АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

Інша інформація:

Головним завданням Інформаційно-аналітичного центру (ІАЦ) є аналіз стану банків, відстеження тенденцій розвитку другого рівня банківської системи і своєчасне Інформування керівництва Асоціації про їх зміну, підготовка та накопичення інформаційно-аналітичних матеріалів органів законодавчої та виконавчої влади, Національного банку України, банків-членів АУБ, надання відповідних матеріалів засобам масової інформації.

Основними напрямами дiяльностi IАЦ є:

  • збирання, систематизацiя, аналiз накопичення та зберiгання банкiвської, фiнансової та iншої iнформацiї;
  • розрахунки основних економiчних показникiв дiяльностi банкiв-членiв Асоцiацiї;
  • оперативне надання iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв банкам-членам Асоцiацiї;
  • пiдготовка фiнансової, економiчної, банкiвської iнформацiї та аналiтичних матерiалiв для розповсюдження в засобах масової iнформацiї тощо.

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим