Експертна думка

НБУ було продовжено імплементацію у вітчизняну фінансову сферу норм законодавства Євросоюзу

Зокрема, Постановою Правління НБУ №65 від 07.06.2024 було затверджено зміни до деяких нормативно-правових актів НБУ та встановлено перехідні положення щодо запровадження оновлених вимог до капіталу банків. З метою стимулювання залученості банківського сектору до відновлення економіки, регулятор Постановою № 66 встановив тимчасові особливості оцінки кредитного ризику за спеціалізованими кредитами на період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування. Приділялась увага і регулюванню небанківського ринку фінансових послуг.

Так, постановою № 71 було затверджено Положення про визначення методики оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика та внесено зміни до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика.

Крім того, Постановою №67 НБУ систематизував в одному документі всі регуляції, які стосуються безперебійного функціонування учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду. Також, Постановою №74 було затверджено Положення про порядок підготовки та оновлення плану безперервної діяльності, плану відновлення діяльності та плану фінансування страховика. Постановою № 77 НБУ актуалізував вимоги до організації роботи учасників ринку небанківських фінансових послуг та визначив особливості регулювання їх діяльності в перехідний період після введення в дію Законів України “Про страхування” та “Про кредитні спілки”.

Основні нормативні документи НБУ прийняті протягом червня 2024 року

 1. Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 05 травня 2022 року № 94 (№ 64 від 07.06.2024):

  • Встановлено нові вимоги для банків щодо повідомлення НБУ про призупинення або відновлення діяльності відокремлених підрозділів на територіях, де ведуться або велися бойові дії, або які тимчасово окуповані. Це рішення спрямоване на підвищення оперативності та прозорості у функціонуванні банків у таких регіонах.
 2. Про затвердження змін до нормативно-правових актів щодо капіталу банків (№ 65 від 07.06.2024):

  • Оновлено мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків. З 5 серпня 2024 року банки повинні дотримуватися нових стандартів щодо достатності основного та регулятивного капіталу. Введено перехідні положення, щоб поступово досягти нових значень нормативів, що сприятиме збалансованості у впровадженні європейських вимог та збереженню потенціалу банківської системи.
 3. Про внесення змін до нормативно-правових актів щодо оцінки кредитного ризику (№ 66 від 08.06.2024):

  • Встановлено тимчасові особливості оцінки кредитного ризику за спеціалізованими кредитами на період воєнного стану та протягом року після його припинення. Ці зміни дозволяють банкам адаптувати свої механізми оцінки ризиків у складних умовах, що виникли внаслідок воєнних дій.
 4. Про затвердження положення про організацію безперебійного функціонування банківської системи (№ 67 від 14.06.2024):

  • Систематизовано всі регуляції щодо забезпечення безперервної роботи учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду. Визначено режими функціонування фінансових установ, порядок переходу до кожного режиму та механізм інформування про це.
 5. Про внесення змін до порядку проведення позапланових виїзних перевірок (№ 68 від 18.06.2024):

  • Уточнено процедури проведення позапланових перевірок установ із торгівлі валютою, зокрема введено обов'язок надання копій відеоархіву на запит інспекційної групи та особливості зупинки перевірок у разі повітряної тривоги.
 6. Про внесення змін до положення про регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (№ 69 від 19.06.2024):

  • Внесено зміни до розрахунку регулятивного капіталу Фонду та заходів впливу на нього з боку НБУ, що покликані підвищити ефективність функціонування Фонду.

Більш детальна інформація наведена в додатку до даного матеріалу.

Ці заходи спрямовані на забезпечення стійкості та адаптивності банківської системи України в умовах зовнішніх викликів, підвищення її відповідності європейським стандартам та захист інтересів вкладників. Детальнішу інформацію можна знайти на офіційному сайті НБУ.

Асоціація Українських Банків продовжує уважно стежити за нормативними змінами та надає необхідну підтримку своїм членам для адаптації до нових вимог.

Огляд новацій НБУ підготовлений Аналітичною групою АУБ під керівництвом Діляри Мустафаєвої.

 

Назва Постанови/документу

Дата прийняття

Сутність

Мета/вплив на БСУ

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 05 травня 2022 року № 94

64

07.06.2024

Зміни було внесено до Постанови «Про діяльність банків на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Зокрема, новим п. 4-1 було встановлено, що банки України повідомляють НБУ про тимчасове призупинення/відновлення діяльності відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) у порядку, установленому Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою від 22 грудня 2018 р. № 149, протягом п’яти робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.

Приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до законодавства України

Про затвердження Змін до деяких нормативно- правових актів Національного банку України та встановлення перехідних положень щодо запровадження оновлених вимог до капіталу банків

65

07.06.2024

 НБУ оновив мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків за новою (трирівневою) структурою. Із 5 серпня 2024 року банки мають дотримуватися нормативів:

 •  достатності основного капіталу 1 рівня (НОК1) – на рівні 5,625%;
 • достатності капіталу 1 рівня (НК1) – 7,5%;
 • достатності регулятивного капіталу (НРК) – 10%.

Оновлені нормативи спрямовані на подальше забезпечення стійкості банківської системи, захисту інтересів вкладників банків та збереження фінансової стабільності, що є однією з вагомих складових обороноздатності країни. 

 Водночас з метою забезпечення збалансованості в упровадженні європейських вимог та збереження потенціалу банківської системи надалі нарощувати кредитну підтримку економіки Національний банк запровадив низку перехідних положень, які передбачають:

 • застосування поетапного графіка досягнення мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу (НРК), а саме:
  • з 05 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року – у розмірі не менше ніж 8,5%;
  • з 01 січня 2025 року до 30 червня 2025 року – не менше ніж 9,25%;
  • з 01 липня 2025 року – не менше ніж 10%;

·         надання банкам права включати до основного капіталу 1 рівня:

  • суму прибутку за перше півріччя та дев’ять місяців 2024 року без попереднього погодження Національним банком та проведення огляду проміжної фінансової звітності. Водночас сума прибутку має бути зменшеною на величину дивідендів, визначених до сплати з такого прибутку, а строк включення такого прибутку до капіталу обмежується датою проведення річних загальних зборів за підсумками 2024 року;
  • кошти, отримані банком як оплату простих акцій або спрямовані на підвищення їх номінальної вартості. Такі кошти банки мають право включати до капіталу протягом 2024 року, що сприятиме завершенню вже розпочатих банками заходів з їх докапіталізації;
 • надання банкам права включати до розрахунку додаткового капіталу 1 рівня, капіталу 2 рівня інструменти з умовами списання/конверсії, субординованих боргів на період проведення Національним банком погоджувальних процедур згідно з поданими банками документами. 

Продовження імплементації норм законодавства Європейського Союзу відповідно до норм ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" (№ 1587-IX від 30 червня 2021 року),

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

66

08.06.2024

НБУ встановив тимчасові особливості оцінки кредитного ризику за спеціалізованими кредитами на період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування.

Завдяки нововведенням:

 • адаптовано механізми оцінки кредитних ризиків за спеціалізованими кредитами, наданими за такими напрямами, як проєктне, об’єктне фінансування (кредитування). Зокрема, банкам надано право:
  • враховувати до розрахунку коефіцієнта участі ініціатора проєкту кошти, залучені від інвестора проєкту на поворотній основі, без обмеження їх обсягу в разі належної субординації коштів;
  • класифікувати кредит як спеціалізований, якщо немає застави корпоративних прав за наявності гарантій високої якості, а також наявності в компанії спеціального призначення, що реалізує проєкт, відповідно до звітності доходів від інших, ніж реалізація проєкту, джерел;
  • на підставі судження не погіршувати оцінку рівня кредитного ризику боржника за спеціалізованими кредитами за погіршення окремих фінансових показників;
  • оцінювати спеціалізований кредит за спеціальним підходом протягом усього строку реалізації проєкту;
 • запроваджено підвищені значення коефіцієнтів ліквідності забезпечення у формі обладнання/устаткування, що призначене для використання/експлуатації у сферах енергетики, розподіленої генерації енергії (0,9 – у разі прийняття такого обладнання/устаткування в забезпечення на підставі права довірчої власності; 0,75 – у разі прийняття такого обладнання/устаткування в заставу). Такі підвищені значення коефіцієнтів ліквідності банки матимуть право застосовувати за кредитами, наданими після 01 червня 2024 року для придбання обладнання/устаткування, що призначене для використання/експлуатації у сферах енергетики, розподіленої генерації енергії. 

Крім того, Національний банк розширив перелік виключень зі встановлених заборон, що дасть змогу банкам проводити активні операції з пов’язаними особами – лізинговими компаніями, які входять до складу однієї з банком банківської групи.

Стимулювання залученості банківського сектору до відновлення економіки

Рішення

Про затвердження Положення про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України

67

14.06.2024

НБУ систематизував в одному документі всі регуляції, які стосуються безперебійного функціонування учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду.  Йдеться про забезпечення безперервної роботи Національного банку, банків, небанківських фінансових установ, інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Документ визначає :

1.        Режими функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг України під час особливого періоду (режим підвищеної готовності, обмежений режим, критичний режим);

2.        Порядок прийняття Національним банком рішення щодо переходу до функціонування фінансової системи в одному з визначених режимів та механізм інформування учасників ринку про це;

3.        Напрями нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів ринку фінансових послуг в особливий період щодо безперервності здійснення діяльності та функціонування установ, а також особливості забезпечення надання послуг клієнтам та взаємин між суб’єктами ринку фінансових послуг та Національним банком;

4.        Вимоги до розроблення Національним банком та суб’єктами ринку фінансових послуг відповідних протоколів і порядок введення їх в дію.

Забезпечення зрозумілого порядку взаємодії регулятора та учасників ринку фінансових послуг та загальні стандартні вимоги до роботи установ в особливий період або в разі оголошення надзвичайного стану

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165

68

18.06.2024

Було внесено зміни до Порядку здійснення позапланових виїзних перевірок установ їз торгівлі валютою

У змінах, зокрема, передбачено:

 • обов’язок представників установи надати на запит інспекційної групи протягом конкретного періоду часу копії фрагментів даних відеоархіву або письмові аргументовані пояснення щодо обставин, які унеможливлюють надання таких копій;
 • обов’язок представників інспекційної групи встановити підстави та порядок складання акта про відмову структурних/відокремлених підрозділів установи в проведенні позапланової перевірки замість акта про недопущення/акта про перешкоджання, визначених у Положенні про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами);
 • обов’язок представників інспекційної групи та структурних/відокремлених підрозділів установи тимчасово зупинити здійснення позапланової перевірки у випадку оповіщення сигналу “Повітряна тривога!” на території місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи та скласти відповідний акт;
 • поновлення тимчасово зупиненої позапланової перевірки того самого дня не пізніше 30 хвилин після сигналу “Відбій повітряної тривоги!” з урахуванням установленого установою розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу установи.

Уточнення особливостей регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану

Про внесення змін до Положення про регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

69

19.06.2024

Основні зміни було внесено до розрахунку регулятивного капіталу Фонду. Зокрема, абзац щодо вирахування з РК інших фінансових інвестицій. Також було внесено доповнення  до п 16 розділу III- щодо застосування заходів впливу на Фонд з боку НБУ.

Запровадження змін у підходах до формування регулятивного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

70

21.06.2024

Було затверджено зміни до:

Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 02 серпня 2022 року № 168.

Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 26 вересня 2022 року № 208

Вдосконалення порядку реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів надавачів фінансових платіжних послуг

Про затвердження Положення про визначення методики оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика та внесення змін до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика

71

21.06.2024

Згідно з вимогами Методики страховик для цілей розрахунку регулятивного капіталу здійснюватиме оцінку об’єктів нерухомого майна, облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) та облігацій зовнішніх державних позик України (ОЗДП), що є прийнятними активами.

Водночас підходи до оцінки інших прийнятних активів та зобов’язань страховика для цілей розрахунку регулятивного капіталу з метою виконання вимог до платоспроможності не зміняться – страховик продовжуватиме оцінювати такі активи та зобов’язання згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Для виконання вимог Методики страховики повинні оновити оцінку об'єктів нерухомого майна, ОВДП, ОЗДП та визначити їх вартість для цілей розрахунку регулятивного капіталу:

 • для об’єктів нерухомого майна – відповідно до вартості, визначеної суб’єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку майна або у звіті з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Строк із дати оцінки, зазначеної в такому звіті, до дати розрахунку регулятивного капіталу не повинен перевищувати одного року;
 • для ОВДП – відповідно до інформації про справедливу вартість ОВДП, яка публікується на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку;
 • для ОЗДП – відповідно до інформації з визначених Методикою джерел інформації в порядку зниження їх пріоритету.

Страховики матимуть перехідний період (30 календарних днів) для приведення оцінки об'єктів нерухомого майна, ОВДП, ОЗДП у відповідність до вимог Методики.

Методика не застосовуватиметься до оцінки технічних резервів страховика та не впливатиме на складання страховиком фінансової звітності.

У зв’язку із затвердженням Методики Національний банк також уточнив окремі норми Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 201.

Встановлення вимог до оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

72

21.06.2024

НБУ з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Мінімізація ризиків для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшення негативних наслідків функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприяння захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Про затвердження Положення про Галузевий державний архів Національного банку України

73

21.06.2024

Національний банк визначив пріоритетні завдання та функції  Галузевого державного архіву НБУ.

 Пріоритетними завданнями Галузевого державного архіву НБУ є забезпечення:

·          Впровадження державної політики у сфері діловодства та архівної справи в банківській системі України;

·          Комплектування та збереженості документів в електронній та паперовій формах  постійного зберігання (Національного архівного фонду), тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) та інших документів, що утворилися в процесі діяльності банківської системи України;

·          Організації та ведення державного обліку документів постійного зберігання та створення умов для користування ними. 

Сприяння підготовці єдиних методологічних та методичних засад ведення діловодства та архівної справи в банківській системі України відповідно до кращої міжнародної практики для забезпечення централізованого зберігання архівних документів як у паперовій, так і в електронній формі, 

Про затвердження Положення про порядок підготовки та оновлення плану безперервної діяльності, плану відновлення діяльності та плану фінансування страховика

74

21.06.2024

Положення, зокрема, визначає:

 • порядок підготовки та оновлення плану безперервної діяльності, плану відновлення діяльності та плану фінансування страховика;
 • вимоги до структури та змісту таких планів;
 • порядок та умови погодження або відхилення Національним банком плану відновлення діяльності, плану фінансування страховика;
 • порядок та строки подання до Національного банку звітів про виконання плану відновлення діяльності, плану фінансування, а також перелік інформації, яка включається до таких звітів.

Страховики повинні затвердити план безперервної діяльності страховика, план відновлення діяльності страховика та план фінансування страховика відповідно до умов, визначених у Положенні, протягом шести місяців з дня набрання чинності зазначеною постановою.

Забезпечення безперервного виконання страховиками ключових функцій і підвищення їх фінансової стійкості.

Про затвердження порогового значення заборгованості щодо інформації про фінансові послуги, що надається Національним банком України з Кредитного реєстру Національного банку України

225-рш

21.06.2024

НБУ затвердив з 01 липня 2024 року порогове значення кредитної заборгованості, інформація про яку надається Національним банком з Кредитного реєстру Національного банку, у розмірі 80 тис.грн.

Забезпечення виконання НБУ регулятивних та наглядових функцій

Про затвердження Змін до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України

75

26.06.2024

До нормативно-правового  акту було внесено окремі уточнення

Вдосконалення взаємовідносин між банками в Україні, юридичними особами, фізичними особами під час приймання та видачі банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів та обміну

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 02 травня 2024 року № 54

76

27.06.2024

Національний банк установив новий термін для подання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб банків з огляду на розширення Національним банком переліку ознак небездоганної ділової репутації юридичних та фізичних осіб, передбачених у Положенні про ліцензування банків, – до 04 листопада 2024 року.

Сприяння забезпеченню своєчасного подання банками до НБУ анкет з урахуванням обсягу інформації, яку банки мають отримати та опрацювати, а також вжити необхідних превентивних заходів з метою забезпечення відповідності встановленим вимогам

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

77

28.06.2024

НБУ  актуалізував вимоги до організації роботи учасників ринку небанківських фінансових послуг та визначив особливості регулювання їх діяльності в перехідний період після введення в дію Законів України “Про страхування” та “Про кредитні спілки”.  

Змінами до низки нормативно-правових актів установлено:

 •  особливості подання першого плану діяльності страховика, а також подовжено термін його подання до 15 липня 2024 року;
 • уточнені вимоги до професійної придатності страхових посередників та актуаріїв;
 • додаткову підставу для відмови у включенні до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів у разі виявлення інформації про зв’язки керівника / власника брокера з російською федерацією;
 • уточнену процедуру звітування в межах виконання ключової функції внутрішнім аудитором страховика з урахуванням практичних аспектів діяльності страховика в межах міжнародних фінансових груп;
 • уточнені вимоги до складових рівнів регулятивного капіталу страховика відповідно до вимог його платоспроможності.

Змінами також передбачено, що Національний банк не застосовуватиме заходів впливу:  до страховиків за несвоєчасне приведення діяльності страхових агентів у відповідність до оновлених вимог щодо укладання договорів страхування; до страховиків та кредитних спілок за несвоєчасне приведення до оновлених вимог заходів контролю в межах внутрішнього контролю за їх ІТ-системами.

Щоб уникнути застосування заходів впливу, страховики та кредитні спілки повинні до 15 липня 2024 року подати до НБУ інформацію про неможливість виконання вимог у встановлений термін із обґрунтуванням причин та описом заходів для приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.

 Зміни також стосуються питань авторизації на небанківському фінансовому ринку, зокрема:  оновлення підходів щодо порядку добровільного виходу з ринку фінансових компаній та ломбардів; уточнення процедури подання до НБУ річного звіту про свою діяльність власником істотної участі страховика – юридичною особою; обов’язку фінансової установи під час здійснення перевірки інвестора – фізичної особи для залучення коштів у формі безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) перевіряти наявність громадянства держави-агресора;повноваження Національного банку здійснювати оцінку фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб у разі розширення обсягу ліцензії на здійснення діяльності зі страхування виключно, якщо таке розширення потребує збільшення розміру мінімального капіталу для оцінювання платоспроможності; збільшення терміну щорічного подання до НБУ оновлених планів діяльності страховиком, фінансовою компанією-гарантом, фінансовою компанією, що має право здійснювати діяльність з торгівлі валютними цінностями, – до 31 грудня 2024 року; розширення переліку підстав для припинення авторизації діяльності банку, який є емітентом електронних грошей, та виключення відомостей про нього з Реєстру платіжної інфраструктури. 

Вдосконалення регулювання діяльності з надання фінансових та супровідних послуг

Повідомлення «Про розгляд листа»

№ 005/49829

29.06.2024

НБУ було надано роз`яснення  у відповідь на запит АУБ щодо практичного виконання норм Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90

 

Повідомлення «Про розгляд листа»

№0005/49827

29.06.2024

НБУ було надано роз`яснення  у відповідь на запит Національної асоціації страховиків України  щодо практичного виконання норм Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90

 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ