Новини АУБ

Лютневі новації НБУ: фокус на небанківських фінустановах, оптимізація валютних обмежень та посилення стійкості фінансової системи

Протягом  лютого 2024  року основна увага Національного банку була зосереджена на удосконалення нормативної  бази з регулювання небанківських фінансових компаній. Крім того, було прийнято декілька документів в напрямку оптимізації валютних обмежень. Також було затверджено перелік системно важливих банків та оновлено  Порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з метою бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Основні напрямки нормативно-регуляторної діяльності НБУ у лютому: 

 • Удосконалення нормативної бази з регулювання небанківських фінансових компаній:
  • Зміни до Постанови № 177 від 12 серпня 2022 року про особливості реєстрації та ліцензування небанківських фінансових установ.
 • Оптимізація валютних обмежень:
  • Зміни до Постанови № 18 від 24 лютого 2022 року, що надають можливість безготівкового обміну російських і білоруських рублів, уточнюють підстави для завершення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями імпорту гуманітарної допомоги.
  • Зміни до Постанови № 18 від 24 лютого 2022 року, що уточнюють умови купівлі валюти бізнесом та особливості валютного нагляду за граничними строками розрахунків за експортними операціями.
 • Інші питання:
  • Оновлення переліку системно важливих банків.
  • Оновлення Порядку визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з метою бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Лютий 2024 року відзначився активною роботою НБУ з удосконалення регуляторного середовища. Зосередження уваги на небанківських фінансових компаніях свідчить про прагнення регулятора до розвитку та диверсифікації фінансового ринку. Оптимізація валютних обмежень є кроком на шляху до лібералізації та вільного курсоутворення. Оновлення переліку системно важливих банків та Порядку визначення критично важливих для економіки юросіб свідчать про проактивну позицію НБУ у питаннях забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи

Повний перелік новацій нормативної бази зі стислими коментарями наведено в додатку до даного матеріалу. Огляд підготовлений Аналітичною групою АУБ під керівництвом Діляри Мустафаєвої.

 

 

 

Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом лютого  2024 року

Назва Постанови/документу

Дата прийняття

Сутність

 

Мета/вплив на БСУ

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177

13

02.02.2024

Зміни вносились до  документу “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39”

Зміни переважно стосуються порядку  оцінки фінансового стану юридичних та фізичних осіб, які є власниками істотної участі в небанківській фінансовій установі

 

Актуалізація нормативно-правового акту

Про затвердження Положення про порядок регулювання діяльності редитних спілок в Україні

14

02.02.2024

Документ встановлює пруденційні вимоги для кредитних спілок, зокрема:

 

 • вимоги до капіталу кредитної спілки, ліквідності та порядку розрахунку відповідних нормативів;
 • елементи власного капіталу, які можуть бути включені до складу капіталу першого рівня, а також складові капіталу другого рівня кредитної спілки;
 • порядок використання резервного капіталу для покриття збитків; 
 • вимоги до плану відновлення діяльності кредитної спілки в разі порушення або зниження нормативних значень та порядку його розгляду й затвердження Національним банком.

 

Кредитні спілки матимуть час для приведення внутрішніх положень у відповідність до нових вимог до 01 липня 2024 року. Водночас для забезпечення плавного переходу ринку кредитної кооперації до нових вимог до структури регулятивного капіталу та пруденційних нормативів до 31 грудня 2024 року спілки мають дотримуватися існуючих нормативів і одночасно здійснювати тестовий розрахунок нормативів згідно з новими вимогами. Повний перехід до виконання нових вимог – з 01 січня 2025 року.

 

Виконання норм ЗУ "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про кредитні спілки" щодо підвищення ефективності корпоративного управління в кредитних спілках, забезпечення їх стабільної діяльності і своєчасного виконання зобов’язань

Про затвердження Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою

15

02.02.2024

Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою визначає:

 

 • вимоги до системи управління кредитною спілкою, зокрема, організації внутрішнього контролю, управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту;
 • вимоги до звітів та інших документів кредитної спілки для подання до Національного банку щодо виконання функцій управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту;
 • порядок здійснення Національним банком контролю за дотриманням кредитними спілками вимог до системи управління;
 • критерії віднесення кредитних спілок до категорії значимих.

 

Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою передбачає перехідний період для організації кредитними спілками системи управління за новими правилами до 30 червня 2024 року, водночас вимоги цього Положення щодо віднесення кредитних спілок до категорії значимих за встановленими критеріями наберуть чинності з 01 січня 2025 року.

 

Виконання норм ЗУ "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про кредитні спілки" щодо підвищення ефективності корпоративного управління в кредитних спілках, забезпечення їх стабільної діяльності і своєчасного виконання зобов’язань

 

Про затвердження Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки

16

02.02.2024

Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки   урегульовує процедуру добровільного виходу з ринку та визначає:

 

 • порядок реорганізації та ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів;
 • особливості ліквідації та реорганізації кредитної спілки шляхом злиття або приєднання;
 • порядок отримання попереднього дозволу Національного банку на реорганізацію / ліквідацію кредитної спілки та затвердження плану такої реорганізації / ліквідації;
 • порядок анулювання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ кредитної спілки, що реорганізовується / ліквідується за рішенням загальних зборів;
 • порядок здійснення Національним банком контролю за додержанням законодавства України кредитною спілкою під час її реорганізації або ліквідації за рішенням загальних зборів тощо.

 

Процедура добровільного припинення кредитної спілки, розпочата до набрання чинності Положенням про реорганізацію та ліквідацію КС, завершуватиметься відповідно до вимог законодавства, що діяло до набрання чинності Положенням.

 

Виконання норм ЗУ "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про кредитні спілки" щодо підвищення ефективності корпоративного управління в кредитних спілках, забезпечення їх стабільної діяльності і своєчасного виконання зобов’язань

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

17

05.02.2024

НБУ, виконуючи норму закону (№3498-IX), що набув чинності 24 грудня минулого року, надав можливість безготівкового обміну російських і білоруських рублів, які перебувають на рахунках банків позасанкційних клієнтів. Такий одноразовий обмін можливий до кінця 2024 року.

Крім того, Нацбанк уточнив підстави для коректного завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями імпорту гуманітарної допомоги, яка ввозиться в Україну, з 1 грудня 2023 року.

 

Визначення особливостей функціонування грошово-кредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану

Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок

18

06.02.2024

Змінами розширено права перевіряючи, зокрема- їм надається доступ до документів, «включаючи віддалений доступ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій”. Крім того, документ доповнено пунктом, щодо прав інспекторів бути присутніми на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради банку, правління банку та комітетів банку, а також на засіданнях колегіальних органів учасника банківської групи.

 

Вдосконалення порядку проведення НБУ інспекційних перевірок

Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу

№ 25-0005/9103

06.02.2024

В листі регулятор наголосив, що Банки та небанківські установи повинні застосовувати  ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та  мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати  інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів.

Водночас регулятор надав рекомендації для фінансових установ з метою забезпечення належного застосування ними ризик-орієнтованого підходу щодо РЕР.

 Також у листі Національний банк навів перелік ознак, які можуть свідчити про наявність впливу політично значущої особи,  що ця особа може ще мати, та які можуть бути факторами для підвищення рівня ризику відмивання коштів/фінансування тероризму цій категорії клієнтів.

 

Окремо НБУ звернув увагу на потребу у проведенні  навчання працівників, яке обов’язково має включати питання щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до обслуговування клієнтів, уключаючи РЕР, та забезпечення дотримання внутрішніх процедур суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері  протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму.

 

На виконання ЗУ від 17 жовтня 2023 року № 3419-IX

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу

19

09.02.2024

Було внесено зміни до Положення, вимоги якого поширюються на страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитні спілки, ломбарди, інші фінансові установи, реєстрацію чи ліцензування яких здійснює НБУ, операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги зі здійснення валютних операцій, операторів платіжних систем, філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

 

Вдосконалення порядку застосування Національним банком України заходів впливу, пред’явлення вимог за порушення установами законодавства у сфері фінансового моніторингу

Про затвердження Положення про вимоги до додаткового звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо страховика та порядку його подання та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199

20

15.02.2024

За результатами 2023 року НБУ вимагатиме від страховика надання не лише звіту про аудит фінансової звітності, але й додаткового звіту із детальною інформацією про підходи, методи та результати аналізу аудитором якості активів страховика.

Нове Положення також встановлює:

 

 • порядок призначення аудитора, що надаватиме послуги з підготовки додаткового звіту, та повідомлення про це НБУ;
 • вимоги до інформації у складі звіту, зокрема в розрізі різних категорій активів;
 • порядок подання аудитором додаткового звіту до Національного банку.

 

Подання додаткового звіту щодо страховика за 2023 рік має на меті перевірку стану активів, що братимуться до розрахунку регулятивного капіталу за новими правилами, а також підтвердження наявності у страховика документів про права власності та оцінку розміру активів. До переліку активів, про які вимагатиметься додаткова інформація, належать, зокрема, нерухоме майно, цінні папери, кошти в банку та дебіторська заборгованість, що не є простроченою.

 Додатковий звіт має бути наданий аудитором до Національного банку не пізніше 30 червня 2024 року.

 Затвердження Положення та виконання вимог до складання додаткового звіту аудитором є першим кроком у напрямі проведення повноцінної регулярної оцінки якості активів (AQR) страховиків. Її упровадження відбуватиметься після приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до нових вимог, передбачених Законом України "Про страхування" та відповідних регуляцій Національного банку.

 

Проведення оцінки якості активів страхових компаній

Про внесення змін до Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

21

16.02.2024

НБУ оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з метою бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

 Відповідні зміни до Положення стосуються страховиків та компаній, які супроводжують автоматизовані банківські системи системно важливих банків для виконання операцій у СЕП НБУ.

 Оновлений порядок дає змогу постачальникам послуги супроводження такого програмного забезпечення звертатися до Національного банку для визначення їх критично важливими, а Національному банку – розглядати відповідне звернення та ухвалювати рішення:

 • про відповідність особи трьом або більше критеріям важливості, визначеним Порядком та критеріями визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76;
 • про визначення особи критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для цілей бронювання військовозобов’язаних працівників;
 • про визначення особи такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади (у разі відповідності “галузевому” критерію НБУ).

 

Зміни щодо страховиків передбачають визначення їх важливими для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади за чинними критеріями лише у разі наявності ухваленого рішення Національного банку про відповідність структури власності відповідного страховика вимогам щодо прозорості.

 

Бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

22

16.02.2024

НБУ актуалізував валютні обмеження у сфері страхування. Зокрема, внесено зміни до окремих норм постанови Правління “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану”,  які стосуються обмежень на валютні операції у сфері страхування.

Так, з 20 лютого 2024 року:

 

·         внесено уточнення щодо нових класів страхування, нових вимог до капіталу платоспроможності та мінімального капіталу, установлених Положенням про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 201. Також уточнено термінологію, що використовується в Законі про страхування;

·         приведено у відповідність до вимог Закону про фінансові послуги та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199, вимоги щодо небездоганної ділової репутації для цілей перебування у Переліку страховиків.

 

Приведення нормативного документу у відповідність до законодавства України

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України

23

19.02.2024

Було внесено зміни до Додатку 6 Інструкції. Також було 1 виключено  Пункт 7.8 глави 7 розділу III .

Також було визнано такими, що втратили чинність ряд документів НБУ,пов’язаних з фінансовою звітністю

 

Приведення нормативно-правого акта НБУ у відповідність до Таксономії UA XBRL МСФЗ 2022 року та вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 року

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

24

20.02.2024

Національний банк оптимізує низку валютних обмежень. 

Так, з 21 лютого 2024 року запрацюють зміни за низкою напрямів.

 По-перше, уточнено умови купівлі валюти бізнесом.

 На сьогодні для розрахунків у іноземній валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України. Також підприємствам доступні валютні операції на умовах "своп" із купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти.

 Щоб відповідні операції не використовувалися для обходу діючих валютних обмежень, НБУ уточнює умови купівлі валюти підприємствами. Так, з 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах "своп", за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку).

 З цією метою на дату купівлі іноземної валюти юридичним особам потрібно буде надавати банку інформацію про продану ним іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" (валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками. Вона надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках. 

 По-друге, уточнено особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями.

 Наразі діє норма, відповідно до якої банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти переказувалися з-за кордону.

 Для того, щоб стимулювати повернення в Україну валютної виручки за експорт товарів, НБУ уточнює особливості здійснення валютного нагляду банками. Починаючи з 21 лютого, банки матимуть змогу завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

 

Запобігання непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку

Про затвердження розмірів коригуючих коефіцієнтів та граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна)

№ 66-рш

28.02.2024

Було затверджено розміри коригуючих коефіцієнтів за видами активів (майна), які приймаються НБУ як забезпечення виконання зобов’язань за операціями з рефінансування та операціями прямого репо, операціями за договорами про зберігання запасів готівки

 

Реалізація стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи та організації готівкового обігу в Україні

Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 22 червня 2020 року № 417-рш

№ 67-рш

28.02.2024

Було змінено Підпункти 1, 2 пункту 2 рішення Правління Національного банку України від 22 червня 2020 року № 417-рш “Про затвердження розміру покриття операцій своп процентної ставки гарантійним фондом та коригуючих коефіцієнтів за активами (майном), що формують гарантійний фонд”

 

Вдосконалення умов проведення НБУ з банками на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки

Про визначення системно важливих банків

№ 70-рш

29.02.2024

Цим документом НБУ оновив перелік системно важливих банків. До переліку увійшли:

А-Банк

Креді Агріколь Банк

Кредобанк

ОТП Банк

Ощадбанк

Банк “Південний”

ПриватБанк

ПУМБ

Райффайзен Банк

Сенс Банк

ТАСкомбанк

Укргазбанк

Укрексімбанк

Укрсиббанк

Універсал Банк

 

 

 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ