Категорія: Новини АУБ

nbu5.jpgАсоціація українських банків звернулась до Національного банку України з пропозицією ініціювати внесення змін до Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (далі – Закон про платіжні системи), який містить вимоги щодо виконання банками невластивих їм функцій. Зокрема, у банкірів викликають занепокоєння спроби законодавця перекласти  функції органів державної влади та відповідальність за їх виконання на банки, які є самостійними господарюючими суб’єктами.

Згідно з положеннями пункту 6.4 статті 6 Закону про платіжні системи при відкритті рахунка клієнтом, щодо рухомого майна якого існує публічне обтяження, накладене державним виконавцем, банк повинен зупинити видаткові операції з такого рахунка на суму обтяження та повідомити державному виконавцеві про відкриття рахунка.

Як зазначають в АУБ, здійснення дій, спрямованих на виявлення публічного обтяження майна клієнтів та вжиття заходів, спрямованих на обмеження видаткових операцій клієнтів, не є банківською діяльністю. За словами Президента АУБ Олександра Сугоняко, відповідні функції, які вчиняються з метою виконання передбачених законом рішень, повинні покладатися не на банки, а на органи Державної виконавчої служби, що спеціально створені для виконання даної функції.

Крім того в АУБ зазначають, що вчинення банками дій щодо перевірки наявності публічних обтяжень рухомого майна клієнтів, яким відкриваються будь-які рахунки такими банками, призводить до суттєвого уповільнення обслуговування клієнтів, що у більшості випадків викликає невдоволення останніх.

У зв’язку із цим АУБ звернулась до НБУ з пропозицією ініціювати виключення з Закону про платіжні системи пунктів 6.4 – 6.7 статті 6.

У разі неможливості виключення цих положень із Закону про платіжні системи, АУБ запропонувала, керуючись роз’ясненнями НБУ від 04.03.2011 р., ініціювати внесення до статті 6 цього закону зміни, якими встановити, що банки повинні зупиняти видаткові операції на суму обтяжень та повідомляти державних виконавців про факти відкриття нових рахунків виключно у випадках, якщо в цьому ж банку клієнти вже мають кошти та/або інші цінності, що знаходяться у нього на рахунках та/або вкладах чи на зберіганні, і на які накладено арешти відповідними державними виконавцями.

Разом з тим, АУБ запропонувала НБУ ініціювати доповнення статті 6 Закону про платіжні системи переліком випадків, коли банки не повинні здійснювати зазначені дії (наприклад, при відкритті поточних рахунків, операції за якими виконуватимуться за допомогою спеціальних платіжних засобів (тобто, карткових рахунків), соціальних (пенсійних) рахунків, відкриття яких здійснюється безкоштовно, рахунків зі спеціальним режимом використання, стягнення коштів з яких заборонене чинним законодавством України тощо).

Крім того, АУБ запропонувала передбачити у Законі про платіжні системи можливість обміну інформацією між банками і державними виконавцями в електронному вигляді, на зразок діючої системи обміну інформацією між банками та органами державної податкової служби при відкритті рахунків.

Прес-служба
Асоціації українських банків

nbu5.jpgАсоціація українських банків звернулась до Національного банку України з пропозицією ініціювати внесення змін до Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (далі – Закон про платіжні системи), який містить вимоги щодо виконання банками невластивих їм функцій.