АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

НАУКА вступила до АУБ

Незалежну Асоціацію українських колекторських агентств (НАУКА) прийнято до складу Асоціації українських банків. Рішення про це на своєму засіданні затвердила Рада АУБ.

Бажання вступу до АУБ президент НАУКА Роман Кривошеєв пояснив необхідністю налагодження більш ефективної співпраці з банками та “консолідації та координування дій усіх учасників фінансового ринку з метою розробки та впровадження нових методів та принципів виходу із нестабільного стану економіки”.

Головною метою діяльності Незалежної Асоціації українських колекторських агентств (НАУКА) є всебічне сприяння формуванню і комплексному розвитку незалежного і цивілізованого колекторського ринку в Україні, покращення прозорості бізнесу та залучення міжнародного досвіду роботи з проблемною заборгованістю. До складу НАУКА входять колекторські компанії: «X-point», «ФАСП» (Україна), «Укрфінанси», «Бізнес Безпека», «Зеніт Коллекшн Груп», «Авеста-Україна», «Creditexpress», «Дельта М», «Ультімо», “Український центр грошових вимог”.

Більш детальна інформація про НАУКА розміщена на сайті:
www.nauca.com.ua


Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-09-17

КБ “Партнер-Банк» вступив до АУБ

КБ “Партнер-Банк» прийнято до складу Асоціації українських банків. Рішення про це на своєму черговому засіданні затвердила Рада АУБ.

“Партнер-Банк” має державну реєстрацію від 05.05.2006 р. та реєстрацію НБУ від 05.05.2006 р. Дата отримання банківської ліцензії та дозволу НБУ на проведення банківських операцій 06.05.2006 р. №227.

Статутний капітал банку становить 9 189 тис. євро, активи банку – 605 835 тис. грн.

Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Української платіжної системи «Укркарт», Міждународної платіжної системи «VISA» тощо.

Спостережну Раду банку очолює Олексій Савченко.

Адреса банку:

м. Киев, вул. Соломенська, 33
Телефон/факс: +38 (044) 207 70 00
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
www.partnerbank.com


 
2009-09-17

АКБУ вступила до АУБ

Асоціацію учасників колекторського бізнесу України (АКБУ) прийнято до складу Асоціації українських банків. Рішення про це на своєму засіданні затвердила Рада АУБ.

Бажання вступу до АУБ президент АКБУ Олександр Ільчук пояснив необхідністю “спільного та ефективного сприяння розвитку фінансово-банківського сектору України, а також попередження кризових ситуацій в фінансово-кредитних установах шляхом надання кваліфікованої допомоги в сфері повернення проблемної заборгованості”.

Асоціація учасників колекторського бізнесу України (АКБУ) створена в грудні 2008 р. Її метою є сприяння розвитку цілісного, прозорого, справедливого і ефективного ринку колекторських послуг. АКБУ сприяє взаємодії з органами державної влади щодо створення нових і вдосконалення існуючих законопроектів в галузі розвитку колекторського бізнесу в Україні тощо. До складу АКБУ входять колекторські компанії: CCG Credit Collection Group, ТОВ «Служба виконання зобов'язань», компанія Verdict, що входить до групи компаній eCall, ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів», ТОВ «Укрборг», ТОВ «Українська Колекторна Група». АКБУ є членом Федерації європейських національних колекторських асоціацій (FENCA).

Більш детальна інформація про АКБУ розміщена на сайті:
www.acbu.com.ua


Прес-служба
Асоціації українських банків


 
2009-09-17

Заявки на участь у всеукраїнському конкурсі річних звітів та веб-сайтів українських банків прийматимуться до 1 жовтня

В Асоціації українських банків триває підготовка до традиційного всеукраїнського конкурсу річних звітів та веб-сайтів українських банків. Адмініструє проведення цьогорічного конкурсу міжнародна аудиторська компанія “KPMG”. Термін прийняття заявок від банків на участь у конкурсі цього року продовжено до 1 жовтня.

Конкурс проводиться відповідно до підписаного 5 квітня 2007 року Меморандуму про співпрацю між Асоціацією українських банків та "великою 4-кою" міжнародних аудиторських фірм: " PricewaterhouseCoopers", “Deloitte & Touche”,  “Ernst & Young” та “KPMG”. Основною метою Меморандуму є співпраця АУБ та "великої 4-ки" міжнародних аудиторських фірм щодо спільної організації та проведення Всеукраїнського щорічного Конкурсу річних звітів та веб-сайтів банків.

У 2005 році Конкурс проводився Проектом МФК «Корпоративне управління в банківському секторі», а у 2006 році – за участі АУБ. Представники «великої 4-ки» разом з представниками ЗМІ  входили до складу журі Конкурсу протягом цих двох років. Протягом наступних двох років конкурс організовувався аудиторськими компаніями (2007 р. -  “Deloitte & Touche”, 2008 р. -  “Ernst & Young”)  спільно з АУБ.

Основними критеріями оцінки банків-учасників Конкурсу є:

Суттєвість та повнота розкриття інформації;
Якість подання інформації у звіті;
Аудиторський звіт без зауважень;
Розкриття кінцевих власників банку;
Розкриття інформації про політику та суми винагород керівництву (членів виконавчого органу та членів Спостережної ради);
Представлення переходу від фінансової звітності підготовленої за вимогами Нацбанку до фінансової звітності підготовленої згідно МСФЗ, чи у зворотньому напрямку;
Розкриття інформації про структуру власності групи, до якої входить банк.

Конкурс річних звітів банків мотивує та заохочує банківські установи слідувати найкращій практиці корпоративного управління, акцентуючи увагу на важливості прозорості банку та розкритті інформації.

З питань участі у конкурсі можна звертатись до АУБ. Контактна особа: Томілло Ірина Юріївна, тел. (044) 516-87-75, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Прес-служба
Асоціації українських банків


 

Додаток:

Критерії оцінки веб-сайтів банків-учасників конкурсу

 1. Суттєвість та повнота розкриття інформації на сайті

Інформація про банк
Новини банку
Преса про банк
Місія, цілі та стратегія Банку
Історія банку
Ліцензії
Рейтинги банку
Мiсце банку на ринку/ Основні напрями діяльності банку та основні види банківських продуктів
Аудитори банку

Акціонери банку
Значні акціонери (акціонери, які володіють понад 10% акцій)
Розкриття інформації про структуру групи, до якої входить банк
Розкриття кінцевих власників банку
Володіння акціями керівництвом (членами Спостережної ради та Правління)

Фінансова інформація та фiнансова звiтнiсть
Огляд дiяльності банку за останні три роки. Динаміка основних показників ефективності та надійності діяльності банку за останні три роки. (Основними показниками ефективності діяльності банку є доходність активів та акціонерного капіталу, чистий операційний дохід та дохід до оподаткування, тощо. Основними показниками надійності банку є обов’язкове та фактичне значення економічних нормативів (ліквідність, адекватність капіталу), величина регулятивного капіталу банку (в тому числі за складовими), якість кредитного портфелю (питома вага кредитів із негативною класифікацією та покриття їх резервами, тощо). (Правила оцінювання: якщо 3 роки - 2 бали, якщо 2 роки - 1 бал).
Фінансова звітність, наявна чи в складі річних звітів, що розміщені на сайті, чи окремо на веб-сайті:
Баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за вимогами НБУ за останні три роки (Правила оцінювання: 5 балів при умові наявності всіх звітів за три роки, 3 бали за всі звіти за 2 роки,  2 бали - один рік. Якщо розміщені не всі звіти, то бали надаютьсявиходячи із 0.25 бала за кожний звітв кожному з трьох років).
Примiтки до вищеназваної фінансової звітності за вимогами НБУ за останні три роки (Правила оцінювання: 5 балів - за три роки, 3 бали за 2 роки, 1 бал - за 1 рік).
Фiнансова звiтнiсть, складена за міжнародними стандартами ФЗ з примітками за останні три роки (Правила оцінювання:10 балів при умові наявності у ФЗ за три роки всіх звітів (4х) та всіх приміток, 6 балів за всі звіти та примітки за 2 роки, 3 бали - всі звіти та примітки за один рік. Якщо розміщені не всі звіти, то бали надаються виходячи із 0.5 бала за кожний звіт/примітки за кожний рік)
Представлення у фінансовій звітності детальних даних про умови операцій з пов’язаними особами (відповідно до МСБО 24)
Висновки аудиторів на відповідні фінансові звіти, що розміщені на сайті.  (Правила оцінювання: за 3 роки - 3 бали, за 2 роки -2 бали, за 1 рік - 1 бал. При наявності висновків аудиторів без відповідної фінансової звітності наявної на сайті - 0 балів) .
Річні звіти за останні три роки наявні на сайті. (Правила оцінювання: за 3 роки - 6 балів, за 2 роки - 4 бали, за 1 рік - 2 бали).
Останні квартальні фінансові звіти наявні на сайті

Управління ризиками (інформація має бути розміщена окремо на сайті, а не в межах річного звіту)
Опис ризиків, на які наражається Банк в своїй діяльності
Опис прийомів та методів їх ідентифікації, оцінки та управління.
Стратегія та політики управління ризиками
Органи, залучені до управління ризиками

Практика дотримання принципів корпоративного управління.
Організаційна структура банку
Спостережна рада (склад, професiйний досвiд членів, дiяльнiсть не в межах банку, вiк, обсяг повноважень, тощо)
Правління (склад, професiйний досвiд членів, дiяльнiсть не в межах банку, вiк, обсяг повноважень)
Загальні збори акціонерів (робочі органи та процедури). Матеріали та підсумки зборів акціонерів за останні три роки (для АТ).
Опис практики захисту та дотримання прав дрібних акціонерів
Володіння акціями керівництвом (членами Спостережної ради та Правління)
Кодекс принципів корпоративного управління. Практика дотримання Принципів корпоративного управління України.
Політика та суми винагороди членів Спостережної ради та Правління

Опис та координати регіональних відділень банку. Контактна інформація.
Вакансії та карєрні можливості
Розкриття інформації, яке вимагається Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

2. Якість подання інформації на сайті
Структурованість та логічність
Регулярність оновлення сайту
Приділення уваги всім зацікавленим сторонам банку (акціонерам, вкладникам, інвесторам, клієнтам, громадськості) фізичним особам, банкам кореспондентам), громадськості

3. Дизайн та навігація сайту
Швидкість користування веб-сайтом
Візуальна концепція веб-сайту
Можливість зворотнього звязку з користувачами сайту
Карта сайту
Посилання на корисні для користувачів джерела та сайти
Багатомовність сайту: українська , російська та англійська
Наявність функції  пошуку.

Умова попереднього відбору веб-сайтів банків до конкурсу:
Наявність повної фінансової звітності з примітками (за стандартами МСФЗ) та відповідного висновку аудитора за 2007 рік на двох мовах.


 
2009-09-07

Олександр Сугоняко владі: “Займайтесь економікою країни, а не балакайте...”

Національний банк України прийняв Постанову № 514, якою підняв вимоги до формування комерційними банками обов'язкових резервів. Відповідно до цієї Постанови, 50% обов'язкових резервів має зберігатися на окремому  рахунку в НБУ, а другі 50% знаходитися на коррахунку банку. При цьому від банків вимагається забезпечити щоденну наявність коштів на коррахунку у розмірі 90% від суми обов`язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування та зберігаються на кореспондентському рахунку в НБУ.

Прийняту НБУ Постанову ми попросили прокоментувати Президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняко, який на наше запитання відзначив, що це рішення НБУ, по суті, виключає будь-яку можливість банку маневрувати коштами обов'язкових резервів для забезпечення поточної оперативної діяльності і ліквідності.

Блага ціль нового заходу НБУ - “зменшення ризиків розгортання інфляційних процесів та обмеження девальваційного тиску на курс гривні”,  простіше для утримання курсу гривні.

Проте, чи по силах банківській системі забезпечити стабільність гривні без змін в зовнішньоекономічній  політиці і без зменшення емісійних апетитів влади? Що треба зробити владі (і виконавчій, і законодавчій), щоб  забезпечити стабільність на валютному ринку?

Відповідаючи на ці запитання, Олександр Сугоняко зазначив:

“По-перше – необхідно забезпечити позитивне торгівельне сальдо. Станом на 01.08.2009 р. дефіцит торгівельного балансу країни складає  приблизно 2 млрд. дол. Країна продовжує купувати більше, ніж продає. Валюти в країні не вистачає. Це головна причина, що провокує  знецінення гривні, і не банківська система має важелі для зняття цієї проблеми. Питання збільшення експорту і зменшення імпорту належить до компетенції інших державних відомств.

По-друге. Чи  відомий НБУ графік, хоч приблизно, надходження валюти на наш валютний ринок від експортерів? Ні. Чому? Тому що ВРУ не прийняла закон про обов`язковий продаж валютної виручки експортерів.

Чи знає НБУ графік потреб на валюту, щоб вибудовувати свою політику інтервенцій і стабільності курсу?  Не знає. Як за таких умов НБУ  і банки можуть забезпечувати стабільний курс? Не можуть. То чому ж перед Національним банком ставиться владою  задача, вирішення якої не є в його виключній компетенції?” – наголошує Президент АУБ.

З іншого боку, у АУБ залишається чимало запитань і до НБУ. “Чому НБУ, намагаючись показати хоч якісь заходи щодо боротьби з валютною спекуляцією, насправді не тільки не вирішує проблеми банківської системи, але й створює додаткові? Хіба їх під час кризи мало? Невже не зрозуміло, що в умовах жорсткої фінансово-економічної кризи, яка аж ніяк не послаблюється, а за деякими оцінками, навпаки посилюється,  при обмеженні фінансових ресурсів, їх подорожчанні, зупиненні активних банківських операцій, приведені вище заходи регулятора сприяють погіршенню фінансового стану комерційних банків, згортанню їх діяльності і втраті ліквідності, що негативно відіб`ється на тій же економіці і фінансах країни?” – задається питаннями Олександр Сугоняко.

Як наголошують в АУБ, за оцінками банків виконання вимог Постанови №514 призведе до:

- погіршення і без того скрутного стану ліквідності багатьох банків, наслідком чого стане збільшення випадків порушення платіжної дисципліни та затримки клієнтських платежів;
- зменшення обсягів вільних коштів, які банки вкладають у депозитні сертифікати НБУ та ОВДП;
- підвищення ставок на МБК за кредитами у національній валюті;
- гальмування тенденцій з відновлення кредитування економіки;
- зростання витрат банків, пов’язаних з купівлею коштів (рефінансуванням) для поповнення коррахунку.
Ситуація на грошово-валютному ринку не може бути покращена без усунення дійсних причин дестабілізації валютного ринку, якими є:
- фінансування НБУ дефіциту бюджету через монетизацію державних цінних паперів, фінансування НАК “Нафтогаз України” тощо;
- фактично проведення неконтрольованої емісії, зокрема на фінансування ЕВРО-2012;
- розкручування девальваційних очікувань експортерами, які стримують продаж валюти та зацікавлені у спекулятивному зростанні курсу долара.

В Асоціації українських банків переконані, що дієвими механізмами стабілізації валютного ринку можуть бути:

- державна підтримка підприємств, що випускають імпортозамінюючу продукцію, у тому числі через фіскальні стимули.
- введення обов’язкового продажу частини валютної виручки експортерів;
- скорочення термінів розрахунків за зовнішньоекономічними договорами резидентів;
- посилення контролю за операціями купівлі-продажу іноземної валюти, визначивши, що в першочерговому порядку іноземна валюта продається для погашення кредитної заборгованості та закупівлі товарів критичного імпорту. Уряду необхідно затвердити перелік таких товарів;
- запровадження чіткої постійної практики продажу через цільові аукціони валюти за офіційним курсом НБУ для обслуговування валютних кредитів, що надані приватним підприємцям та фізичним особам.

Саме на впровадженні таких заходів, а не черговому штучному обмеженні ліквідності банківської системи наполягає АУБ.

За словами Олександра Сугоняка: “Банківській системі не вигідний нестабільний курс, бо це призводить до погіршення умов повернення кредитів і погіршення кредитного портфелю. У банках немає вільних великих сум валюти і гривні, щоб дестабілізувати курс при наявних валютних резервах  НБУ. Це можуть робити їх клієнти і експортери, що затримують валюту. На міжбанківському валютному ринку банки у переважній більшості виступають агентами  виконання заявок на придбання валюти своїх клієнтів. На відміну від кредитних операцій банки, виконуючи агентські функції, не є суб’єктами прийняття рішення. Додаткове зв’язування коштів обов’язкових резервів призведе до напруження ситуації з ліквідністю, зменшення можливостей банків у відновленні кредитування, але не звільнить банки від обов’язку виконання заявок клієнтів та не зменшить попиту останніх на валютні кошти”.

“Банки у цій ситуацій виступають дзеркалом, в якому проявляється проблема валютного ринку країни. То ці проблеми влада має вирішувати, а не на дзеркало сваритися. А щодо НБУ, то він все ж таки повинен мати позицію, а не позу у стосунках з іншими гілками влади”, - відзначив Президент АУБ.
 
2009-09-04

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим