АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

Третейський розгляд банківських спорів під загрозою

138500.jpg7 квітня у Верховній Раді у першому читанні заплановано розгляд законопроекту № 7530 «Про судовий збір», яким запроваджуються дискримінаційні ставки судового збору за подання у загальний або господарський суд заяв про видачу виконавчого документа на рішення третейського  суду. Нагадаємо, раніше сплата судового збору за такі заяви не була передбачена законом.

З цього приводу Асоціація українських банків звернулась до Голови профільного парламентського Комітету Віталія Хомутинніка, до Голови Комітету з питань правосуддя Сергія Ківалова та Голови Комітету з питань європейської інтеграції Бориса Тарасюка  з обгрунтуванням шкідливості таких нововведень, які призведуть до згортання третейського розгляду спорів та не відповідатимуть євроінтеграційним реформам в країні.

Як звертають увагу в АУБ, протиріччя законопроекту полягають у тому, що він за одну і ту ж саму дію – видачу виконавчого документа на рішення державного суду та на рішення третейського суду, встановлює різні ставки судового збору та різні принципи його обчислення. Зокрема, за видачу виконавчого документа на підставі рішення державного загального або господарського суду необхідно сплатити судовий збір за подання позовної заяви майнового характеру або за подання заяви про видачу судового наказу  у розмірі від 0,5% до 1% від ціни позову, що, наприклад, при ціні позову 10000 грн  не перевищує 100 грн. Проте за видачу виконавчого документа на рішення третейського суду позивачу необхідно буде сплатити судовий збір у розмірі 1 мінімальної заробітної плати, що зараз дорівнює 941 грн.

За словами Президента АУБ Олександра Сугоняко, така ставка судового збору є дискримінаційною. «Встановлення ставок судового збору за подання заяви про видачу виконавчого документа на рішення третейського суду, які  в декілька разів перевищують плату за розгляд в третейських судах більшості спорів, призведе до згортання третейського розгляду спорів», - наголошується у листі АУБ до профільного парламентського Комітету.

У зв’язку з цим АУБ направила народним депутатам пропозиції щодо усунення вищевикладених розбіжностей. Зокрема АУБ пропонує  встановити за подання заяви про видачу виконавчого документа на рішення третейського суду ту ж саму ставку судового збору, що і за подання заяви до загального суду про видачу судового наказу, а саме у розмірі 50% від ставки судового збору, що визначається у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження.

Крім того АУБ пропонує передбачити у законопроекті зміни до пов’язаного з ним законодавства (ЦПК та ГПК).

Також АУБ пропонує врахувати зауваження до цього законопроекту, викладені у висновку  Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. 


Прес-служба
Асоціації українських банків

Детальніше: Третейський розгляд банківських спорів під загрозою 

АУБ працює над законодавчим закріпленням нагляду на консолідованій основі

articles_logo.jpgФахівці Асоціації українських банків взяли участь у засіданні робочої групи з підготовки до другого читання законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України (щодо нагляду на консолідованій основі)» (№7399), яке відбулося в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.

Під час засідання фахівцями АУБ було надано зауваження та пропозиції до згаданого законопроекту. В результаті, в ході обговорення, у профільному парламентському Комітеті було взято до уваги пропозиції Асоціації українських банків щодо:

- покладення обов’язку на контролера банківської або небанківської фінансових груп повідомляти про створення групи, надавати відомості про таку банківську групу, у тому числі структуру власності банківської групи та види діяльності її учасників, визначати відповідальну особу за здійснення нагляду на консолідованій основі (замість покладання такого обов’язку на кожен конкретний банк);
- обов’язку відповідальної особи банківської групи  повідомляти Нацбанк про зміни щодо структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників не пізніше ніж протягом 30 календарних днів після настання таких змін (замість обов’язку повідомляти про наміри щодо такої зміни не пізніше ніж за два місяці до таких змін);
- непоширення передбачених у законопроекті обмежень щодо граничних показників інвестиційної діяльності банківської групи на членів групи – небанківських фінансових установ, основною діяльністю яких є інвестування залучених коштів у доходні активи (корпоративні цінні папери).

Також Асоціація українських банків за дорученням робочої групи передала до профільного Комітету варіант Прикінцевих положень законопроекту, згідно з яким встановлюється дворічний перехідний термін для приведення учасниками банківських та небанківських фінансових груп показників своєї діяльності у відповідність до вимог цього Закону.

Довідково:
Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України (щодо нагляду на консолідованій основі)» (№ 7399) був розроблений членами спеціальної робочої групи, створеної Національним банком України. Асоціація українських банків як член даної робочої групи опрацювала та узагальнила усі пропозиції банків стосовно конкретних положень даного законопроекту, значна частина їх знайшла своє відображення у кінцевому тексті законопроекту. Законопроект № 7399 прийнятий у першому читанні 21.12.2010 р.


Прес-служба
Асоціації українських банків


2011-04-04

Детальніше: АУБ працює над законодавчим закріпленням нагляду на консолідованій...

АУБ та Чеська банківська асоціація домовились про співпрацю

cba.jpgПрезидент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, який бере участь у XIX Європейському банківському і фінансовому форумі у м. Прага (Чехія), провів ділову зустріч з керівництвом Чеської банківської асоціації (www.czech-ba.cz), зокрема з Виконавчим директором ЧБС Джозефом Таубером. У зустрічі також брав участь радник Посольства України в Чеській Республіці А.Стативка.

Керівники української та чеської банківських асоціацій обмінялися інформацією про ситуацію у банківській галузі обох країн, своїм баченням причин та наслідків фінансової кризи 2008-2009 рр., а також досвідом роботи своїх асоціацій.

Президент АУБ О.Сугоняко ознайомив керівників Чеської банківської асоціації з основними тезами своєї доповіді на Європейському банківському і фінансовому форумі, зокрема з уроками нерегульваної діяльності банків з іноземним капіталом на банківському ринку України. Він також розповів про професійну дискусію, що розпочалася в Україні навколо пошуку нової моделі участі в українській економічній стратегії іноземного банківського капіталу, та наголосив на необхідності консолідації української банківської галузі навколо інтересів національної економіки.

За результатами обговорень з керівництвом ЧБА, О.Сугоняко наголосив, що досвід банківського сектору Чехії є надзвичайно цікавим та може виявитися корисним для України, адже банківська система Чехії дуже успішно пережила світову фінансову кризу. Як повідомили українців керівники Чеської банківської асоціації, жоден банк в Чехії під час кризи не лише не  збанкрутував, але й навіть не став збитковим. Іноземні банки, яким належить 95% капіталу банківської системи країни, в Чехії грають за місцевими правилами: видають кредити лише в національній валюті – чеській кроні, фінансують реальний сектор економіки, зокрема надають позики малому і середньому бізнесу, мають низькі процентні ставки за кредитами та маржу в середньому менше 3%. І тим самим гармонійно вписані в національну економічну політику. В Чехії не було ані кредитного буму до кризи (зокрема споживчого та іпотечного), ані падіння під час неї. За дотриманням поміркованої та раціональної поведінки з боку банків, незалежно від походження їхнього капіталу, в Чехії жорстко слідкує регулятор банківського ринку – Народний банк Чехії.

За словами Президента АУБ, досвід Чехії засвідчує, що належне регулювання банківської галузі, забезпечення її відповідності інтересам національної економіки та належний контроль за нею з боку держави є запорукою фінансово-банківської стабільності та довіри суспільства до банків.

Крім того, керівники української та чеської банківських асоціацій знайшли повне порозуміння щодо актуального питання необхідності дотримання всіма суб’єктами банківського ринку професійної етики та правил чесної конкуренції, в тому числі в кризові часи. Зокрема, такі явища, як боротьба різних частин банківської галузі одна проти одної або нехтування законними інтересами клієнтів заради власного прибутку, на їхню спільну думку, є абсолютно неприпустимою. За словами О.Сугоняко, в цьому відношенні для АУБ може бути корисним чеській досвід ухвалення та застосування етичного кодексу банкірів, запровадженого Чеською банківською асоціацією.

Керівники АУБ та ЧБА домовилися про подальшу підтримку взаємовигідних контактів та співпрацю між асоціаціями.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Детальніше: АУБ та Чеська банківська асоціація домовились про співпрацю 

АУБ пропонує НБУ внести зміни до закону про банки

nbu2.jpgПрезидент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Національного банку України Сергія Арбузова з пропозиціями щодо внесення змін до Закону “Про банки і банківську діяльність” у зв’язку із набранням чинності Закону “Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства” щодо вдосконалення механізму діяльності товариств”. Цим Законом, зокрема, із ст. 14 Закону “Про акціонерні товариства” виключена вимога щодо обов’язку товариства оголосити про зменшення свого статутного капіталу у разі, якщо вартість чистих активів (власного капіталу) виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу.

У зв’язку з цим АУБ звернулась до НБУ з проханням ініціювати внесення змін до ст. 32 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, де визначається, що “капітал банку не може бути меншим статутного капіталу”.

Як наголошують в АУБ, значне погіршення якості кредитного портфелю, яке відбулося під впливом економічної кризи, вимагало від банків доформування значних обсягів резервів, що призвело до виникнення збитків у багатьох банків. Внаслідок цього станом на 01.01.2011 року у 43 банків відбулося зменшення регулятивного капіталу до розміру, меншого від статутного капіталу.

Також в АУБ відзначають, що виправити цю диспропорцію за рахунок нової капіталізації в умовах кризи неможливо, оскільки при збитковій діяльності банків основним джерелом капіталізації є збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків акціонерів. Таким чином, при збільшенні статутного капіталу абсолютний розмір регулятивного капіталу зростає, але при цьому він продовжує залишатися нижчим від статутного капіталу.

Наведена аргументація доводить, що зазначена вимога є ще одним проявом політики попереднього керівництва НБУ щодо запровадження механізмів контролю за розміром регулятивного капіталу в абсолютному вимірі. АУБ неодноразово наголошувала на необхідності переносу акценту в процесі контролю за розміром капіталу банків з абсолютних величин на відносні показники. На переконання АУБ, цей підхід має однаково застосовуватися до усіх учасників банківського ринку – як малих і середніх, так і великих банків.

Посилаючись на європейське законодавство, АУБ запропонувала внести зміни до ст. 32 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” відповідно до Євростандартів. 

Прес-служба
Асоціації українських банків

Детальніше: АУБ пропонує НБУ внести зміни до закону про банки

В АУБ відбувся семінар-презентація з оцінки ризиків банків

p3240452.jpgВ Асоціації українських банків за участі фахівців Державної служби фінансового моніторингу України та представників банків, зокрема ПАТ “Держексімбанк”, ПАТ “БТА Банк”, ПАТ “Альфа-банк”, ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк”, ПАТ “Українських професійний банк” та інших відбувся семінар-презентація  бази даних компанії Global Objektives Ltd.-World-Check, яка дозволяє оцінювати ризики банків.

Метою  заходу був  розгляд можливостей сприяння банкам-членам АУБ у виконанні вимог законодавства в сфері боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванні тероризму.

Демонстрація презентації та отримана під час семінару інформація, представлена представником компанії Global Objektives Ltd.-World-Check В.Оеттел,  викликала зацікавленість та жваве обговорення з боку банківських фахівців.

На думку розробників, згадана база даних дозволяє розширити можливості банківських установ оцінювати ризики, пов`язані з їх клієнтами, партнерами, працівниками та ключовими бізнес-операціями.

З більш детальною інформацією про згадану компанію можна ознайомитися на сайті: www.world-check.com2011-03-30

Детальніше: В АУБ відбувся семінар-презентація з оцінки ризиків банків

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим