АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

Загальні положення

  1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Асоціація українських банків (далі – Асоціація) діє на підставі та у відповідності до вимог Закону України ”Про банки і банківську діяльність”, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, інших законодавчих актів України та цього Статуту. Асоціація є правонаступницею Асоціації комерційних та кооперативних банків УРСР.

1.2. Асоціація створена з метою сприяння розвитку української банківської системи, захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну, розробки рекомендацій щодо поліпшення банківської діяльності.

1.3. Асоціація є недержавною, незалежною, добровільною, непідприємницькою організацією, що об’єднує банки, банківські об’єднання, а також інші установи, підприємства та організації.

Асоціація є неприбутковою організацією.

1.4. Членство в Асоціації не накладає на її членів ніяких обмежень щодо підприємницької, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законом. Асоціація не має права втручатися у діяльність її членів.

Асоціація не відповідає за зобов’язаннями її членів, члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

1.5. Асоціація є юридичною особою.

Асоціація має повне та скорочене найменування:

повне: Асоціація українських банків,

скорочене: АУБ.

Асоціація має свій баланс, печатки, штампи, символіку, рахунки в банках. Асоціація володіє відокремленим майном на праві власності, може від свого імені укладати договори, набувати прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.6. Асоціація має право:

  • відкривати свої представництва і філії на території України;
  • відкривати закордонні представництва, співробітничати з закордонними банками, юридичними особами та їх об’єднаннями;
  • входити до складу міжбанківських об’єднань країн Європи і світу, виступати засновником таких об’єднань;
  • виступати засновником підприємств, установ, організацій;
  • володіти, користуватися і розпоряджатися власною конфіденційною інформацією професійного, ділового, банківського, комерційного та іншого характеру. Конфіденційна інформація розповсюджується за умов, що визначаються Асоціацією, яка самостійно встановлює режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та запроваджує до неї систему захисту.

1.7. Місцезнаходження Асоціації: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим