RSS
18 Серпень
     
 
Статут АУБ

1. Загальні положення

2. Основні принципи діяльності та завдання Асоціації

3. Членство в Асоціації

4. Права та обов’язки членів Асоціації

5. Управління Асоціацією та її виконавчим органом

6. Ревізійна комісія

7. Фінанси та майно. Облік і звітність

8. Припинення діяльності Асоціації


ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ Державною адмiнiстрацiєю Днiпровського району м. Києва 13 жовтня 1994 року
Свiдоцтво № 21562073

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ XV З’їздом Асоціації українських банків
Протокол XV З’їзду Асоціації від 08 листопада 2016 року
 
НОВИНИ