RSS
19 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ подала до НБУ пропозиції щодо удосконалення порядку збереження обов’язкових резервів на рахунку НБУ

nbank.jpgАсоціація українських банків звернулась до керівництва Національного банку України з обґрунтуванням низки пропозицій, що матимуть позитивний вплив на забезпечення стабільності банківської системи України. Зокрема, у листі Першого віце-президента АУБ Володимира Бондаря до Першого заступника Голови НБУ Анатолія Шаповалова йдеться про Постанову Правління НБУ від 20.04.2010 р. №210, відповідно до якої з 1 травня введені вимоги щодо 100% перерахування банками сформованих обов’язкових резервів на окремий рахунок в НБУ.

У зв’язку із суттєвістю зазначених змін до порядку формування обов’язкових резервів, Асоціацією українських банків було проведено опитування банків щодо впливу вимог Постанови №210 на їх діяльність. Отримані відгуки показали, що банки з розумінням ставляться до впровадження нових вимог, розглядаючи їх як монетарний інструмент управління грошовою масою в обігу. Разом з тим, на думку банків, Постанова №210 передбачає дещо шаблонний підхід з вилучення додаткової маси коштів з банківської системи. Як наголошують в АУБ, за березень місяць дійсно відбулося збільшення ресурсної бази в цілому по банках, але при аналізі кожного банку окремо спостерігається дисбаланс ліквідності. «Тобто для окремих банків з невисоким запасом ліквідності дії НБУ будуть мати негативні наслідки», - кажуть в АУБ.

В АУБ також наголошують, що відповідно до Постанови №210 банки втрачають гнучкість в поточних розрахунках з клієнтами, тому що, здійснивши перерахування 100% резервів до НБУ, банк втрачає поточні кошти упродовж операційного дня. Як пояснюють в АУБ, для забезпечення безперебійного проведення платежів клієнтів банк буде змушений тримати кошти на своєму коррахунку понад обсяги обов’язкових резервів або залучати кошти з міжбанківського ринку. Обидва варіанти ведуть до збільшення розміру витрат банків – або зв’язуються додаткові кошти на коррахунку, які залучаються банками на платній основі, або сплачуються відсотки за міжбанківськими кредитами. «Нарощення таких непродуктивних витрат є неприпустимим в умовах ще незавершеної економічної кризи», - наголошує Володимир Бондар.

В АУБ називають і інші приклади негативного впливу Постанови на діяльність банків. Так, скажімо, якщо банк не буде в змозі залучити на міжбанківському ринку кошти для виконання своїх зобов’язань, то відповідно до вимог регулятора його нормативи ліквідності Н4, Н5 будуть складати 0%, хоча фактично банк буде мати достатньо коштів на окремому рахунку в НБУ. Також наголошується, що додаткове спрямування ліквідних коштів до НБУ або розміщення в державні облігації призведе до гальмування процесів відновлення кредитування суб’єктів господарювання та збільшення боргу держави.

Виходячи з вищенаведеного, з метою нівелювання негативного впливу вимог Постанови №210 на діяльність банків, забезпечення покращення платоспроможності та ліквідності банківської системи, АУБ звернулась до НБУ з низкою пропозицій. Зокрема, АУБ пропонує збільшити відсоткову ставку за залишками коштів банків на окремому  рахунку в НБУ до розміру облікової ставки. Також АУБ запропонувала гарантувати банкам врахування цільових ОВДП (випущених для фінансування заходів, пов’язаних з проведенням  чемпіонату Євро 2012) для покриття обов’язкових резервів банку у розмірі 100% номінальної вартості протягом усього терміну  обігу вказаних облігацій до остаточного погашення.

На переконання АУБ, врахування таких пропозицій матиме позитивний вплив на забезпечення стабільності банківської системи України.

Прес-служба
Асоціації українських банків


2010-05-17

 
НОВИНИ