АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

Ревізійна комісія

  1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

6.1. Ревізійна комісія обирається З’їздом і підзвітна виключно йому. З’їзд визначає кількісний склад Ревізійної комісії та порядок її діяльності.

6.2. Голова Ревізійної комісії обирається зі складу Ревізійної комісії її членами простою більшістю голосів.

6.3. Комісія здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації.

6.4. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх З’їздові на затвердження.

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим