АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

Адреса:
Київ
Україна
Надіслати електронного листа
(необов'язково)
Інша інформація:
Робота Юридичного департаменту спрямована на удосконалення правового забезпечення банківської діяльності. Управління розробляє пропозиції та зауваження до проектів законів, зміни до чинного законодавства з питань фінансів та банківської діяльності, пропозиції до проектів нормативних актів НБУ.

Забезпечення взаємодії з органами влади та департаменту, правоохоронними органами, Держфінмоніторингом, Державною службою охорони, Національним банком України, комітетами Верховної Ради України надає можливість об’єктивно відстоювати інтереси банківської системи в правовому полі.

Основними напрямами діяльності департаменту є:
  • аналіз чинних нормативно – правових  актів з точки зору покращення регулювання діяльності банківських установ;
  • підготовка зауважень до законопроектів з питань фінансів і банківської діяльності;
  • участь у подальшому вдосконаленні роботи у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та спрямований на боротьбу з фінансуванням тероризму;
  • підготовка та участь у роботі робочих груп, “круглих столів” та прийняття інших заходів, спрямованих покращення законодавчого регулювання банківської діяльності;
  • підготовка для керівництва Асоціації висновків щодо практики застосування чинного законодавства;
  • опрацювання текстів нормативно – правових актів різної юридичної сили (статутів, договорів, що укладає Асоціація, наказів, положень тощо);
  • представлення інтересів Асоціації та її членів (на їх прохання) у судових органах;
  • надання банкам – членам Асоціації роз’яснень з питань практики застосування чинного законодавства України.
  • здійснення інших заходів, спрямованих на захист та відстоювання інтересів банківської системи.

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим