Експертна думка

НБУ посилює регулювання ринку небанківських фінансових послуг: огляд ключових документів березня 2024 року

Протягом березня 2024 року Національний банк України (НБУ) зосередив свою увагу на прийнятті низки регуляторних норм, спрямованих на вдосконалення регулювання ринку небанківських фінансових послуг (НФП). Ці кроки свідчать про прагнення НБУ підвищити стійкість та прозорість цього сектору, а також захистити інтереси споживачів.

01 66Ключові нормативні документи:
• Огляд небанківського фінансового сектору, березень 2024 року: Цей документ містить всебічний аналіз поточної ситуації на ринку (НФП), а також ключові ризики та виклики.
• Інструкція про порядок здійснення нагляду за діяльністю страхових компаній, виключною та спеціалізованою страховими брокерами, страховими агентами та експертами з питань страхування: Ця інструкція встановлює вимоги до наглядової діяльності НБУ за учасниками страхового ринку.
• Положення про вимоги до фінансової стійкості страхових компаній: Цим положенням встановлено вимоги до фінансової стійкості страхових компаній, спрямовані на забезпечення їхньої здатності виконувати свої зобов'язання перед страхувальниками.
• Зміни до Інструкції про порядок здійснення нагляду за діяльністю кредитних спілок: Ці зміни оновлюють вимоги до наглядової діяльності НБУ за кредитними спілками.
Також протягом березня 2024 року Національний банк України (НБУ) прийняв низку регуляторних норм, які були направлені на:
• Вдосконалення пруденційного нагляду. Ці кроки спрямовані на посилення стійкості фінансових установ та запобігання системним ризикам.
• Забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг. НБУ оновив правила інформування споживачів про фінансові послуги, що покращить прозорість ринку та дозволить споживачам краще розуміти умови фінансових продуктів, які вони купують.
• Приведення нормативно-правової бази у відповідність до законодавства, що спростить регуляторне середовище та зменшить адміністративне навантаження на фінансові установи.
Окрім цього НБУ також затвердив ряд інших нормативних актів, які стосуються різних аспектів діяльності фінансового сектору та спрямовані на покращення роботи фінансового ринку та його відповідність міжнародним стандартам

Вплив на ринок НФП:
Очікується, що прийняті НБУ нормативні документи матимуть наступний вплив на ринок НФП:
• Підвищення стійкості: Завдяки жорсткішим вимогам до капіталізації та резервування страхові компанії та кредитні спілки стануть стійкішими до фінансових потрясінь.
• Збільшення прозорості: Покращення інформаційної прозорості дозволить споживачам краще розуміти ризики та умови НФП, що сприятиме прийняттю ними обґрунтованих рішень.
• Захист прав споживачів: Посилення захисту прав споживачів НФП сприятиме підвищенню довіри до цього сектору.
• Зростання стійкості банківської системи та зниження системних ризиків.
• Зниження адміністративного навантаження на фінансові установи.
• Стимулювання розвитку фінансового ринку та його відповідності міжнародним стандартам.

В цілому, прийняті НБУ у березні 2024 року нормативні акти мають позитивний вплив на фінансовий сектор та банківську систему України. Вони сприяють підвищенню стійкості фінансових установ, посиленню захисту прав споживачів фінансових послуг, спрощенню регуляторного середовища та покращенню загальної роботи фінансового ринку. Прийняті регуляторні норми сприятимуть розвитку стійкого, прозорого та орієнтованого на споживача ринку НФП в Україні.

Перелік нормативних документів, затверджених протягом березня та їхню стислу характеристику наведено в таблиці нижче.

Огляд новацій НБУ підготовлений Аналітичною групою АУБ під керівництвом Діляри Мустафаєвої.

Назва Постанови/документу

 

 

Дата прийняття

 

Сутність

 

Мета/вплив на БСУ

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу

 

25

 

04.03.2024

 

Документом було затверджено зміни  до  Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації та  до  Правил перевірки за дотриманням юридичною особою вимог щодо приймання, зберігання та оброблення готівки.

Серед іншого змінами до Положення про порядок проведення передбачено уточнення періодичності здійснення Нацбанком планової перевірки щодо дотримання юрособою ліцензійних умов, а також  правил і порядку надання банкам послуг з інкасації. Так, згідно зі змінами зазначена перевірка здійснюється не рідше одного разу на 3 роки (раніше було - не частіше одного разу на рік). Змінами до Правил перевірки передбачено, зокрема, доповнення їх положенням, згідно з яким працівники, визначені розпорядчим актом Нацбанку для проведення перевірки, з питань касової роботи перевіряють також інші питання, визначені програмою перевірки компанії.

 

Приведення нормативної бази з готівкового обігу у відповідність до вимог законодавства 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України

 

26

 

04.03.2024

 

Документом визнано такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 20 жовтня 2021 року № 107 “Про затвердження Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента”;

2) пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 06 січня 2023 року № 1 “Про затвердження Положення про ліцензування Експортно-кредитного агентства та умови провадження ним діяльності із страхування, перестрахування, надання гарантій та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

 

Приведення нормативно-правових актів НБУ у відповідність до законодавства України 

Про внесення змін до Методики розрахунку пруденційних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

 

81-рш

 

11.03.2024

 

Внесено зміни до методики розрахунку пруденційних нормативів, затвердженої Рішенням Правління НБУ від 15.12.2017 № 803-рш.

 

Вдосконалення пруденційного нагляду

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань захисту прав споживачів фінансових послуг

 

27

 

14.03.2024

 

Зміни було внесено до наступних документів :

1) Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 листопада 2019 року № 141 2) Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг та фінансових платіжних послуг, укладених банками зі споживачами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 січня 2021 року № 7 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2022 року № 232)

3) Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 жовтня 2021 року № 100

4) Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 листопада 2021 року № 113

5) Положення про додаткові вимоги до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг зі споживачами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2022 року № 233

6) Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 49.

7) Правила розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 лютого 2021 року № 16.

 

Забезпечення захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг під час їх інформування фінансовими установами щодо фінансових послуг

Про затвердження Положення про порядок повідомлення надавачами фінансових або супровідних послуг про настання технічного збою або інших невідворотних обставин

 

29

 

14.03.2024

 

Положення визначає порядок повідомлення надавачем фінансових або супровідних послуг Національного банку України про настання технічного збою або інших невідворотних обставин, які об’єктивно унеможливили проведення оцінювання кредитоспроможності споживача або виконання обов’язку та строків подання інформації про споживчий кредит до бюро кредитних історій,

 

 Встановлення порядку повідомлення надавачами фінансових або супровідних послуг про настання технічного збою або інших невідворотних обставин

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85 та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів

 

30

 

14.03.2024

 

Документом було виключено  Пункти 3336 додатка до постанови Правління НБУ від 25 червня 2020 року № 85 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг”

Крім того, було визнано такими, що втратили чинність:

1) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07 червня 2018 року № 850 “Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

2) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03 січня 2019 року № 1 “Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика”, 3) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 08 серпня 2019 року № 1511 “Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» 4) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 вересня 2019 року № 1840 “Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7”.

 5) постанову Правління НБУ від 29 грудня 2021 року № 156 “Про затвердження Положення про впорядкування діяльності з надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу”;

6) пункт 3 постанови Правління НБУ від 21 березня 2022 року № 56 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

 

Приведення нормативно-правових актів НБУ у відповідність до законодавства України

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 грудня 2004 року № 2883

 

28

 

14.03.2024

 

НБУ вніс редакційні зміни до деяких нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів та уточнив вимоги до переддоговірного інформування споживачів та їх договірних відносин з надавачами фінансових послуг.

Зміни передбачають:

Розкриття на переддоговірному етапі інформації про право споживача після припинення дії договору про надання фінансової послуги (включно з припиненням у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору) звернутися до фінансової установи із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, посилить захист прав та інтересів споживачів фінансових послуг.

 Окреме інформування споживачів про порядок повернення кредиту передбачене для небанківських кредитодавців – страховиків, які надають споживчий кредит у межах та під заставу викупної суми за договором страхування життя з накопичувальною складовою.

Договірні умови банків зі споживачами доповнено обов’язком банку повідомити споживача про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом за договором про споживчий кредит у формі кредитування банківського рахунку або кредитної лінії, яка надається банком.

Також НБУ визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 грудня 2004 року № 2883 “Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя”.

 

На виконання ЗУ “Про фінансові послуги та фінансові компанії” та “Про страхування”.

Про затвердження Змін до Правил складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України

 

31

 

16.03.2024

 

Зміни носили переважно редакційний характер, але також було внесено ряд доповнень, в тому числі- щодо оприлюднення рішення про відновлення діяльності.

 

Приведення нормативно-правового акта НБУ у відповідність до вимог законодавства України

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 08 липня 2021 року № 73

 

32

 

16.03.2024

 

Було внесено наступне доповнення до Постанови НБУ «Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2021 році»:

Строк дії погодженої Національним банком відповідно до підпункту 2 пункту 2-2 цієї постанови програми капіталізації/реструктуризації банку, оцінка стійкості якого здійснена Національним банком після 2021 року, припиняється за умови, що Національний банк за результатами проведеної після 2021 року оцінки стійкості:

1) надіслав банку вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації банку, - з дня погодження Національним банком оновленої програми капіталізації/реструктуризації банку;

2) не надіслав банку вимогу про складання програми капіталізації/ реструктуризації, - з дня, наступного за днем, визначеним у відповідному нормативно-правовому акті Національного банку про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України для надсилання Національним банком вимоги про складання банком програми капіталізації/реструктуризації.”.

 

Забезпечення актуалізації вимог до банків, які мають погоджені Національним банком України програми капіталізації / реструктуризації за результатами оцінки стійкості у 2021 році,

Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

 

33

 

18.03.2024

 

НБУ оновив Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, врахувавши зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність", які народні депутати ухвалили у листопаді 2023 року.

 

Приведення нормативно-правового акта НБУ у відповідність до вимог законодавства України

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

 

34

 

19.03.2024

 

Було внесено зміни до наступних документів :

1. Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи, затвердженого постановою Правління НБУ від 21 грудня 2020 року № 162

2. Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 167.

3.Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки, затверджене постановою Правління Національного банку України від 23 грудня 2023 року № 178.

4.  Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 182.

5.  Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183

6. Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 184.

7. Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затверджене постановою Правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 192.

8. Положення про вимоги до системи управління страховика, затверджене постановою Правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 194

9. Постанова Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 “Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг”. 

10. Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, затверджене постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 202.

11. Положення про порядок формування страховиками технічних резервів, затверджене постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 203.

 12.Положення про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика, затверджене постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 204.

13. Постанова Правління Національного банку України від 22 грудня 2022 року № 247 “Про затвердження Положення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління НБУ від 06 березня 2022 року № 39”.  

 

Актуалізація та вдосконалення нормативно-правових актів НБУ

Про затвердження Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177

 

35

 

22.03.2024

 

     

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

 

36

 

27.03.2024

 

     

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ