АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

Інша інформація:

Основними завданнями департаменту є створення необхiдних органiзацiйних та технiчних умов функцiонування виконавчої дирекцiї, забезпечення матерiально-технiчними ресурсами її структурних пiдроздiлiв, вирiшення поточних господарських проблем.

Основними напрямами дiяльностi департаменту є:

  • виконання робiт, пов\'язаних з експлуатацiєю примiщень виконавчої дирекцiї;
  • органiзацiя роботи секретарiату та канцелярiї;
  • органiзацiя роботи автотранспорту;
  • органiзацiя i проведення семiнарiв, нарад;
  • органiзацiя поточного контролю за виконанням рiшень постiйно дiючої наради тощо.

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим