АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

АУБ подала пропозиції до нормативно-правових актів НБУ щодо діяльності банків

Асоціація українських банків звернулась до Голови Національного банку України Володимира Стельмаха з обґрунтуванням зауважень та пропозицій до проекту змін до Положення “Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій” (Положення № 275).

Як наголошується у листі АУБ, “зважаючи, що зміна переліку валютних операцій потребуватиме не лише переоформлення дозволів, але і внесення змін до Статутів банків та Положень усіх філій та відділень, вважаємо, що внесення зазначених змін до Положення № 275 у період фінансової кризи є не на часі”. Крім того, зазначають в АУБ, деякі банки у теперішній час проходять перереєстрацію статутів і, відповідно, заміну ліцензій та дозволів у зв’язку із перереєстрацією на публічні АТ, а тому проводити ще і заміну дозволів у зв’язку із змінами до Положення № 275 стане обтяжливою додатковою процедурою.

З цих причин АУБ пропонує перенести терміни внесення змін до Положення № 275. У разі неможливості здійснення цього, АУБ пропонує компромісний варіант - передбачити право банку виконувати операції, якими доповнено перелік операцій, без проведення процедури заміни діючого письмового дозволу банку на новий, або максимально спростити процедуру переоформлення дозволів НБУ. Зокрема, пропонується переоформлення дозволів банкам, які їх мають, провести автоматично за  спрощеною процедурою, а також, враховуючи, що переоформлення дозволів здійснюється на виконання нормативно-правового акту НБУ (фактично за ініціативою НБУ), провести таке переоформлення на безоплатній основі.

Подано АУБ і інші пропозиції та зауваження до проекту змін до Положення № 275.

Окрім цього, АУБ ще раз звернулась до НБУ з проханням переглянути порядок контролю за мінімальним розміром регулятивного капіталу та терміни його нарощення, встановленні Постановою Правління НБУ від 06.08.2008 року № 228.

Зокрема, враховуючи глибоку фінансово-економічну кризу, що розгорнулася в Україні, відсутність вільних інвестиційних коштів, девальвацію національної валюти стосовно ЄВРО тощо, АУБ пропонує продовжити термін нарощення регулятивного капіталу:

- для банків  з  розміром  регулятивного  капіталу  більшим,  ніж 8 млн. ЄВРО – до 01.01.2012 року;
- для  банків  з розміром  регулятивного  капіталу  меншим  ніж  8 млн. ЄВРО – до 01.01.2014 року;

Також АУБ пропонує встановити термін нарощення діючими банками капіталу для виконання мінімальних ліцензійних вимог до 01.01.2014 року.

Одночасно, на період кризи, АУБ пропонує встановити курс перерахунку регулятивного капіталу в національну валюту на рівні офіційного курсу грн./ЄВРО, що склався на 01.10.2008 року.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-08-19

АУБ проти засадничих змін до порядку формування резервів під кредитні операції на сучасному етапі

Асоціація українських банків направила до Національного банку України зауваження до проекту змін до Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” (Положення №279).

Як наголошується у листі Президента АУБ до керівництва НБУ, “за багато років банки створили налагоджену систему оцінки кредитних ризиків, частиною якої є класифікація позичальників за їх фінансовим станом. Всі рішення щодо видачі кредитів та подальшої роботи з позичальниками спираються на цю систему оцінки, яка, зокрема, підтверджена і періодичними перевірками НБУ і аудиторськими фірмами, що здійснюють перевірку фінансової звітності. Тому у разі затвердження проекту змін до Положення №279 відбудеться дублювання  роботи по визначенню фінансового стану клієнта, оскільки керувати ризиками спираючись на методику, що пропонується, дуже важко – вона досить вузька і обмежена”.

В АУБ вважають, що запропонована методика “є максимально узагальненою, тому для банку, діяльність якого здебільшого спрямована саме на індивідуальний підхід до кожного клієнта, вона не дасть змоги всебічно оцінити можливості потенційного позичальника”.

На переконання банкірів, запропоновані НБУ зміни до Положення №279 призведуть до автоматичного підвищення вимог при визначенні фінансового класу позичальників – юридичних осіб. Наслідком цього стане суттєве зменшення капіталу банківської системи України, погіршення економічних нормативів комерційних банків, збільшення ціни кредитних ресурсів.

Як наголосив Президент АУБ Олександр Сугоняко: “Запропонована методика має застосовуватися на стабільному фінансовому ринку, а не під час фінансової кризи – коли і фінансово стабільні підприємства працюють зі збитками”. З цієї причини АУБ виступила проти запровадження під час фінансово-економічної кризи в країні змін до порядку формування резервів під кредитні операції.

Прес-служба
Асоціації українських банків 
2009-08-17

АУБ звернулася до НБУ з приводу нового порядку формування обов’язкових резервів

Асоціація українських банків звернулася до Національного банку України з приводу нового порядку формування обов’язкових резервів, встановленого Постановою Правління НБУ від 21.07.2009 року №414.

Відповідно до цієї Постанови банки з 03.08.2009 року зобов’язані 40%від суми обов’язкових резервів зберігати на окремому рахунку в НБУ.
Відгуки, отримані від банків, показали, що банківська система з розумінням ставиться до дій НБУ, направлених на стерилізацію надлишкової ліквідності. Разом з тим, банки відмічають, що новий порядок формування обов’язкових резервів матиме негативний вплив як на банківську діяльність, так і на відновлення економіки.

За оцінками АУБ виконання вимог Постанови №414 призведе до погіршення і без того скрутного стану ліквідності багатьох банків, зменшення обсягів вільних коштів, що вкладаються банками у депозитні сертифікати НБУ та ОВДП, підвищення ставок на МБК та витрат банків, гальмування тенденцій з відновлення кредитування економіки.

За словами Першого Віце-президента АУБ В.Бондаря “у період, коли спостерігається нестабільність фінансових ринків і надлишкова ліквідність може за один день обернутися на дефіцит ліквідності, неможливо допускати  замороження коштів на окремому рахунку в НБУ. У разі  напруження ситуації з ліквідністю протягом звітного періоду резервування для своєчасного виконання зобов’язань банки вимушені будуть купувати ресурси під високі ставки на міжбанківському ринку або купувати свої ж кошти у Національному банку у вигляді кредитів рефінансування”.

У зв’язку з цим, АУБ запропонувала відмінити порядок часткового формування усіма банками обов’язкових резервів на спеціальному рахунку в НБУ, залишивши цей порядок як захід впливу до банків, які систематично порушують банківське законодавство та вимоги НБУ.

Якщо, з огляду на стан монетарних показників, ця пропозиція не може бути прийнятою, запропоновано передбачити сплату відсотків за коштами, перерахованими банками на спеціальний рахунок в НБУ, або можливість рефінансування банків без сплати відсотків під заставу коштів обов’язкових резервів на спецрахунку в НБУ.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-07-30

АУБ звернулась до Прем’єр-Міністра України з приводу невідповідності урядового розпорядження нормам чинного законодавства

Асоціація українських банків звернулась до Прем’єр-Міністра України Юлії Тимошенко з приводу невідповідності нормам чинного законодавства України окремих положень Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року №757–р, яким органам Державної податкової адміністрації України рекомендовано взяти до відома, що платники податку на додану вартість декларують суму податкового кредиту у періоді виникнення податкового зобов’язання. 

Як наголошують в АУБ, з тексту Розпорядження не зрозуміло, про які саме податкові зобов’язання йде мова: про зобов’язання з податку на додану вартість при подальшому продажу товарів, при придбанні яких виникає податковий кредит, чи про декларування будь-яких інших податкових зобов’язань в декларації з ПДВ у відповідному податковому періоді?
Крім того, право на податковий кредит (його частину) у банків, як специфічних платників податку на додану вартість, може виникати значно пізніше періоду придбання  товарів/основних фондів (лише у випадку, якщо такі товари/основні фонди починають використовуватися банком в оподатковуваних ПДВ операціях).

За словами першого Віце-президента АУБ Володимира Бондаря, зазначений абзац Розпорядження не відповідає нормам Закону України «Про податок на додану вартість», за яким, коли передбачено право платника податку на включення податкового кредиту до декларації, не зазначені вимоги щодо включення до податкового кредиту сум «вхідного ПДВ» саме у періоді виникнення податкового зобов’язання.

Окрім того, наголошують в АУБ, відповідно до Закону «Про податок на додану вартість» (п.7.4.1 ст. 7) чітко визначено, що  право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Не передбачено вищевказаних вимог декларування сум податкового кредиту у періоді виникнення податкових  зобов’язань і наказом ДПА України «Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання»  від 30 травня 1997 року.

З огляду на вищесказане та те, що податкові органи вже пропонують платникам податку самостійно переглянути декларації з податку на додану вартість за попередній період зі сплатою відповідного штрафу, Асоціація українських банків звернулась до Прем’єр-Міністра України Юлії Тимошенко з обґрунтуванням необхідності виключити перше речення пункту 2 Розпорядження як таке,  що  не відповідає чинному законодавству України щодо справляння податку на додану вартість.

Прес-служба
Асоціації українських банків


 
2009-07-28

АУБ подала зауваження до законопроекту щодо заходів з фінансового оздоровлення банків

Асоціація українських банків направила до профільного парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності зауваження та пропозиції до повторного другого читання законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків)", реєстраційний номер 4630.

Як наголошують в АУБ, прийняття такого закону є необхідним в умовах фінансової кризи задля створення умов швидкого та ефективного проведення фінансового оздоровлення та рекапіталізації проблемних банків. Водночас, в АУБ вбачають у законопроекті низку недоліків.

Зокрема, при підготовці законопроекту до другого читання запропоновано доповнити статтю 58 Закону “Про банки і банківську діяльність” новими частинами щодо встановлення субсидіарної майнової відповідальності власників істотної участі та керівників банку за зобов’язаннями банку перед його кредиторами за фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства або приховування стійкої фінансової неспроможності.

В АУБ підтримують зусилля авторів законопроекту, спрямовані на захист прав кредиторів. Але, як вважають банківські фахівці, прийняття лише часткових заходів не тільки не призведе до досягнення поставленої мети, але й навпаки може мати протилежні наслідки.

“Для збалансування відповідальності усіх учасників, пов'язаних з банківською діяльністю, необхідно запровадити аналогічну майнову відповідальність і для власників юридичних осіб позичальників, що не повертають кредити банкам. За відсутності такого балансу інтересів важко буде виконувати плани фінансового оздоровлення та пошуку нових інвесторів або продажу проблемних банків, оскільки нові власники будуть остерігатися застосування до них майнової відповідальності у разі неможливості відновлення діяльності та банкрутства проблемного банку. Таким чином, дана норма відштовхує потенційних нових акціонерів від купівлі проблемних банків, що є особливо  актуальним під час фінансово-економічної кризи”, – наголосив перший Віце-президент АУБ Володимир Бондар у листі до Голови профільного парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Миколи Азарова.

Окрім цього, АУБ виступила категорично проти внесення змін до Закону “Про банки і банківську діяльність” щодо обставин, за наявності яких НБУ може запроваджувати тимчасову адміністрацію, зокрема щодо надання НБУ права на запровадження тимчасової адміністрації у разі наявності двох або більше порушень банком вимог НБУ. Як наголошують в АУБ, із запропонованої норми незрозуміло, за який період оцінюється наявність порушень. Також не враховується ступінь впливу порушення на діяльність банку. “Навряд чи два факти недотримання окремих нормативів протягом року або несвоєчасного надання звітності можуть бути достатніми причинами для запровадження у банку тимчасової адміністрації”, – переконаний Володимир Бондар.

Незрозумілою вважають в АУБ і пропозицію надати право НБУ призначити тимчасову адміністрацію у разі “здійснення банком операцій з високим рівнем ризику, які призвели або можуть призвести до втрати активів або доходів”. Адже банки є суб”єктами підприємницької діяльності, яка за своєю суттю вже є ризиковою. Що стосується пропозиції введення тимчасової адміністрації за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, то, як наголошують в АУБ, відповідальність за такі порушення передбачена спеціальними законодавством України з цих питань. І дублювати їх в Законі “Про банки” немає потреби.

З огляду на сказане АУБ виступила категорично проти прийняття згаданої поправки.

Окрім цього, АУБ подано до профільного парламентського Комітету іще низку зауважень та пропозиції до законопроекту № 4630 з метою його доопрацювання при підготовці до повторного другого читання.


 
2009-07-22

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим