АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

Адреса:
Київ
Україна
Надіслати електронного листа
(необов'язково)
Інша інформація:

Головними завданнями Департаменту є органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, складання i подання бухгалтерської та податкової звiтностi, органiзацiя збору членських внескiв вiд банкiв - членiв АУБ, планування видаткiв та контроль за виконанням бюджету АУБ.

Основними напрямами дiяльностi департаменту є:

  • ведення бухгалтерського облiку та складання податкової, бухгалтерської та статистичної звiтностi, а також звiтностi до фондiв обов\'язкового соцiального страхування;
  • вивчення законодавчих та iнших нормативних актiв з питань бухгалтерського та податкового облiку;
  • забезпечення своєчасних розрахункiв з бюджетом та позабюджетними фондами, а також за отриманi послуги та матерiальнi цiнностi;
  • розробка проекту бюджету та контроль за його виконанням;
  • нарахування та виплата заробiтної плати;
  • розрахунок розмiрiв членських внескiв для кожного банку - члена АУБ та контроль за надходженням внескiв;
  • пiдготовка та надання Президенту АУБ iнформацiї про фiнансовий стан АУБ.

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим