АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

АУБ пропонує внести зміни до Податкового кодексу щодо виконання банками функцій податкових агентів

kodex.jpgАсоціація українських банків звернулась до керівництва Національного банку України та профільного парламентського Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики з проханням підтримати  запропоновані банками пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України.

Як наголошують в АУБ, ініціювання змін викликано  неоднозначним тлумаченням  чинних норм ПК України щодо оподаткування страхових виплат фізичній особі, у випадку якщо право їх отримання передано вигодонабувачу.

За словами фахівців АУБ, наразі поширеною є практика страхування життя фізичної особи-позичальника або майна, що йому належить, на умовах, за яких вигодонабувачем за договорами страхування є банк. У подальшому такі кошти спрямовуються на погашення заборгованості фізичної особи-позичальника за кредитним договором. Чинні норми ПК України дозволяють трактувати правила оподаткування страхового відшкодування таким чином, що виплати за договором страхування не включаються до складу сукупного (місячного) доходу платника податку, тільки за умови якщо вони отримані таким платником податку. Водночас, якщо виплати отримає вигодонабувач – банк та одразу спрямує їх на погашення заборгованості  фізичної особи-платника податку, це може бути розцінено податковими органами як надання додаткового блага фізичній особі (у вигляді погашення кредиту, процентів тощо) із відповідним утриманням з суми виплат прибуткового податку.

В АУБ вважають, що таке становище не відповідає базовим принципам оподаткування, оскільки за одним й тим самим видом доходу можливе різне оподаткування однієї й тієї ж самої фізичної особи, залежно лише від  технології реалізації договору страхування при його незмінній сутності (страхуванню підлягають ризики фізичної особи, кошти спрямовуються на погашення боргів/потреб фізичної особи). 

З огляду на це АУБ запропонувала внести зміни до ст.165  розділу 4 Податкового кодексу України та врахувати їх у законопроекті №8217 від 12.03.2011 р., який був прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 19.04.2011 р.  

Зокрема, АУБ пропонує у підпункті 165.1.27 передбачити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, нарахована та отримана платником податку або призначеною ним третьою особою (в т.ч. вигодонабувачем – банківською установою, за умови спрямування отриманого страхового відшкодування, викупної суми у повному обсязі на погашення заборгованості такого платника податку перед банківською установою).

Також АУБ пропонує цей підпункт доповнити уточненням, що банківська установа, яка визначена платником податку як вигодонабувач за договором страхування не є його податковим агентом і, відповідно, не виконує по відношенню до доходу (зазначеного в пункті 165.1.27) функції податкового агента у разі  дотримання відповідних умов.

В АУБ наголошують, що остаточне врегулювання питань оподаткування за такими операціями, з одного боку, сприятиме подальшому розвитку кредитування фізичних осіб, зниженню вартості кредитів через зниження рівня ризикованості операцій та зростанню ринку страхових послуг,  з другого  боку - позитивно вплине на якість кредитних портфелів банків, а отже й на фінансові показники  їх діяльності.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Детальніше: АУБ пропонує внести зміни до Податкового кодексу щодо виконання...

Без реформування банківської системи існує ймовірність чергової хвилі кризи

b4-king_b4.jpgНещодавно значний резонанс як у професійних банківських колах, так і серед коментаторів у ЗМІ і представників широкої громадськості у Великобританії викликало інтерв'ю голови Банку Англії пана Мервіна Кінга газеті The Telegraph. Як засвідчила подальша дискусія, багатьом банкірам та експертам думки, висловлені п. Кінгом, здалися дещо несподіваними і навіть контраверсійними.

Однак їх глибока проникливість, інтелектуальна чесність і відкритість не залишають нікого байдужим, викликаючи палку прихильність у одних і жорстке неприйняття з боку інших. На мій погляд, окремі висловлені п. Кінгом думки стосовно процесів, що відбуваються останніми роками в банківській сфері (надмірна концентрація, ігнорування інтересів клієнтів заради максимізації поточних прибутків, зростання обсягів високоризикових операцій і т. п.), відображають реальну картину сучасного стану справ й повинні бути враховані для її докорінного реформування. Показовим є також те, що впродовж своєї розмови з журналістом п. Кінг неодноразово звертається до морального виміру банківської справи, з жалем констатуючи послаблення моральної складової в цьому бізнесі та ставлячи йому за приклад позитиви в реальному секторі економіки. Зрештою, голова Банку Англії робить висновок, що проблеми в банківській галузі ще не зняті й вона потребує глибоких реформ.

Слід зазначити, що вагомість оприлюднених п. Кінгом позицій для британських і міжнародних банкірів посилюється тим фактом, що правляча коаліція у Великобританії передає Банку Англії усі функції банківського нагляду. Зокрема, згідно з недавнім рішенням казначейства (міністерства фінансів Великобританії) щодо регуляторної реформи голова Банку Англії очолить новий комітет з фінансової політики, який оцінюватиме, чи банки в цілому не поводять себе у небезпечний спосіб, а також новий «Орган з пруденційного регулювання» (регулювання розсудливості банківських дій), який контролюватиме, чи окремі банки не беруть на себе надмірні ризики.

Тож п. Кінг, за словами редактора з бізнесових питань Бі-бі-сі Роберта Пестона, «поза всякою конкуренцією, стане найголовнішою особою в житті наших банків». У цьому контексті мені здається цікавим і корисним подивитися на українську ситуацію крізь призму засадничих тез дискусії, започаткованої Мервіном Кінгом. Тобто спробувати поглянути очима голови Банку Англії та його коментаторів на українські банківські, і не лише, проблеми.
1. Мервін Кінг протиставляє банківському прагненню робити швидкі гроші за будь-яку ціну підхід пристойного бізнесу, який «має ясне бачення того, хто є його клієнти, і керується людьми, які не вважають, що їм треба просто максимізувати поточні прибутки».

З цього випливає, що банки не мають ставити свої короткотермінові прибутки вище інтересів клієнтів, а ці інтереси мають враховуватися нарівні з власними прибутками. Таке твердження перевертає усталені століттями погляди. А як до цієї думки поставилися б в Україні? Ось над цим і нам треба задуматися.

Реалізація на галузевому рівні прагнення максимізації поточних прибутків банками призводить до того, що банківська галузь створює проблеми для економіки. Адже якщо галузь зациклена на таких цілях, не звертає уваги на прибутки економіки, ігнорує економічні інтереси суб'єктів економіки і домогосподарств — своїх клієнтів, це спричиняє їх занепад, а з ними в майбутньому і занепад банків. Тобто пан Кінг вказує на стратегічну помилку банків, які прагнуть збільшити поточні прибутки і через це втрачають стратегічну перспективу. Це стосується й української банківської галузі.

2. Хоча пан Кінг думає, що в найгірший період кризи ми діяли правильно, він не вважає, що ми вже «вийшли з лісу». «Ми дозволили в банківській системі розростися тому, що містило насіння її власного руйнування», і це ще не виправлене... Чи може бути повторення кризи? «Так! Проблема все ще є. Так званий «пошук надвисокої дохідності» триває. Незбалансованості знову починають наростати». «Буде непродуктивно виокремлювати певних осіб. Банкірам були дані стимули поводити себе так, як вони це робили. Саме це має бути змінено. Ми повинні вирішити цю проблему».

Бі-бі-сі у своєму коментарі зробила висновок: «В інтерв'ю The Telegraph Мервін Кінг... попередив, що провал у реформуванні галузі може спричинити наступну фінансову кризу».

В Україні державні органи ніяк не можуть визначитися, чи були допущені владою до кризи стратегічні помилки, і які саме, в регулюванні банківської діяльності, що призвели до таких рекордних для Європи масштабів фінансової та економічної кризи в нашій країні.

Про реформування галузі, як це розуміє голова Банку Англії, і зараз, через 2,5 роки з початку кризи, в Україні ще не йдеться. Існує думка, і вона поширюється у ЗМІ, наприклад, про нову розкрутку рітейл-банкінгу (масового споживчого та іпотечного кредитування) — що скоро банкам можна знову повертатися до тих самих дій, які були до кризи.

На жаль, банкірам у нас так само були створені «стимули», які орієнтували їх діяти так, як вони діяли. Через це постраждали клієнти банків, іноземні банки, їх материнські структури і влада. Тепер ми зобов'язані зрозуміти, в чому банкіри «діяли не так», щоб свідомо змінити «стимули», які їх до того спонукали. Мова про те, щоб змінити нормативно-правове поле їх діяльності, яке «не туди» орієнтувало банкірів.

Спроба АУБ у своїй «Аналітичній записці» визначити причини кризи і основні шляхи реформування галузі належним чином не усвідомлена керівництвом країни та НБУ. А з боку окремих груп банків навіть викликала неприйняття. Хоча в записці йдеться про необхідність чітко бачити існуючі проблеми і відкрито про них говорити, про необхідність відвертого діалогу.

Ось приклад ще одного чесного і самокритичного підходу: «Нам потрібно переосмислити політику в цій (фінансовій) сфері... Фінансовий сектор потребує серйозного хірургічного втручання з точки зору регулювання. Криза виникла як породження культури нерозумних ризиків, культури, яка, на жаль, до цього часу живе і нагадує про себе» (Домінік Стросс-Кан, директор-розпорядник МВФ).

Такого підходу ми не бачимо з боку представництва МВФ і Світового банку в Україні. Ми боягузливо замовчуємо проблеми валютних ризиків, ризиків розривів по строках і валютах в пасивах і активах (т. з. «гепи») й інші гострі проблеми, зокрема не говоримо про нерозумну поведінку і помилки банків на ринку рітейл-банкінгу. Не говоримо про причини цих проблем. А отже, не з'ясовуємо, які кардинальні реформи в регулюванні цих питань треба зробити, а без цього ніяких кардинальних реформ не буде. Натомість збільшуватиметься ймовірність другої хвилі кризи. Це хвилює АУБ.

3. Мервін Кінг: «Вони (банки) існують у світі, в якому вони є «занадто великими, щоб зазнати невдачі», і в якому держава поручиться за них під час падіння».

«Ми ще не вирішили проблему «занадто великих, щоб зазнати невдачі»... Сама ідея того, що можна бути надто важливим, щоб зазнати краху, не повинна мати місця в ринковій економіці».

В Україні ця теза не усвідомлена політичною, економічною і монетарною владою.

В 2009 —2010 рр. банки сформували резерви під активні операції в сумі приблизно 112 млрд. грн., з них банки I—II групи (великі банки) — 97,2 млрд. грн. (86%). Понад 54% цієї суми (60,8 млрд. грн.) припадає на банки з іноземним капіталом. Ці резерви віднесені на собівартість банківської діяльності. Тобто держбюджет за ці роки не отримав від банків 28 млрд. грн. у вигляді податку на прибуток. I в т. ч. від банків I—II групи — 24,3 млрд. грн. і від банків з іноземним капіталом — 15,2 млрд. грн. Таким чином, держава зменшила оподаткування цих фінустанов, надавши їм фінансові можливості покривати свої професійні проблеми.

З бюджету під час кризи і після неї були виділені кошти у розмірі 17 млрд. грн. на націоналізацію банків I—II групи — «Родовід», «Київ», «Укргазбанк», і планується додатково ще 16 млрд. (в т. ч. для банку «Надра» — 5 млрд.). Крім того, 25 млрд. грн. направлено на докапіталізацію державних банків «Ощадбанк» і «Укрексімбанк».

Усього — 70 млрд. грн. (28+17+25) вже пішло і піде ще якась сума на допомогу банкам, які «занадто великі, щоб збанкрутувати», з коштів наших платників податків. Хоча очевидно, що з позицій законів ринкової економіки таких суб'єктів, які не можуть збанкрутувати і збитки яких мають покривати платники податків з бюджету, просто не має бути, бо це підрив самих основ роботи ринку.

4. З тим, що в банківській галузі Великобританії є суттєві проблеми, погоджується і виконавчий керівник Британської асоціації банків Анжела Найт, яка вважає, що «дещо в галузі було вкрай (виділено мною. — Авт.) неправильним під час фінансової кризи». І далі: «Ми повністю погоджуємося, що жоден банк не повинен вважати, що у випадку падіння він може спертися на платників податків»... Анжела Найт додала, що вони сподіваються обговорити ці питання з п. Кінгом.

Чому наші платники податків вже позбавлені 70 млрд. грн., які пішли на підтримку банків, а проблеми так і не вирішені? Тому що в Україні й зараз ні чиновники, ні суспільство не усвідомили: так не може бути, щоб за банкрутство чи нечесну роботу окремих банків розраховувалися платники податків. За це мають розраховуватися власники банків. (Безумовно, корупція тут теж свою чорну справу робить, але зараз не про неї.)

У Великобританії це розуміють, і не тільки там. І нашій владі треба зрозуміти. Чим скоріше, тим краще, бо у нас проблема великих, які не можуть збанкрутувати, теж стоїть гостро.

5. «Я погоджуюся з п. Кінгом сьогодні, що справа перетворення наших банків на безпечні та відповідальні установи ще не завершена», — сказав заступник прем'єр-міністра Великобританії Нік Клегг (лідер Ліберально-демократичної партії).

Британське суспільство оцінює після кризи свої банки як небезпечні. Їм криза на це відкрила очі.

Я говорю про те, що в Україні ще навіть до кінця не усвідомлена проблема необхідності перетворення банків на безпечні установи. Мільйони вкладників і позичальників постраждали, а ніхто і не ставив завдань НБУ перетворити небезпечні для суспільства банки на безпечні, відповідальні і стабільні. Але не лише банки були небезпечними. Небезпечною була влада, її рішення. Криза це довела. Навіть Гордон Браун, колишній прем'єр-міністр Великобританії, свого часу поніс політичну відповідальність, а нині звітує перед комісією за свою діяльність під час кризи.

В Україні ж ця тема не розглядається. Її замовчують, закривають, не хочуть помічати. Її бояться. У Великобританії люди, і зокрема держслужбовці, чутливі до правди життя. У нас — ні. А без цього неможливо виконати завдання формування безпечних і надійних банків. На неправді, на замовчуванні правди нічого надійного не побудуєш — ні банківську галузь, ні країну. На такому ґрунті може бути лише руїна.

6. У своєму коментарі позиції Мервіна Кінга міністр казначейства Джастін Ґрінінґ повідомила, що уряд має намір «поліпшити регулювання банківського сектору» і створив «незалежну банківську комісію», яка «вивчає цілий спектр питань того, як працює галузь фінансових послуг». За її словами, те, що сказав голова Банку Англії, означає, що «на відміну від того, як це було у минулому.., ми повинні робити це правильно (регулювати банківський сектор)».

«Банківська комісія надасть свій звіт пізніше в цьому році, ми зможемо ухвалити відповідне законодавство наступного року, і п. Кінг та Банк Англії відіграватимуть набагато більшу роль у регулюванні галузі — звичайно, п. Кінг визначає, очевидно, деякі свої пріоритети».

Британське суспільство чесно каже собі, що у Великобританії регулювання банківської галузі не було правильним.

В Україні НБУ надав рефінансування банкам в розпал кризи на суму приблизно 100 млрд. грн. Того вимагав шалений відтік депозитів.

На кінець 2010 р. близько 60 банків ще не повернули рефінансування приблизно на 70 млрд. грн. Ці кошти разом з витратами бюджету на підтримку фінансово неспроможних і проблемних банків певним чином відображають втрати країни від неналежного нормативно-правового регулювання банківської діяльності до кризи. В чому полягали недоліки цього неналежного регулювання — ось суттєве питання, на яке ми зобов'язані дати чесну відповідь, якщо не хочемо завтра опинитися в ще більшій кризі. Ми дозволили в банківській галузі розростися тому, що під час кризи її мало не зруйнувало, а з нею й економіку країни.

Зависає у повітрі і проблема якості активів, які придбав НБУ під час кризи. Яких збитків у зв'язку з цим зазнає НБУ? Він з рефінансуванням увійшов у зону ризиків, не характерних для центральних банків. Уроки кризи треба чесно побачити, вивчити, засвоїти і врахувати через здійснення докорінної опрацьованої реформи регулювання банківської діяльності, щоб звільнитися від помилок і без них вже йти далі.

Великобританія це робить. А Україна?

7. Міністр казначейства Джастін Ґрінінґ також вважає, що люди оцінять коментарі п. Кінга щодо того, як банкіри ставляться до споживачів. «Ця проблема була однією з причин того, що уряд анонсував створення нового органу влади для прискіпливого нагляду за захистом споживачів банківських послуг («Орган з захисту споживачів та ринків»)».

А як ставляться деякі українські банки до своїх споживачів? Яких розмірів сягають штрафи і пеня? На скільки і чому були підняті процентні ставки?

Чи не ставлять окремі банки свої поточні прибутки вище за інтереси клієнтів? Коли штрафи і пеня за порушення умов кредитного договору у деяких банків більші, ніж саме тіло кредиту, інколи значно, — чи можна таку поведінку назвати партнерською? Коли людина взяла 1,5 тис. грн. кредиту, сплатила, хай з затримками, 12 тис. грн. і ще 1,5 тис. винна, як назвати такий банк?

В Україні про це влада не говорить. У Великобританії уряд і центробанк ставлять перед собою завдання виправляти помилки, які є суттєво меншими порівняно з нашими, і виправляють.

З іншого боку, в Україні корумповані позичальники, наближені до різних рівнів влади, успішно уникають обслуговування своїх боргів перед банками, штовхаючи фінустанови, що опиняються у безвиході, до наджорстких дій щодо слабших клієнтів. Суспільство має ставити ці важливі для нього питання перед владою. Примушувати її вирішувати їх.

А як ставляться українські банки до валютних позичальників, яким через девальвацію гривні в 1,6 раза збільшений борг на 180 млрд. грн.? Що думає з цього приводу влада, яка підтримувала в 2005—2008 рр. вибух споживання імпорту в борг, сформувала у 2008 р. негативне торгівельне сальдо майже 12% ВВП і тим по суті зірвала валютний курс та поставила у безвихідне становище і валютних позичальників, і банки?

8. Надто багато людей у фінансовому секторі вважали «абсолютно прийнятним за сприятливої нагоди робити гроші на довірливих або таких, що нічого не підозрюють, клієнтах», — стверджує Мервін Кінг.

Чи має це твердження відношення до України? На жаль, має, можливо, навіть більше, ніж до багатьох інших країн! І, очевидно, в значно більшій мірі, ніж до Великобританії. Те, що українські позичальники — і підприємці, і населення — були не готові до кредитного буму ні психологічно, ні юридично, сьогодні очевидно. Вони не були ознайомлені з професійними особливостями споживчого та іпотечного кредитування. Їх ніхто не вчив, не готував до того по-справжньому, а нав'язували через ЗМІ думку, що весь західний світ живе у борг і українці теж так мають жити. Поодинокі голоси, що попереджали про небезпеку нерозсудливого споживання в борг, звучали надто тихо.

Чи робили деякі банки в Україні гроші на довірливих клієнтах? Робили до пори до часу, до кризи. А потім з'ясувалось, що нічого не підозрювали не лише клієнти банків, але й самі банки, які купилися на великий леверидж, купилися і їхні материнські структури за кордоном.

Що ховалося за цим? Неготовність встояти перед спокусою надприбутків у одних і спокусою споживання в борг у інших? Короткозорою виявилася і влада, яка інструментами регулювання банківського ринку не спромоглася створити розумних і безпечних правил гри на ньому, як, наприклад, в Чехії, де не було валютних кредитів і жодний банк не збанкрутував. І в результаті всі: банки, населення, влада України опинилися в стратегічному програші. А тверезо поміркувати над цим сили духу і розуму не вистачає? Проте мусимо, щоб не залишатися необізнаними простаками, які завтра будуть мати ще більші проблеми через це.

І НБУ наростаючих загроз, викликаних ставленням банків до клієнтів, не оцінив у повній мірі. Я теж шкодую, що в АУБ не так голосно говорили перед кризою про шкоду буму валютних запозичень, необдуманого життя в борг та гонитви за ненормально великою прибутковістю.

Що треба зробити у сфері законодавства, щоб у нас, з одного боку, не було довірливих простаків — клієнтів банків, а з іншого — банкірів, які прагнуть нагріти на таких людях руки? Це питання суспільного виживання, його потрібно розв'язувати і в нашій країні, а не лише у Великобританії. Очевидно, що головна відповідальність лежить все ж таки на владі, яка має чітко регулювати ринок розумними і справедливими законами в інтересах суспільства та слідкувати за дотриманням правил гри на ньому. Виявлення помилок, які були допущені у регулюванні і призвели до неправильних дій банкірів, вкрай необхідне, щоб унеможливити їх повторення.

9. Пан Кінг говорить, що «життєво важливим є моральне ставлення до праці». І порівнюючи ставлення до клієнтів на виробничих підприємствах і у сфері послуг зі ставленням до клієнтів у банках Великобританії, зазначає, що в останніх воно гірше. Такі компанії (в реальному секторі економіки) платять значно нижчі винагороди своїм працівникам, ніж ті, що працюють у сфері фінансових послуг, але є «неймовірно успішними. Вони дуже піклуються про свою робочу силу, про клієнтів, а головне, горді за свою продукцію». З банками не так: «Немає того відчуття більш довготривалих взаємин. Вони по-іншому ставляться до клієнтів».

Щодо морального ставлення до своєї праці — це для українця проблема для всіх видів роботи: від діяльності президента, прем'єр-міністра і народних депутатів, єпископату християнських церков до праці у банківській, виробничій і невиробничій сферах.

Виявляється, для Британії мораль має суттєве значення, а для нас хіба ні? Сильнішою є та країна, де люди моральніші, і в першу чергу у своїй праці, плоди якої споживають інші. Які у нас ці плоди, якої якості наші товари і послуги, така і якість нашого життя, точніше — животіння: в потоці сфальсифікованих нами товарів, послуг, рішень судів, дій міліції, депутатів, міністрів і президентів. І банки тут не виняток із загальної сумної картини.

Мало формально виконувати приписи законів і нормативних актів, треба ще виконувати приписи совісті, тоді картина буде іншою.

10. Мервін Кінг каже, що його робота — це «передусім інтелектуальний виклик, де я повинен ясно бачити проблеми і говорити про них відкрито».

Чи не живемо ми в країні, де ясно бачити економічні та фінансові проблеми і говорити про них відкрито значна частина людей нездатна через зіпсованість внутрішнього «зору»? Бо той «зір» плутає власний інтерес з правдою. Часто трапляється, що правдою є те, що вигідно. А це моральна проблема.

Ясно бачити проблеми не завжди вигідно особисто для кожного з нас, не тільки і не стільки через зовнішні загрози. Адже ми самі є носії цих проблем. А щоб говорити про них відкрито, мусимо розвіяти в собі «туман», що псує наш «зір». А це дуже непросто. Це важко. Без віри, мабуть, і неможливо.

Тому Мервін Кінг не лише голова Банку Англії, він — моральний авторитет країни. Він здатен абстрагуватися від власної вигоди задля ясності бачення суспільних проблем. Великобританія черпає свою силу у таких людей, на них спирається, адже на нікчем спертися неможливо ні владі, ні громадянам.

Президент Асоціації українських банків


Олександр СУГОНЯКО

Еженедельник 2000

Данная статья вышла в выпуске №16 (555) 22 - 28 апреля 2011 г.
http://2000.net.ua/2000/derzhava/resursy/73224

Детальніше: Без реформування банківської системи існує ймовірність чергової...

АУБ просить НБУ врегулювати спірні питання при здійсненні державних закупівель

articles_logo.jpgАсоціація українських банків звернулась до Національного банку України з пропозицією ініціювати внесення змін до Закону України „Про здійснення державних закупівель”.

Зокрема, згідно зі статтею 7 цього Закону під час оплати за договорами про закупівлю замовниками державних закупівель разом із платіжними дорученнями банкам повинні надаватись документи щодо державних закупівель відповідно до Закону України „Про банки і банківську діяльність”. У разі їх невідповідності вимогам цього Закону платіжні доручення вважаються оформленими неналежним чином.

При цьому, статтею 51 Закону України „Про банки і банківську діяльність” встановлено, що під час оплати за договорами, укладеними замовниками державних закупівель, банки перевіряють наявність звіту про результати здійснення процедури закупівлі та інших документів, що підтверджують виконання такими підприємствами та господарськими товариствами вимог Закону про закупівлі.

В АУБ наголошують, що нормами Закону про банки та Закону про закупівлі не визначено конкретний перелік документів, які повинні подаватися до банків при оплаті за договорами про закупівлі, що створює передумови до виникнення суперечок з клієнтами та різного виконання банківськими установами норм цих законів. У зв’язку із цим АУБ запропонувала НБУ ініціювати внесення до них змін щодо визначення їх положеннями відповідного переліку документів.

Крім того, АУБ запропонувала НБУ розширити перелік випадків, визначених статтею 2 Закону про закупівлі, на які не поширюється дія цього закону, включивши до таких випадків послуги банків з відкриття та обслуговування рахунків.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Детальніше: АУБ просить НБУ врегулювати спірні питання при здійсненні державних...

В АУБ відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за І квартал 2011 року”

p4280106.jpg28 квітня в  Асоціації українських банків відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за І квартал 2011 року”. У прес-конференції взяли участь Голова Ради АУБ, народний депутат України Станіслав Аржевітін та Президент АУБ Олександр Сугоняко.

Як повідомили під час прес-конференції її учасники, за перший квартал 2011 року індекс промислового виробництва становив - 9,7% (у 2010 році – 11,2%). Індекс споживчих цін становив 3,3%, (у 2010 році – 4,7%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець березня 2011 року склали 36,48 млрд. доларів США (за квартал зростання склало 1,9  млрд. доларів США).
         За даними НБУ в Україні станом на 1 квітня 2011 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 18 банків (17 - за рішенням НБУ, 1 – за рішенням суду).
Станом на 1 квітня 2011 р. обсяг активів банківської системи становив 995,0 млрд. грн., приріст з початку року склав 52,95 млрд. грн. Це зростання відбулося за рахунок росту вкладень у цінні папери, яке становило 8,8 млрд. грн. або 10,6% та наданих кредитів на 21,5 млрд. грн. (2,9%).
З початку 2011 року зобов’язання  банків зросли на 52,2 млрд. грн. і на  01.04.2011 року становили 856,6 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало  26,4 млрд. грн.
Власний капітал  банківської  системи України зріс на 710 млн. грн. і за станом на 01.04.2010 року становив 138,4 млрд. грн.  Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 1,21 млрд. грн. (0,83%).
За перший квартал 2011 року банки отримали збиток у розмірі 211,0 млн. грн. (у 2010 році збиток склав 4,4 млрд. грн.).
Облікова ставка НБУ з початку року не змінилася та складає 7,75% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з 15,0% до 13,1% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 3,9%, а фізичним особам зменшився на 1,9%. 


*  *  *

       В ході прес-конференції надано аналіз показників роботи банків, для якого АУБ використала баланси 151 банка. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2011 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 136 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій з початку 2010 року.
      Як повідомив Президент АУБ Олександр Сугоняко, загальний обсяг активів 151 банка станом на 01.04.2011 року становив 853,0 млрд. грн., що становить 85,4% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 46,16 млрд. грн., або на 5,36%.
     Структура активів індикативної групи протягом першого кварталу зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 60,38% до 58,11% у загальному обсязі активів; зросли вкладення у цінні папери з 8,99% до 9,46% та залишки на коррахунках з 10,25% до 10,76%.
     За станом на 01.04.2011 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2011 року): 58,11% (60,38%) - кредитний портфель та лізинг; 10,76%(10,25%) -  коррахунки в інших банках; 9,46% (8,99%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,75% (4,56%) - депозити та кредити в інших банках; 4,08% (4,28%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,40%(2,70%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,20%(0,18%) - інвестиції капіталу; 10,25%(8,65%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.04.2011 р. була такою: кредити юридичним особам – 68,99%(68,20%) - склали 485,0 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 24,65%(25,81%) – 173,3 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 6,36%(5,99%) – 44,7 млрд. грн.
    Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому зросла питома вага коштів до запитання з 20,33% до 21,46%; знизилася частка коштів банків з 29,91% до 27,71%.
      Станом на 01.04.2011 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 21,46%(20,33%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 33‚27%(33,92%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 27‚71%(29,91%) - залучені строкові кошти банків; 1,84%(1,80%)  - коррахунки інших банків; 4,00%(4,30%) - субординована заборгованість;  5,86%(5,65%) – інші фінансові зобов’язання; 5,70%(4,05%) – інші зобов’язання.
      Обсяг  капіталу 151 банка на 01.04.2011 року становив 143 612,6 млн. грн., або 12 804,7 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 124 784,9 млн. грн., або 11 126,0 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.04.2011 року становив 124 959,3 млн. грн. Зростання статутного капіталу протягом кварталу відбувалося повільними темпами та склало 1,08% (1 370,2 млн. грн.). Крім цього, ці банки малі незначний від’ємний поточний фінансовий результат, що призвело до зменшення капіталу цих банків на 373,5 млн. грн.
     Фінансовий результат за перший квартал 2011 року 151 банка становив 22,7 млн. грн. проти від’ємного фінансового результату в 4 286,7 млн. грн. в 2010 році.
     За станом на 01.04.2011 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.11 року): 80,42% (79,26%) - процентні, 10,17% (9,88%) - комісійні, 9,41% (10,87%) - інші.
     Структура процентних доходів: 55,92(59,84%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 25,63% (23,84% )- від кредитів фізичним особам; 6,68% (5,16%) - від цінних паперів; 1,70% (1,75%) - від розміщення коштів у інших банках; 10,07% (9,43%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 44,47% (42,87%) - процентні витрати, 1,98% (1,69%) - комісійні витрати; 35,59% (27,99%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 18,13% (27,51%) – створення резервів.
     Структура процентних витрат: 38,93% (37,48%) - за коштами фізичних осіб; 12,96% (13,79%) - за коштами інших банків; 10,47% (11,58%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,60% (0,56%) - від цінних паперів; 8,43% (11,23%) - за коштами, залученими від НБУ; 5,53% (3,94%) - від коштів небанківських фінансових структур; 21,23% (19,68%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків
 

Детальніше: В АУБ відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності...

АУБ закликає банківське співтовариство консолідуватися навколо інтересів національної економіки

f72aed0704c6416d948d2071f67132c9.jpgПрезидент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко закликає банківську спільноту об’єднуватися навколо інтересів української економіки.

Президент АУБ задекларував  3 базові принципи, на яких можливо побудувати сильну національну банківську систему: розвиток української економіки і створення робочих місць, рівні й чесні умови конкуренції, етика бізнесової діяльності у ставленні до клієнтів.

Тиждень тому центральні українські ЗМІ поширили інформацію, що Президент Світового банку Роберт Зеллік попереджає, що світ перебуває на порозі широкомасштабної економічної кризи. Про це він заявив у Вашингтоні на прес-конференції 14 квітня після завершення зустрічі Групи Двадцяти (G-20), на якій були присутні міністри фінансів і голови центробанків провідних країн світу. Також, нещодавно в інтерв'ю The Telegraph  голова Банку Англії Мервін Кінг сказав, що є серйозні проблеми і у англійських банків та попередив, що провал у реформуванні банківської галузі може спричинити наступну фінансову кризу.

- Очевидно, що ці заяви шановних світових фінансистів не безпідставні й, щоб достойно реагувати на чергові економічні виклики, в тому числі й в банківській галузі – потрібне об’єднання зусиль банківської спільноти і лише навколо інтересів національної економіки, - зазначив Сугоняко.

Президент АУБ впевнений, що українська банківська галузь потребує реформування. Проте, в Україні державні органи ніяк не можуть визначитися, чи були допущені владою до кризи стратегічні помилки, і які саме, в регулюванні банківської діяльності, що призвели до таких рекордних для Європи масштабів наслідків фінансової та економічної кризи в нашій країні.

АУБ у своїй «Аналітичній записці» навела своє бачення причин кризи і запропонувала основні шляхи реформування галузі. В записці йдеться й про необхідність чітко бачити існуючі проблеми і відкрито про них говорити.

На жаль, банкірам в Україні так само були створені «стимули», які орієнтували їх діяти так, як вони діяли. Через це постраждали клієнти банків, банки і влада. Тепер ми зобов'язані зрозуміти, в чому банкіри «діяли не так», щоб свідомо змінити «стимули», які їх до того спонукали.

Президент АУБ переконаний, що нам потрібно переосмислити політику в фінансовій сфері. Сектор потребує посилення регулювання та створення стимулів для фінансової підтримки розвитку національного виробництва. Криза виникла як породження культури нерозумних ризиків, культури, яка, на жаль, до цього часу живе і нагадує про себе.

- Ми боягузливо замовчуємо проблеми валютних ризиків, ризиків розривів по строках і валютах в пасивах і активах (т. з. «гепи») й інші гострі проблеми, зокрема не говоримо про нерозумну поведінку і помилки банків на ринку рітейл-банкінгу. Не говоримо про причини цих проблем. А отже, не з'ясовуємо, які кардинальні реформи в регулюванні банківської галузі необхідно провести. Це хвилює АУБ, - підкреслює Сугоняко.
На жаль, у регулюванні  вітчизняної банківської галузі спостерігалася інша тенденція. Гостро існувала й існує загроза знищення її українського сегменту. В Україні сформована лобістська група – «Форум провідних міжнародних фінансових установ», яка об’єдналась навколо інтересів крупних іноземних фінансових інституцій та намагається їх лобіювати на рівні парламенту та центробанку, навіть якщо ці інтереси розходяться з інтересами національної економіки та національного сегменту банківської галузі України. Серед ініціатив, спрямованих проти національної економіки та банків з українським капіталом, в АУБ називають дискримінаційні Постанову Правління НБУ №273 та законопроект № 0884 (в перших редакціях), які ставили на межу знищення більше третини українських банків.

В АУБ підкреслюють, що такі дії представників Форуму шкодять національній економіці України та розколюють банківське співтовариство.
 
 Водночас АУБ виступає за консолідацію банківської галузі навколо інтересів національної економіки. Якщо іноземні банки готові працювати на національні економічні інтереси, АУБ відкрита до діалогу і співпраці з ними. «Інтереси української економіки тут є ключовими, - підкреслює Президент АУБ. - І досвід Чеської  республіки засвідчує, що розумне регулювання в інтересах національної економіки надає можливість мінімізувати вплив навіть світової фінансової кризи».

При цьому в АУБ підкреслюють, що терміном «консолідація» не повинні підмінюватись поняття «поглинання» та «злиття» банків, як це часто застосовується щодо ідеї збільшення капіталу та по суті витиснення з ринку значної частини банків.
 

Прес-служба
Асоціація українських банків

Детальніше: АУБ закликає банківське співтовариство консолідуватися навколо...

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим