RSS
15 Грудень
     
 
Новини АУБ
Тенденції розвитку банківської галузі в 2010 р.

novun.jpg«Попередні підсумки роботи банківської галузі в Україні в 2010 р.» - така тема прес-конференції, яку провели 28 грудня в інформагентстві «Українські новини» Голова Ради Асоціації українських банків, перший заступник Голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін та Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

Під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко серед позитивних макроекономічних тенденцій за поточний рік відзначив зростання ВВП (4.5%), промислового виробництва (10.5%), пожвавлення в окремих галузях економіки (переробка, транспорт, добувна промисловість, роздрібна торгівля), покращення фінансового результату (зростання прибутку і зменшення збитків). Також серед головних позитивів 2010 року він відзначив збереження стабільності курсу національної валюти.

Серед негативів він назвав поглиблення «боргової ями» країни. Так, за його словами, порівняно з 2008 р. валовий зовнішній борг у 2010 р. зріс на 7%, у т.ч. борг Уряду – в 1,3 рази. Державний борг (внутрішній і зовнішній) – в 1,36 разів.

Занепокоєння у президента АУБ викликає і стан платіжного та торгівельного балансу. За його словами, в основі стабільності гривні лежать показники експортно-імпортних відносин. «Особливу увагу владі потрібно приділяти збільшенню експорту та зменшенню імпорту. Від цього в першу чергу залежатиме стабільність національної валюти», - наголосив він.

Разом з тим Президент АУБ повідомив, що ситуація на грошово-кредитному ринку в 2010 році характеризувалася збереженням позитивних тенденцій до збільшення коштів населення в банках, зниження вартості ресурсів та поступового відновлення кредитування банками підприємств реального сектору економіки.

За його словами, у поточному році продовжилося зростання депозитів фізичних осіб, обсяги яких збільшилися на 24,7% – до 263,7 млрд. грн. Кошти в національній валюті продовжували зростати більшими темпами (з початку року – на 36,5%) порівняно з депозитами в іноземній валюті (на 14,4%).

Як вважає Президент АУБ, в умовах достатнього рівня ліквідності банків продовжувалася тенденція до зниження вартості коштів. Це, у свою чергу, сприяло тому, що шостий місяць поспіль був зафіксований приріст загального обсягу кредитних вкладень, який з початку року збільшився на 1,4% – до 727,3 млрд. грн. Зростання залишків кредитних вкладень у листопаді відбулося виключно за рахунок збільшення позик у національній валюті (на 1,9%), у той час як кредити в іноземній валюті зменшилися на 1,4%. «Зростання залишків за кредитами в національній валюті та зменшення за кредитами в іноземній валюті було характерно як для позик юридичним особам, так і населенню», - кажуть в АУБ.

Серед негативних тенденцій у банківській системі президент АУБ відзначив недієвість політики реанімації проблемних банків, зростання обсягів простроченої заборгованості, відсутність ринку проблемних боргів, відсутність середньострокових ресурсів тощо. Серед причин низького рівня кредитування було названо фінансову неспроможність багатьох позичальників, незахищеність прав кредитора, коротку ресурсну базу, дефіцит бюджету тощо.

Серед загроз, які стоять перед банківською галуззю, Олександр Сугоняко та Станіслав Аржевітін назвали спроби ліквідувати малі та середні банки. Зокрема, вони наголосили на небезпеках, які несуть в собі законопроект № 0884 та Постанова НБУ № 273, що спрямовані на витіснення з ринку згаданих банків. За їх словами, подібні тенденції є проявом порушення базового принципу рівності та чесної конкуренції на ринку. «Це є негатив, з яким банківська галузь входить в новий рік», - кажуть в АУБ.

Разом з тим, за словами Президента АУБ, якщо не буде зовнішніх збоїв (зокрема на рівні цін експортно-імпортної сфери), то банківська галузь продовжить своє оздоровлення і зможе кредитувати українську економіку.

Коментуючи призначення нового керівництва Нацбанку, Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін відзначив, що якщо до Національного банку України не буде привнесено політичний чинник, то ця установа буде добре працювати. "НБУ – це установа, у яку хто б не прийшов із керівників, якщо туди не привнесуть якийсь політичний чинник, вона буде блискуче працювати", - наголосив він. «АУБ очікує узгодженості економічної політики Уряду та валютної, монетарної політики Нацбанку у зв’язку з приходом нового керівника НБУ. Також банки очікують дотримання базових принципів ведення бізнесу, в першу чергу, рівних і чесних умов конкуренції для всіх фрагментів банківської галузі» - додав Президент АУБ Олександр Сугоняко.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ