Відкриття банківської таємниці, використання QR-коду для платежів та зміни в нормативних актах.

Протягом лютого поточного року було затверджено декілька значущих документів Національного банку України. Так, важливим кроком в напрямку захисту прав споживачів  стало прийняття Постанови НБУ  №15 від 09.02.2021 р., якою було затверджено «Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг». Для небанківських фінансових установ Постановою НБУ №16 було затверджено оновлені правила розрахунку  ключових показників вартості споживчого кредиту: реальної річної процентної ставки та загальної вартості споживчого кредиту.

Крім того, Постановою №20 від  15.02.2021 р. було внесено зміни до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок банків, а Постановою №22 було затверджено Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг.

Для стимулювання широкого використання QR-кодів під час оплати товарів та послуг і переказу коштів НБУ затвердив нову версію формату QR-коду та запровадив код старту платіжного застосунку. Використовувати QR-код для платежів стане зручніше.

З метою підвищення ефективності виконавчих дій, Постановою №18  було відкрито доступ до банківської таємниці для приватних виконавців.

Більш детально з новаціями лютого можна ознайомитись в додатку до даного матеріалу.

 

Основні нормативні документи НБУ, прийняті протягом лютого 2021 року

Назва Постанови/документу

Дата прийняття

Сутність

Мета/вплив на БСУ

Про внесення змін до Правил формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів

11

01.02.2021

НБУ затвердив нову версію формату QR-коду та запровадив код старту платіжного застосунку. Відтепер будь-який банк зможе інтегрувати цю опцію до власного платіжного застосунку.

Використовувати QR-код для платежів стане зручніше. Коли клієнт скануватиме QR-код для здійснення платежу, на його смартфоні автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованим для оплати рахунком. 

Якщо ж на пристрої клієнта не встановлений застосунок банку, готовий обробляти такий QR-код, клієнт буде переадресований на веб-сторінку з інформацією про банки, в застосунках яких реалізовано цю функцію.

Стимулювання  широкого використання QR-кодів під час оплати товарів та послуг і переказу коштів із рахунку на рахунок.

Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг

12

01.02.2021

В документі чітко визначено порядок ухвалення рішення про заходи впливу, а саме: які підстави для застосування заходів впливу, як відбувається фіксація порушення, хто приймає рішення про застосування заходу впливу, як рішення доводяться до відома учасників ринку, як їх можна оскаржити тощо. Також НБУ обов’язково запрошуватиме керівників небанківських фінустанов взяти участь в розгляді питання про застосування заходів впливу до фінустанови. Участь можна буде приймати дистанційно.

До усіх небанківських фінансових установ можуть бути застосовані такі заходи впливу: вимога усунути порушення, вимога скликати позачергові збори учасників фінустанови, штраф, тимчасове зупинення або анулювання ліцензії, виключення компанії з реєстру, укладення письмової угоди.

До високоризикових сегментів ринку, якими є страховики та кредитні спілки, що залучають кошти громадян, додатково можуть застосовуватися також такі заходи впливу: затвердження плану відновлення, відсторонення керівництва від управління та призначення тимчасової адміністрації. Ці заходи дадуть змогу фінустанові стабілізувати свою діяльність, усунути порушення, забезпечити виконання зобов’язань перед своїми споживачами і кредиторами.

Окремі заходи впливу передбачені для небанківських фінансових груп. Якщо регулятор встановить порушення законодавства з питань нагляду на консолідованій основі, то має право підвищити економічні нормативи, ліміти, а також встановити обмеження на окремі види операцій.

Під час нагляду Національний банк не лише встановлюватиме факти порушення законодавства, але й перевірятиме, чи є діяльність установи ризиковою для вкладників та кредиторів. У разі встановлення Національним банком ознак ризиковості діяльності установи регулятор матиме право відкликати її ліцензію. Ознаки ризиків також наведено в документі.

Унормування порядку та умов застосування заходів впливу на ринках небанківських фінансових послуг

Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

13

02.02.2021

Документ пов`язаний з Постановою №12 та визначає особливості застосування окремого виду заходу  впливу

Унормування порядку та умов застосування заходів впливу на ринках небанківських фінансових послуг

Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

14

03.02.2021

НБУ удвічі збільшив е-ліміт для низки валютних операцій фізичних осіб з переказу коштів за кордон або на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, відкриті в Україні – до 200 тис. євро. 

Серед таких операцій: 

  • здійснення інвестицій за кордон;
  • розміщення коштів на власних іноземних рахунках;

·         переказ коштів за договором страхування життя;

·         надання позики нерезидентам

Також Національний банк продовжує сприяти використанню цифрових аналогів паперових документів. З цією метою банкам і небанківським фінансовим установам дозволено під час здійснення валютних операцій з фізособами використовувати цифрові паспорти в мобільному застосунку "Дія" за наявності необхідних технологічних можливостей. 

Валютна лібералізація

Про розподіл банків на групи

(рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем)

40

05.02.2021

НБУ  залишив без змін критерії розподілу банків на групи на 2021 рік, а саме :

  • банки з державною часткою ‒ банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку;
  • банки іноземних банківських груп ‒ банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам;
  • банки з приватним капіталом ‒ банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу банку.

Розподіл банків для здійснення аналізу діяльності банківської системи України.

Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг

15

09.02.2021

Нагляд здійснюватиметься в таких формах: безвиїзний нагляд та інспекційні перевірки. Відповідальним буде Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.

Основними джерелами про можливі порушення будуть звернення споживачів фінансових послуг до НБУ, договори банків з клієнтами, інші документи, інформація на вебсайтах банків та в рекламі, дані з відкритих джерел, а також звітність установ. Також фахівці НБУ  під час здійснення нагляду мають право запитувати в банків додаткову інформацію, документи чи письмові пояснення.

За порушення законодавства щодо захисту прав споживачів фінпослуг Національний банк накладатиме на посадових осіб банку адміністративні стягнення, застосовуватиме до банку штрафні санкції, а також матиме право застосовувати інші заходи впливу.

Забезпечення розкриття банками повної та достовірної інформації про фінансові послуги своїм клієнтам

Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

16

11.02.2021

НБУ затвердив оновлені правила розрахунку небанківськими установами ключових показників вартості споживчого кредиту: реальної річної процентної ставки та загальної вартості споживчого кредиту. Ці показники повинні включати усі витрати споживача, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

Крім цього, споживач отримає детальну інформацію про вартість споживчого кредиту в розрізі дат та сум платежів в стандартизованій формі графіку платежів – обов’язковому додатку до паспорту споживчого кредиту та договору.

Надання споживачу повної, точної та достовірної інформації, можливість порівняння  умов кредитування  у банків та небанківських фінансових установ

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2019 року № 67

17

11.02.2021

Доповнено перелік операцій з експорту та імпорту товарів, на які не поширюються встановлені НБУ граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Перелік доповнено наступним пунктом:

товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод, що укладаються громадською організацією "Національний олімпійський комітет України", необхідні для забезпечення участі національних збірних команд України та офіційних делегацій України в Олімпійських іграх, Юнацьких олімпійських іграх, Європейських іграх та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, Асоціації національних олімпійських комітетів.".

Валютна лібералізація

Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

18

12.02.2021

Документ відкриває доступ до банківської таємниці для приватних виконавців.

Віднині банк зобов’язаний надати на запит приватним виконавцям інформацію про наявність і стан рахунків боржника, вказавши:

·         Номер рахунку

·         Розмір грошових коштів на рахунку

 

Оскільки в Україні відсутня єдина база даних про рахунки боржників- фізичних осіб, приватні виконавці накладають  арешт шляхом винесення постанови про арешт коштів, що міститься на всіх рахунках боржника, і скеровують таку постанову до всіх або окремих банківських установ «навмання». В свою чергу окремі банки, керуючись нормою про банківську таємницю, не надавали виконавцям номери рахунків боржників і суми грошових коштів, які на них арештовані. Відсутність таких даних приводила до неможливості  списання коштів з вже арештованого рахунку боржника, оскільки в платіжній вимозі потрібно було вказувати номер рахунку

Підвищення ефективності виконавчих дій

Про заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в зв’язку із запровадженням додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів

19

15.02.2021

НБУ зобов’язав банки та небанківські фінансові установи в строк не пізніше 30 календарних днів після закінчення періоду, зазначеного в п. 3 постанови Кабміну від 09.12.2020 року № 1236 (про карантинні заходи):

·         вжити  заходи з актуалізації даних про клієнтів відповідно до Положень з фінансового моніторингу, якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у п. 3 постанови КМУ № 1236, та немає можливості встановити з такими клієнтами контакт;

·         вжити додаткові заходи, якщо строк ужиття цих заходів припадає на період, зазначений у пункті 3 постанови КМУ № 1236, та наявних документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій 

Вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок

20

15.02.2021

До Положення було внесено окремі уточнюючі зміни. Крім того, документ було доповнено пунктом щодо можливості проведення зустрічі (уключаючи нараду в режимі відеоконференції) для обговорення результатів розгляду заперечень (пояснень) із залученням (за потреби) працівників інших структурних підрозділів Національного банку, до компетенції яких належать питання, що розглядаються. Така зустріч може бути проведена за ініціативою керівника інспекційної групи або за письмовим клопотанням об'єкта перевірки.  Також документ  було доповнено  новим розділом «Інспекційні перевірки в межах нагляду на консолідованій основі».

Вдосконалення процедури проведення Національним банком України інспекційних перевірок

Про забезпечення безперешкодного доступу громадян України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до банківських послуг

 

 Р/25-0006/20778

17.02.2021

НБУ  наполегливо рекомендує банкам переглянути свої внутрішні документи з питань валютного контролю та фінмоніторингу  з метою недопущення відмови банку від встановлення (підтримання) ділових відносин (відкриття, облсуговування, закриття  рахунку) в ідмови від проведення фінансової операції з причин відсутності у фізичної особи, яка має постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, довідки внутрішньо переміщеної особи, яка засвідчувала б її проживання на підконтрольній частині України

Забезпечення можливості для населення Автономної Республіки Крим і міста Севастополя користуватися банківськими послугами на рівні з усіма громадянами України

Про включення емітованих міськими радами облігацій внутрішніх місцевих позик до пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов’язань за операціями з рефінансування

68-рш

23.02.2021

НБУ  включив облігації серії "I" та "J" Харківської міської ради та облігації серії "L" Львівської міської ради до пулу застав за операціями з рефінансування та дозволив їх використання для здійснення банками операцій репо з регулятором. Такому рішенню передував аналіз цінних паперів та їх емітентів.

Розширення інструментарію банків із регулювання власної ліквідності, сприяння  підвищенню привабливості муніципальних облігацій для інституційних інвесторів та розвитку ринку цінних паперів загалом.

 

Про внесення змін до Положення про Контактну групу грошового та валютного ринків

21

26.02.2021

Внесено незначні редакційні зміни

Уточнення завдань Контактної групи грошового та валютного ринків

Про затвердження Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг

22

26.02.2021

Перевірки передбачені планові та позапланові.

Інспекційні перевірки здійснюється з метою:

1) оцінки загального фінансового стану об'єкта перевірки та результатів його діяльності;

2) оцінки рівня, характеру й особливостей ризиків об'єкта перевірки;

3) контролю за дотриманням об'єктом перевірки обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;

4) перевірки достовірності звітності об'єкта перевірки;

5) виявлення фактів здійснення та запобігання ризиковій діяльності, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів об'єкта перевірки;

6) оцінки якості корпоративного управління, системи внутрішнього аудиту (контролю) та управління ризиками об'єкта перевірки з урахуванням характеру його діяльності;

7) виявлення недоліків та потенційної реалізації ризиків, властивих діяльності об'єкта перевірки;

8) контролю за дотриманням об'єктом перевірки вимог законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг, нормативно-правових актів Національного банку;

9) перевірки виконання об'єктом перевірки вимоги про усунення порушень законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, висунутої Національним банком за результатами здійснення нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг;

10) перевірки виконання об'єктом перевірки установлених Національним банком вимог і обмежень.

Ефективне та системне здійснення інспекційні перевірки згідно з новим ризик-орієнтованим підходом

 

За матеріалами «Фінансового пульсу».

 

 

вул. Євгена Сверстюка, 15 Київ 02002 Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.                               
(044) 516-8775

Ознайомитись з політикою конфіденційності та захисту персональних даних

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction