Історія

Категорія: Історія Асоціації Українських банків

shpug.jpgПротягом багатьох років я мав можливість брати безпосередню участь в діяльності Асоціації Українських Банків. Спочатку як голова правління банку «Аваль», потім як народний депутат України і на протязі двох років в якості голови Ради  Асоціації. Власний досвід дає мені підстави стверджувати, що створення Асоціації було вчасним та необхідним кроком.
Асоціація дуже швидко спромоглася стати, так би мовити, постійно діючим майданчиком спілкування банківської спільноти України.   Тут відбувався активний пошук шляхів подолання ризиків та загроз, які притаманні початкову етапу становлення банківської системи держави.  Обмін досвідом та узгодження певних дій значною мірою прискорили становлення банків, запобігли надмірних втрат, особливо в період галопуючої інфляції.
 Асоціація стала також активним учасником діалогу з органами державної влади, спрямованого на спільний пошук оптимальних рішень щодо розвитку банківської системи та інструментів регулювання її діяльності. Особливо активним та плідним цей діалог виявився під час кризових періодів  в діяльності банків України.  Саме в ці часи голос Асоціації лунав особливо відчутно, відображаючи позиції банківського середовища, впливаючи на громадську думку та рішення органів державної влади.
 Останні роки видалися дуже непростими для всієї держави та її банківської системи. Я сподіваюсь, що Асоціація гідно відповість на необхідність пошуку нових інструментів діяльності, які дозволять активізувати діалог банківського середовища з органами державної влади, відновлять її суттєвий вплив на прийняття ключових рішень щодо розвитку банківської системи України в принципово нових політичних та фінансово – економічних умовах.

Федір Шпиг

shpug.jpgПротягом багатьох років я мав можливість брати безпосередню участь в діяльності Асоціації Українських Банків. Спочатку як голова правління банку «Аваль», потім як народний депутат України і на протязі двох років в якості голови Ради  Асоціації. Власний досвід дає мені підстави стверджувати, що створення Асоціації було вчасним та необхідним кроком.