зазначили, що необхідно дати прогноз щодо погашення боргів за компенсаціями, адже цільові показники загальних лімітів вже порушені, що ускладнює роботу та шкодить клієнтам на ринку.

На засіданні також висвітлювалася необхідність моніторингу та контролю за дотриманням банками умов програми, а також питання боргу з боку держави за програмою "Доступні кредити 5-7-9". Учасники обговорили проблеми, такі як недостатній моніторинг з боку ФРП та випадки завищення банками процентних ставок.

Члени Комітету зазначили, що існує потреба у посиленні контролю за використанням бюджетних коштів, щоб гарантувати їх ефективне та цільове використання.

 Під час дискусії також було звернено увагу на важливість пільгової кредитної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Учасники Комітету акцентували увагу на комунікаційних проблемах між банками та регуляторнимии та державними органами, через що певні рішення з боку держави, направленні на державну кредитну підтримку бізнесу потребують доопрацювання. Було зазначено, що недосконала комунікація між державою та банківською спільнотою створює труднощі в реалізації державних програм та може призвести до зниження їхньої ефективності. Тому, співпраця банків та держави на етапі розробки різних кредитних пільгових програм є ключовою для успішної реалізації державної політики з підтримки малого та середнього бізнесу.

Голова Комітету Тетяна Корнієнко зауважила, що важливість активної участі банків у процесі прийняття рішень та обговорення змін до програми "Доступні кредити 5-7-9" виявилася наочною під час засідання. Вона підкреслила необхідність забезпечення більшої взаємодії та консенсусу між банками та регуляторними органами для ефективного функціонування програми та підтримки бізнесу в умовах економічних викликів. 

Під час засідання було зазначено, що Асоціація українських банків збиратиме та узагальнюватиме пропозиції банків щодо змін до програми та надасть їх до Національного банку України, профільних міністерств та відомств.

20240405 141855 960x1280

«Державні програми кредитування мають важливе значення у підтримці бізнесу в умовах війни. Однак для їхньої ефективної роботи необхідна постійна координація та вдосконалення зусиль з боку держави, банків та бізнес спільноти. Асоціація українських банків підтримує державну політику, спрямовану на  надання максимально доступних кредитів для українського малого та середнього бізнесу. Наша мета – забезпечити доступність кредитів для МСБ та стимулювати їх розвиток", – зазначив керівник Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Під час засідання також було розглянуто спрощення процедур участі в грантових програмах та розширення кола банків, які можуть брати участь у цих програмах. Члени комітету звернули увагу на важливість підтримки підприємництва через розширення спектру фінансових послуг, основаних на грантових програмах.

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ