АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

Рада АУБ визначила пріоритети своєї діяльності

Поточну ситуацію у банківській системі України та заходи щодо збереження її стабільності обговорено на черговому засіданні Ради Асоціації українських банків, яке відбулося у приміщенні АУБ 28 квітня. Вів засідання Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін.

Під час засідання, розглянувши заяву про вступ до Асоціації ВАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», Рада АУБ ухвалила рішення про прийняття його до складу Асоціації. Таким чином до складу АУБ наразі входить 131 банк, 5 регіональних банківських союзів та 5 небанківських установ. Президент АУБ Олександр Сугоняко поінформував присутніх про проведення 21 квітня у м. Донецьк за участі АУБ регіональної банківської конференції, під час якої прийнято рішення про створення у складі АУБ Донецького банківського союзу.

Схвально оцінивши інформацію про роботу виконавчої дирекції АУБ з питань законодавчого та нормативного регулювання банківської діяльності, Рада АУБ ухвалила зробити акцент на роботі з НБУ, зокрема щодо:
- удосконалення порядку проведення цільових валютних аукціонів для погашення кредитів;
- внесення змін до Постанови №109 щодо визначення лімітів відкритої валютної позиції
- встановлення мораторію на період кризи на вимоги до банків щодо нарощення регулятивного капіталу, якщо такі вимоги не пов'язані з порушенням нормативу адекватності капіталу.

Також Рада АУБ ухвалила звернутися виконавчій дирекції Асоціації до НБУ з питань:
- забезпечення компенсації вартості діагностичного обстеження банків ІІІ та ІV групи замовником цього обстеження;
- недопущення вимог до банків з боку окремих територіальних управлінь НБУ щодо коригувань своїх бізнес-планів за результатами діагностичних обстежень;
- запровадження цільових аукціонів продажу банкам валюти за пільговим курсом для виконання банками своїх зобов’язань за валютними депозитами.

Під час обговорення на Раді було наголошено на необхідності здійснення кроків щодо сприяння відновленню довіри суспільства до банків. Зокрема, запропоновано звернутися до органів державної влади щодо заборони на пропаганду неповернення позичальниками кредитів банкам, а також з пропозиціями щодо шляхів підвищення довіри до національної валюти та банків з метою залучення наявних вільних коштів у банківську систему. Також запропоновано звернутися до банків - членів АУБ з рекомендаціями щодо запровадження ними політики лояльного відношення до клієнтів, особливо до соціально-незахищених верств населення.

Окрім цього Радою АУБ визначено чітку позицію щодо прискорення процедури рекапіталізації банків за рахунок державних коштів, забезпечивши її проведення на умовах прозорості та економічної доцільності (недопущення направлення коштів платників податків на покриття збитків нежиттєздатних банків). Рада відзначила відсутність зрозумілих і ясних принципів, на основі яких влада збирається здійснювати ре капіталізацію банків.

Обговорюючи питання примусового переведення Урядом коштів державних підприємств, бюджетних установ та інших соціальних виплат до державних банків, більшістю членів Ради АУБ наголошено на неприйнятності таких дій. У зв’язку із цим виконавчій дирекції Асоціації доручено продовжити роботу з Урядом та окремими міністерствами щодо недопущення подібного. Серед іншого вирішено звернутися до Міністерства праці та соціальної політики України з приводу неприпустимості затримки підписання угод з банками, які пройшли конкурс по розширенню географії обслуговування пенсіонерів та громадян за виплатами соціального захисту тощо.

Наголошено також на необхідності акцентації на роботі з НБУ щодо недопущення необґрунтованого посилення вимог до стану технічної охорони банківських установ, включаючи обов’язкову наявність камер відео спостереження, які лобіюються перед НБУ Державною службою охорони при МВС України, а також відновити співпрацю з ДСО щодо недопущення чергового необґрунтованого підвищення вартості охоронних послуг.

2009-04-29

ЕРДЕ БАНК розширює мережу відділень

Не дивлячись на те, що ряд провідних банків України вирішили припинити розширення мережі філій, ВАТ «ЕРДЕ БАНК» продовжує відкривати нові відділення.

27 квітня 2009 року відбулося святкове відкриття двох нових відділень ВАТ «ЕРДЕ БАНК» у Києві за адресою: вул. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5а та в Черкасах – вул. Енгельса, 162
Відділення надають повний спектр банківських послуг приватним та корпоративним клієнтам.

Як повідомив Голова Правління ВАТ «ЕРДЕ БАНК» Петрієв А.А.: «Відкриття відділень відбулося в рамках реалізації стратегії банку, що передбачає активне розширення мережі філій  та зміцнення позицій банку в усіх регіонах України. Найближчим часом планується відкриття представництв в Харкові та Вінниці»

Довідка:
ВАТ «ЕРДЕ БАНК», що входить до складу Корпорації UBG, був зареєстрований наприкінці 2006 року, у лютому 2007 року одержав ліцензію №234 Нацбанку України на право здійснення банківських операцій. Станом на 1 січня 2009 року активи склали 300,153 млн. грн, чистий прибуток – 3,227 млн. грн.

Головний офіс ВАТ «ЕРДЕ БАНК»: вул. Кришталева, 3, тел.: (044) 207 31 99
Відділення №1: вул. Введенська, 29/58, тел.: (044) 207 31 88
Відділення №2: пр. 40-річчя Жовтня,88, тел.: (044) 501 66 69
Відділення №3: вул. Ахматової, 3, тел.: (044) 575 42 54
Відділення №4: пр. Правди, 80-а, тел.: (044) 484 77 37
Відділення №5: вул. Радунська, 5-а, тел.: (044) 459 89 37
Відділення №6: м. Донецьк,  вул. Цусимська 29-а, к.318, тел.: (062) 348-39-11
Відділення №7: вул. Велика Кільцева, 4
Відділення №8: вул. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5а, тел.: (044) 428 74 00
Відділення №9: м. Черкаси,  вул. Енгельса, 160, тел.: (0472) 64 03 17
Відділення №10: м. Харьків, пр. 50-річчя СРСР, 182,  тел.: (057) 714 29 55

www.rdbank.com.ua

Корпорація UBG - фінансово-промисловий холдинг, що поєднує страхову компанію «Добробут», медичний центр «Добробут», фондову компанію «Ініціатива», компанію по управлінню активами «Ініціатива», юридичну компанію «Консалтинг Груп», СТО «Добробут», меблеву фабрику «Матіс», підприємство по виробництву будівельних матеріалів «Будівельник» і підприємство, що спеціалізується на будівництві будинків та наданні послуг будівельною технікою «Будмеханізація».

Прес-служба ВАТ «ЕРДЕ БАНК»

2009-04-28

Особливості законодавчого регулювання ринку колекторських послуг

Статистика, обнародованная НБУ об объемах проблемной задолженности по итогам I квартала 2009 года, свидетельствует о сложной финансовой ситуации, в которой оказались отечественные банки. Как сообщалось, за три месяца текущего года объем просроченных кредитов вырос на 55,18% и составил 27,955 млрд грн. По мнению президента Независимой ассоциации украинских коллекторских агентств (НАУКА) Романа Кривошеева, единственным инструментом решения сложившейся проблемы является эффективная работа с задолженностью.

Кроме того, такая ситуация является прямым доказательством того, что финансовый рынок Украины нуждается в эффективном механизме регулирования, который можно условно разделить на два направления. Первое направление контролируется государством – это перечень нормативных актов, закрепляющих не только права, но и обязанности должников и кредиторов друг перед другом. Среди них – гарантия сохранности банковской тайны для должника и сохранение деловой репутации и имени для кредитора.

Второе направление – это регулирование условий функционирования рынка коллекторских услуг силами самих коллекторских компаний. Такое саморегулирование является эффективным за счет объединения игроков рынка в ассоциации, поскольку члены ассоциаций имеют широкие полномочия для взаимоконтроля. Важно, что участники рынка не только имеют знания, но и могут отслеживать тенденции развития рынка коллекторских услуг. Кроме того, самоконтроль является наиболее эффективным способом реализации прав и обязанностей участников рынка.

В настоящий момент работу с проблемной задолженностью осуществляют как кредитные организации, так и профессиональные компании – коллекторские агентства. Обе стороны являются неотъемлемой частью этого рынка. Коллекторские компании дополняют работу кредитных организаций по взысканию проблемной задолженности. Однако для развития цивилизованного рынка коллекторских услуг необходимо ввести механизм самоконтроля.

Роман Кривошеев: «Рынок еще не сформировался, поэтому ограничивать условия его функционирования на законодательном уровне нельзя, поскольку регулирующие инструменты могут существовать только в системе общих правил и норм. И система правил и норм должна быть не разрешительной, а системой условий, которые должны соблюдаться. Ведь если сейчас этот рынок только формируется, то общественные правоотношения пока еще не достигли того объема, который нуждается в регулировании. Нельзя загонять в тупик то, что еще не родилось».

По словам г-на Кривошеева, законодательное регулирование может навредить несформировавшемуся рынку коллекторских компаний, которые являются единственными, кто может спасти финансовую систему страны.

По мнению президента НАУКА, «как есть гарантии возврата депозитов – так должны быть гарантии возврата долгов. Если этих гарантий не будет и если ограничивать развитие отношений, то финансовый рынок может превратиться в пирамиду: банки, привлекли депозиты и выдали массу кредитов, которые им не возвращают. Если при этом ограничить рынок возврата долгов – пирамида рухнет».
 
2009-04-28

Акціонери ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» затвердили програму капіталізації банку

Біла Церква. 28 квітня — Акціонери ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на своїх загальних зборах, що відбулися сьогодні у м. Біла Церква (Київська область), затвердили програму капіталізації банку.

Згідно з цією програмою додаткові кошти до капіталу банку буде залучено від кінцевої материнської компанії Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ володіє 96,18% акцій Райффайзен Банку Аваль через дочірню структуру Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ), а також за рахунок нерозподіленого прибутку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2008 рік.
Окрім того, у програмі капіталізації враховано збільшення капіталу банку на загальну суму 850 млн грн. за рахунок кредитів Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Наші акціонери підтвердили свою готовність виконувати рекомендації Національного банку України, у тому числі щодо потреби нашого фінансового інституту в додатковому капіталі за результатами проведеного раніше стрес-тесту», — прокоментував голова правління банку Володимир Лавренчук. «Ми й надалі будемо залишатися надійною фінансовою установою, що повністю відповідає усім вимогам стосовно капіталізації та ліквідності», — додав він.

Окрім того, на загальних зборах затверджено розподіл прибутку банку за 2008 рік. Зокрема, з понад 531 млн грн. чистого прибутку, отриманого ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» у 2008 році, 700 тис грн. буде спрямовано на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку, а решту буде зараховано до резервного фонду.

Загальні збори ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» також затвердили Звіт правління ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» про результати  діяльності у 2008 році і основні напрямки діяльності банку на 2009 рік, звіти та висновки ревізійної комісії, зовнішнього аудитора, річний звіт та баланс банку за 2008 рік. Акціонери також визначили компанії, що будуть здійснювати зовнішній аудит банку.

Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засновано у 1992 році (до 25 вересня 2006 року — Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль») і є одним із найбільших банків країни за розміром чистих активів. Станом на 1 січня 2009 року чисті активи банку склали 65,4 млрд грн., статутний капітал — 2,42 млрд грн. Послугами банку на початок року користувалися близько 4,5 млн приватних клієнтів, близько 210 тис. представників малого та середнього бізнесу та близько 6,8 тис. корпоративних клієнтів.

Станом на 1 січня 2009 року компанія Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ володіла 96,18% акцій Райффайзен Банку Аваль. Райффайзен Інтернаціональ управляє однією із найбільших банківських мереж у Центральній та Східній Європі. На 17 регіональних ринках присутні дочірні банки, лізингові компанії та низка інших фінансових інститутів. 14,7 млн клієнтів Групи обслуговують  у 3200 відділеннях.

Райффайзен Інтернаціональ є повністю консолідованою дочірньою структурою Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ), що, як основний акціонер, володіє близько 70% звичайних акцій холдингу, решта акцій знаходиться у вільному обігу й торгується на Віденській фондовій біржі.

РЦБ — головний банк групи Райффайзен, найбільшої банківської групи в Австрії, є провідним корпоративним та інвестиційним банком і лідируючим банком Австрії.

2009-04-28

Східно-Європейський банк збільшує статутний капітал

14 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів Східно-Європейського банку було затверджено рішення про збільшення статутного капіталу банку на 55 млн. грн.,  шляхом відкритого (публічного) розміщення 5,5 млн. простих іменних акцій, номіналом 10 грн. кожна. Таким чином, статутний капітал банку, після проходження процедури реєстрації, складатиме 115 млн. грн

Випуск (розміщення) акцій, буде проходити з 7 липня 2009 р. по 6 липня 2010 р.

«Збільшення статутного капіталу Східно-Європейського банку забезпечить розвиток і виконання програми капіталізації банку, відповідно до вимог НБУ по ліцензуванню банківських операцій і підтримку необхідного рівня регулятивного капіталу в період фінансової кризи, а також дозволить розширити можливості банку, посилить його позиції на ринку», - прокоментувала цю подію Лариса Спорова, Голова Правління банку.

Східно-Європейській банк зареєстрований Національним банком України 27 серпня 1993 р.  Станом на 1.04.2009 р., регіональна мережа представлена 6 філіями та 35 відділеннями по всій Україні. Об'єм чистих активів дорівнює 1 032 млн. грн.

Прес-служба Східно-Європейського банку
(044) 205-42-94 Соловйов В.В.

2009-04-28

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим