Експертна думка

Національний банк України вдосконалює регулювання фінансового ринку: огляд новацій за квітень

Протягом квітня 2024 року Національний банк України (НБУ) прийняв ряд важливих нормативних актів, спрямованих на вдосконалення регулювання фінансового ринку, посилення фінансового моніторингу та підтримку економіки в умовах воєнного стану.

Вдосконалення фінансового моніторингу:

 • НБУ вніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу (постанова № 37, 04.04.2024) та затвердив Інструкцію з оцінювання на відповідність міжнародним стандартам оверсайту суб’єктів, які виконують функції центрального депозитарію цінних паперів, центрального контрагента, торгового репозиторію та системи розрахунків у цінних паперах в Україні (постанова № 38, 05.04.2024). Ці кроки спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями та запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
 • НБУ також надав роз'яснення щодо застосування окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (роз'яснення № 25-0005/32818, 07.04.2024).

Підтримка економіки:

 • НБУ вніс зміни до Положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (постанова № 39, 06.04.2024). Ці зміни створюють позитивні передумови для ширшого використання землі як ліквідного забезпечення за банківськими кредитами та збільшення кредитної підтримки сільськогосподарських виробників.
 • НБУ також розширив можливості фінансування банками лізингових компаній – учасників банківських груп (постанова № 49, 25.04.2024). Це сприятиме активізації ринку фінансового лізингу та підтримці українського бізнесу.

Регулювання під час воєнного стану:

 • НБУ актуалізував низку норм стосовно регулювання та нагляду під час воєнного стану за діяльністю учасників ринку небанківських фінансових послуг (постанова № 43, 10.04.2024). Ці зміни спрямовані на забезпечення стійкості та стабільності фінансової системи України в умовах воєнного стану.

Інші нормативні акти:

 • НБУ вніс зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (постанова № 49, 25.04.2024) та Положення про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу (рішення № 126-рш, 25.04.2024). Ці зміни спрямовані на вдосконалення регулювання діяльності банків та підвищення їх стійкості.
 • НБУ також оновив порядок організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ (постанова № 50, 30.04.2024). Ці зміни спрямовані на підвищення безпеки та надійності касових операцій.

Перелік нормативних документів, затверджених протягом березня та їхню стислу характеристику наведено в таблиці нижче.

Огляд новацій НБУ підготовлений Аналітичною групою АУБ під керівництвом Діляри Мустафаєвої.

Назва Постанови/документу

 

 

Дата прийняття

 

Сутність

 

Мета/вплив на БСУ

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду

 

37

 

04.04.2024

 

Зміни було внесено до постанови Правління НБУ від 30.06 2020 р. № 90 “Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У документа було змінено назву, а його  текст  було викладено в новій редакції.

Нова назва документу : «Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

 

Підвищення ефективності нагляду у сфері фінмоніторингу,валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу

Про затвердження Інструкції з оцінювання на відповідність міжнародним стандартам оверсайту суб’єктів, які виконують функції центрального депозитарію цінних паперів, центрального контрагента, торгового репозиторію та системи розрахунків у цінних паперах в Україні

 

38

 

05.04.2024

 

Ця Інструкція визначає методологію та критерії для здійснення оцінювання НБУ на відповідність міжнародним стандартам оверсайту суб’єктів, які виконують функції:

1) центрального депозитарію цінних паперів;

2) системи розрахунків у цінних паперах ;

3) центрального контрагента;

4) торгового репозиторію

Інструкція розроблена з урахуванням вимог міжнародних стандартів оверсайту інфраструктури фінансового ринку, прийнятих Банком міжнародних розрахунків та Міжнародною організацією комісій з цінних паперів, а саме:

1) Принципів для інфраструктури фінансового ринку, що встановлюють міжнародні стандарти оверсайту;

2) Структури розкриття інформації та методології оцінювання, якою встановлена орієнтовна методика здійснення оцінювання центральними банками об’єктів оверсайту на відповідність міжнародним стандартам оверсайту та їх самооцінювання;

3) Керівництва щодо застосування Принципів, яке містить вказівки щодо застосування міжнародних стандартів оверсайту до суб’єктів інфраструктури фінансового ринку, якими володіють чи управляють центральні банки;

4) Керівництва щодо кіберстійкості для суб’єктів інфраструктури фінансового ринку, яке містить рекомендації щодо вдосконалення їх кіберстійкості.

 

Визначення загальних підходів щодо здійснення оцінювання суб’єктів, які виконують функції центрального депозитарію цінних паперів, системи розрахунків у цінних паперах, центрального контрагента та торгового репозиторію

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

 

39

 

06.04.2024

 

Регулятор вніс зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Зазначені зміни спрямовані на виконання оновленого законодавства України в цій сфері, створюють позитивні передумови для ширшого використання землі як ліквідного забезпечення за банківськими кредитами та збільшення кредитної підтримки сільськогосподарських виробників.

 Так, Національний банк розширив перелік прийнятного забезпечення, вартість якого приймається до розрахунку кредитного ризику, включивши до переліку гарантії Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

 Також підвищено коефіцієнти ліквідності окремих видів забезпечення, зокрема для землі сільськогосподарського призначення.

 Беручи до уваги оновлення законодавства в сфері страхування, Національний банк продовжив до 31 березня 2025 року право банків ураховувати вартість прийнятного забезпечення під час розрахунку кредитного ризику без наявності договору страхування предмета забезпечення.

 Також унесено зміни до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, якими посилено контроль наглядової ради банку в разі делегування повноважень щодо підпорядкування підрозділу роботи з непрацюючими активами головному ризик-менеджеру

 

Вдосконалення нормативної бази з урахуванням відкриття ринку землі для юридичних осіб в Україні та початок діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Про надання роз’яснень

 

№ 25-0005/32818

 

07.04.2024

 

У відповідь на запит АУБ було надано роз`яснення щодо застосування  окремих  вимог  законодавства  у  сфері фінансового моніторингу

 

Забезпечення виконання вимог фінансового моніторингу

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22

 

40

 

08.04.2024

 

НБУ вніс зміни до параметрів для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів (ДС). Так, з 19 квітня 2024 року для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз. Інші параметри для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних ДС залишаться незмінними.

 

Стимулювання  банків нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів

Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

 

41

 

08.04.2024

 

Внесено зміни щодо строків  надання НБУ звіту «Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг».

Також було виключено пункт щодо надання інформації про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною відповідно до вимог розділу V Правил організації статистичної звітності.

 

Забезпечення виконання НБУ регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду 

Про внесення змін до Положення про порядок повідомлення надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків інформації про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців користувачів, унесених до Єдиного реєстру боржників, органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям

 

42

 

10.04.2024

 

Зміни переважно термінологічні - окремі пункти документу було доповнено терміном « електронний гаманець». Зокрема:

1) у пункті 1 слова “Про електронні довірчі послуги” замінити словами “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”;

2) підпункт 1 пункту 4 після слова “рахунку” доповнити словами “/електронного гаманця”;

3) у таблиці додатка до Положення:

у колонці 3:

рядка 5 слова та цифру “рахунок, 2 - закрито рахунок,” замінити словами та цифрою “рахунок/електронний гаманець, 2 - закрито рахунок/електронний гаманець,”;

рядка 6 після слова “рахунку” доповнити словами “/електронного гаманця”;

колонки 2, 3 рядка 7 після слова “рахунку” доповнити словами “/електронного гаманця”;

колонку 3 рядка 10 після слова “рахунок” доповнити словами “/електронний гаманець”.

 

Приведення положень нормативно-правового акта Національного банку України з питань надсилання надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків повідомлення про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців користувачів, інформація про яких унесена до Єдиного реєстру боржників, органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям у відповідність до вимог законодавства України

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39

 

43

 

10.04.2024

 

НБУ актуалізував низку норм стосовно регулювання та нагляду під час воєнного стану за діяльністю учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.

Зміни зумовлені оновленням нормативно-правової бази Національного банку згідно з новими фінансовими законами та стосуються:

§  кола осіб, на яких поширюються вимоги постанови;

 • умов звільнення від подання документів / інформації в межах процедур ліцензування та реєстрації надавачів фінансових послуг, які були встановлені нормативно-правовими актами, що вже втратили чинність;
 • термінів розгляду документів в умовах воєнного стану;
 • застосування заходів впливу тощо.

Також змінами визначено, що під час воєнного стану діятимуть особливості щодо:

 Крім того, врегульовано особливості застосування під час воєнного стану вимог низки положень Національного банку, зокрема:

 Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг;

 

Вдосконалення регулювання підчас дії воєнного стану

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23

 

44

 

12.04.2024

 

Було внесено зміни до Постанови НБУ « Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп». Зокрема,  в 2024 році не буде здійснюватись щорічна оцінка стійкості банків, передбачена Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 .

 

Мінімізація негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності банківської системи України

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

 

45

 

12.04.2024

 

Було змінено нумерацію окремих пунктів

 

Уточнення порядку застосування НБУ заходів впливу до банків за порушення законодавства України

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

 

46

 

19.04.2024

 

Було оновлено норми, що регулюють процедуру надання Національним банком України окремих дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження відповідного клопотання від Уряду України.

Якщо раніше звернення КМУ були ключовою підставою для ухвалення Національним банком окремого рішення щодо надання дозволу на проведення валютної операції, відтепер Національний банк також значною мірою орієнтуватиметься на власний аналіз можливих наслідків таких рішень.

 Національний банк, зокрема, братиме до уваги, чи узгоджується надання окремих дозволів на проведення валютних операцій із:

 • цілями забезпечення макроекономічної, фінансової та зовнішньої стабільності;
 • Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.
 

Узгодження нормативно-правових актів Національного банку із Законом України № 3624-ІХ

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60

 

47

 

23.04.2024

 

Зміни вносяться до Постанови Правління НБУ «Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану.

Зміни стосуються, в тому числі, ідентифікації та верифікації клієнтів, а також здійснення безвиїзного нагляду та виїзних перевірок НБУ

 

Визначення додаткових особливостей виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

 

48

 

25.04.2024

 

НБУ переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

 Отже, для банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки регулятор установив такі диференційовані тарифи за послуги:

1) з видачі готівки гривні:

 • 0,20% від суми виданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,40%);
 • 0,40% від суми виданої готівки – банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (залишився без змін);

2) зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:

 • 0,15% від суми зданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);
 • 0,10% від суми зданої готівки – на банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

3) зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003-2007 років номіналами 50, 200 та 500 гривень (включаючи невідсортовані) – нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).

 Зміни переліку послуг та тарифів на послуги з касового обслуговування набирають чинності з 01 липня 2024 року, відповідно з цього дня діятимуть нові тарифи.

Крім того, НБУ переглянув діючі та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ з метою реалізації норм Законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про страхування”, “Про кредитні спілки” тощо. Вони діятимуть з 01 травня 2024 року.

 

Актуалізація та оптимізація переліку послуг , що надаються  НБУ в  сферах його діяльності, перегляду та встановлення тарифів на послуги

Про схвалення Змін до Методики розрахунку пруденційних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

 

129-рш

 

25.04.2024

 

Зміни стосуються розміру коефіцієнтів при  розрахунку РК, розрахунку нормативу Н2. Також зміни було внесено до Додатку 1(розподіл активів банку за групами ризику)

Рішення набирає силу з 01.06.2024

 

Приведення розпорядчого  акту у відповідність до нормативних актів НБУ

Про затвердження сталої величини, яка використовується для визначення процентної ставки за кредитами рефінансування понад 14 днів

 

135-рш

 

25.04.2024

 

Рішенням було встановлено розмір сталої величини, яка використовується для визначення процентної ставки за короткостроковими кредитами рефінансування строком понад 14 днів, строком до одного року та довгостроковими кредитами рефінансування. Вона  визначається: для кількісного тендера – чотири процентних пункти; для процентного тендера – на рівні, що дорівнює різниці між процентною ставкою, яку пропонує банк у своїй заявці на участь у тендері, та розміром облікової ставки НБУ, що діє на момент проведення тендера, але не менше чотирьох процентних пунктів.

Також було визнано таким, що втратило чинність, рішення Правління Національного банку України від 14 березня 2024 року № 86-рш “Про затвердження сталої величини, яка використовується для визначення процентної ставки за кредитами рефінансування понад 14 днів”.

 

Вдосконалення нормативної бази

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

 

49

 

25.04.2024

 

Було внесено зміни до :

1) Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368

 2) Положення про порядок визначення банками України розміру регулятивного капіталу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 грудня 2023 року № 196

Зміни передбачають :

 • продовження до кінця 2025 року застосування пом’якшуючого коефіцієнта 0,5 до ризикозважених боргових цінних паперів центральних органів виконавчої влади України, емітованих в іноземній валюті, для їх врахування до розрахунку нормативів достатності капіталу банків України. Цей коефіцієнт також буде застосовано до дебіторської заборгованості банків, що виникає під час первісного розміщення таких цінних паперів;
 • розширення можливості фінансування банками лізингових компаній – учасників банківських груп, що сприятиме активізації ринку фінансового лізингу.
 

 Імплементації вимог європейського законодавства

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу

 

50

 

30.04.2024

 

НБУ оновив порядок організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ і зобов’язав фінансові установи облаштувати системами технологічного відеоконтролю приміщення, де здійснюються касові операції. 

 Йдеться про банки та юридичних осіб, що отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою, та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки.

Регулятор встановивши:

1) заборону на виконання касових операцій у разі недотримання вимог облаштування системами технологічного відеоконтролю (зміни до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103), крім випадків:

 • оплати клієнтами податків, штрафів, зборів, інших платежів до бюджету, а також житлових, комунальних чи електронних комунікаційних послуг;
 • отримання готівкових коштів у гривні фізичними особами (їх представниками) із власних рахунків у касах банків, що розташовані на територіях, де ведуться чи велися бойові дії;

2) вимоги до облаштування приміщень системами технологічного відеоконтролю (зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.02.2016 № 63);

 3) порядок надання інспекційній групі Національного банку відеоматеріалів з систем технологічного відеоконтролю в разі їх упровадження (зміни до Положення про організацію та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.02.2022 № 16).

 

Підвищення якості як внутрішнього контролю з боку банків та юридичних осіб, так і контролю з боку Національного банку за проведенням касової роботи

 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ