АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

Припинення діяльності Асоціації

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 8.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом ліквідації або реорганізації за рішенням З’їзду Асоціації та на інших підставах, передбачених законодавством України.

 8.2. У разі ліквідації Асоціації згідно рішення З’їзду, ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною З’їздом Асоціації. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Асоціацією.

 8.3. При реорганізації Асоціації її права та обов’язки переходять до її правонаступника.

Асоціацію не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

8.4. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру.

8.5. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Асоціації, які залишаються після задоволення претензій кредиторів та погашення інших боргів Асоціації, передаються одній чи кільком іншим неприбутковим організаціям подібного виду або зараховуються до бюджету держави.

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим