АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Все тільки починається...

АУБ підписала Меморандум щодо вдосконалення законодавства з метою стабілізації національного ринку капіталу у кризовий період

 

rada1243521800.jpgАсоціація українських банків спільно із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності та організаціями професійних учасників ринку капіталу уклала Меморандум щодо основних напрямів вдосконалення національного законодавства з метою стабілізації національного ринку капіталу у кризовий період та виходу на етап сталого зростання у 2010 році. З боку організацій професійних учасників ринку капіталу, крім АУБ, Меморандум підписали: Союз юристів України, Ліга страхових організацій України, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв, ВАТ «Українська біржа, Депозитарій цінних паперів «Міжрегіональний фондовий союз», Національна асоціація недержавних пенсійних фондів та адміністраторів НПФ, Всеукраїнське громадське об`єднання «Український фінансово-кредитний альянс».

Меморандумом була визначена стратегія реформування національного законодавчого поля. У частині створення сприятливих правових умов діяльності банківської системи, учасники Меморандуму зазначили необхідність наступних заходів:

• вдосконалення системи рефінансування банків;
• розробка правових підстав для діяльності єдиного санаційного банку;
• законодавче закріплення неможливості дострокового припинення депозитних угод;
• закладення у державних бюджет на 2010 рік необхідних коштів для створення центрального державного бюджетного фонду з компенсації процентних ставок за кредитами, наданими у пріоритетні галузі економіки;
• законодавче унормування інструментів покриття дефіциту державного бюджету;
• розробка проекту Закону України «Про відновлення платоспроможності домогосподарств»;
• моніторинг законодавчих змін з метою недопущення погіршення системи оподаткування прибутку фінансових установ (зокрема у частині формування обов’язкових резервів), збереження діючого у минулі роки порядку віднесення на витрати курсових різниць за кредитами у іноземній валюті та врахуванню збитків минулих років.
• підготовка проекту Закону України «Про порядок реструктуризації боргів фінансових установ шляхом випуску фінансових інструментів»;
• законодавча заборона примусового переведення рахунків державних підприємств і бюджетних установ до виключно державних банків.

Крім того, учасники Меморандуму погодились у найближчий час звернутися до  центральних органів державної влади щодо недопущення вищими державними посадовцями висловлювань, які дестабілізують та компрометують діяльність фінансових установ в цілому, а також підготувати спільне звернення до провідних політичних сил та лідерів щодо неприпустимості використання передвиборчих технологій, які можуть призвести до дестабілізації фінансового та валютного ринків країни.
 
За підсумком зустрічі, учасники вирішили створити постійно діючу експертну раду при Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності, яка має складатися із представників Комітету та організацій професійних учасників ринку капіталу, зокрема і Асоціації українських банків.

В зв’язку з цим, АУБ звертається до банків із пропозицією направляти на адресу Асоціації свої пропозиції щодо напрямів вдосконалення чинного правого поля та зауваження до вже зареєстрованих законопроектів. Зі свого боку Асоціація українських банків готова активно використовувати можливість, надану Меморандумом, для ефективного захисту інтересів банків та попередження системних небезпек. 

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-09-23

Детальніше: АУБ підписала Меморандум щодо вдосконалення законодавства з метою...

АУБ подала до ДПА України пропозиції щодо перевірки інформації про позичальників з метою зниження ризиків кредитування

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Державної  податкової адміністрації України Сергія Буряка з обґрунтуванням необхідності спільного доопрацювання проекту «Порядку перевірки достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи, яка укладає кредитний  правочин», розробленого ДПА України і який передбачає надання доступу Бюро кредитних історій до інформації з реєстру платників податків.

Як відомо, АУБ тривалий час активно і послідовно працює над створенням легального доступу фінансово-банківської системи до інформації, яка накопичується у різних реєстрах та базах даних державних органів з  метою зниження ризиків кредитування. Зокрема, саме АУБ спільно з НБУ  був розроблений свого часу проект діючого зараз Закону України  «Про організацію формування та обігу кредитних історій »,  яким надано  право доступу до інформації з Державних реєстрів  бюро кредитних історій, що відкриває можливість банкам  легально отримувати через бюро, за згодою позичальника, інформацію щодо нього. Підтримуючи створення «Порядку перевірки достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи, яка укладає кредитний правочин», в АУБ сподіваються, що його прийняття також буде сприяти роботі фінансового сектору з легальними даними,  запобіганню шахрайству на фінансовому ринку і стабілізації  роботи банківської системи.

Разом з тим, як відзначено в листі Президента АУБ до Голови ДПА України, отримання інформації з Державних реєстрів повинно надавати можливість банкам перевіряти  необхідну інформацію в обсягах, достатніх для прийняття ними рішення, а отримання відповіді  повинно проходити у режимі реального часу. “На жаль, запропонований проект  Порядку  не  зовсім відповідає зазначеним критеріям”, – наголосив Президент АУБ.

В АУБ вважають, що Порядок повинен врегульовувати доступ до інформації усіх Бюро кредитних історій, які мають Ліцензію Мінюсту на цей вид діяльності, а не одного суб’єкту ринку, як це передбачено проектом ДПА України. Окрім цього, в АУБ відзначають, що проектом Порядку встановлений дуже тривалий термін отримання відповіді  –  протягом трьох робочих днів з дня отримання файла – запиту. Як наголосив Президент АУБ, при кредитуванні, відкритті рахунку, проведенні банківських операцій перевірка повинна бути проведена банком у режимі реального часу, як це робиться в інших країнах, в тому числі і в тих, де бюро кредитних історій створені всього декілька років тому – Чехії, Польщі, Румунії, Казахстані, Литві, тощо. Звертають увагу в АУБ і на такий недолік порядку перевірки  ідентифікаційних даних, як  те, що практично  будь-яка незначна розбіжність чи помилка при введенні оператором банку інформації може викликати негативну відповідь  і  позбавити позичальника права на отримання кредиту. Відзначаючи наявність у проекті Порядку і інших недоліків, які потребують доопрацювання, в АУБ наголошують, що основним серед них є те, що введення його в дію у запропонованому вигляді, без врахування зауважень бюро кредитних історій і банків, як користувачів інформації, не вирішить питання  переходу фінансового сектору до користування легальними даними.

З огляду на вищевикладене, АУБ звернулась до ДПА України з пропозицією  створити робочу групу з представників ДПАУ, НБУ, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, представників бюро кредитних історій та АУБ, яка спільними зусиллями доопрацювала би проект  Порядку з врахуванням  вимог Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та потреб фінансового ринку.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-09-28

АУБ підписала Меморандум щодо вдосконалення законодавства з метою стабілізації національного ринку капіталу у кризовий період

Асоціація українських банків спільно із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності та організаціями професійних учасників ринку капіталу уклала Меморандум щодо основних напрямів вдосконалення національного законодавства з метою стабілізації національного ринку капіталу у кризовий період та виходу на етап сталого зростання у 2010 році. З боку організацій професійних учасників ринку капіталу, крім АУБ, Меморандум підписали: Союз юристів України, Ліга страхових організацій України, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв, ВАТ «Українська біржа, Депозитарій цінних паперів «Міжрегіональний фондовий союз», Національна асоціація недержавних пенсійних фондів та адміністраторів НПФ, Всеукраїнське громадське об`єднання «Український фінансово-кредитний альянс».

Меморандумом була визначена стратегія реформування національного законодавчого поля. У частині створення сприятливих правових умов діяльності банківської системи, учасники Меморандуму зазначили необхідність наступних заходів:

• вдосконалення системи рефінансування банків;
• розробка правових підстав для діяльності єдиного санаційного банку;
• законодавче закріплення неможливості дострокового припинення депозитних угод;
• закладення у державних бюджет на 2010 рік необхідних коштів для створення центрального державного бюджетного фонду з компенсації процентних ставок за кредитами, наданими у пріоритетні галузі економіки;
• законодавче унормування інструментів покриття дефіциту державного бюджету;
• розробка проекту Закону України «Про відновлення платоспроможності домогосподарств»;
• моніторинг законодавчих змін з метою недопущення погіршення системи оподаткування прибутку фінансових установ (зокрема у частині формування обов’язкових резервів), збереження діючого у минулі роки порядку віднесення на витрати курсових різниць за кредитами у іноземній валюті та врахуванню збитків минулих років.
• підготовка проекту Закону України «Про порядок реструктуризації боргів фінансових установ шляхом випуску фінансових інструментів»;
• законодавча заборона примусового переведення рахунків державних підприємств і бюджетних установ до виключно державних банків.

Крім того, учасники Меморандуму погодились у найближчий час звернутися до  центральних органів державної влади щодо недопущення вищими державними посадовцями висловлювань, які дестабілізують та компрометують діяльність фінансових установ в цілому, а також підготувати спільне звернення до провідних політичних сил та лідерів щодо неприпустимості використання передвиборчих технологій, які можуть призвести до дестабілізації фінансового та валютного ринків країни.
 
За підсумком зустрічі, учасники вирішили створити постійно діючу експертну раду при Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності, яка має складатися із представників Комітету та організацій професійних учасників ринку капіталу, зокрема і Асоціації українських банків.

В зв’язку з цим, АУБ звертається до банків із пропозицією направляти на адресу Асоціації свої пропозиції щодо напрямів вдосконалення чинного правого поля та зауваження до вже зареєстрованих законопроектів. Зі свого боку Асоціація українських банків готова активно використовувати можливість, надану Меморандумом, для ефективного захисту інтересів банків та попередження системних небезпек. 

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-09-23

Президент АУБ дав прес-конференцію на тему «Кризове економічне середовище - виклик банківській системі»

23 вересня в інформагентстві “Українські новини” відбулась прес-конференція Президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняка на тему «Кризове економічне середовище - виклик банківській системі». Прес-конференцію проведено на виконання рішення Ради АУБ, чергове засідання якої відбулося 16 вересня.

Під час виступу Президент АУБ розповів про макроекономічні тенденції та їх вплив на стан банківської системи, підвів підсумки та накреслив пропозиції щодо діяльності банків в умовах політичної та економічної кризи в країні. З презентацією Олександра Сугоняка на тему «Кризове економічне середовище - виклик банківській системі» можна ознайомитись тут >>>
http://www.aub.com.ua/ua/appearances/?_m=publications&_t=rec&id=16675

Оскільки оцінка і причин кризи, і стану економічної ситуації в країні Урядом і Асоціацією кардинально різняться, Радою АУБ було вирішено виступити з власною оцінкою з цього приводу. Тому під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко ознайомив присутніх представників ЗМІ з заявою Асоціації щодо недопустимості поширення неправдивої інформації про стан в економіці країни. Також Олександр Сугоняко висловив позицію АУБ щодо намірів вивести банківський нагляд з-під відання НБУ, а також щодо ідеї заборони валютного кредитування.

З означеними документами АУБ можна ознайомитись тут:

1. ЗАЯВА Асоціації українських банків про недопустимість поширення неправдивої економічної інформації
http://www.aub.com.ua/ua/pressreleases/?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=16682

2. ПОЗИЦІЯ АУБ щодо намірів вивести банківський нагляд з-під відання НБУ
http://www.aub.com.ua/ua/pressreleases/?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=16680

3. ПОЗИЦІЯ АУБ щодо ідеї заборони валютного кредитування
http://www.aub.com.ua/ua/pressreleases/?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=16678

Обговорено під час прес-конференції і інші актуальні питання, що стосуються ситуації в економіці країни та національній банківській системі.

Прес-служба
Асоціації українських банків


 
2009-09-23

ЗАЯВА Асоціації українських банків про недопустимість поширення неправдивої економічної інформації

Останнім часом знову зазвучали з високих трибун необґрунтовані звинувачення банківського сектору у всіх бідах нашої економіки. Такого роду висловлювання, зокрема, прозвучали з вуст Прем'єр-міністра України Ю.В.Тимошенко на презентації проекту держбюджету України на 2010 рік, де банківська система була фактично названа основним чинником рецесії економіки через відсутність кредитування реального сектору, велику вартість кредитів та стрімку девальвацію гривні.
Асоціація українських банків вкотре зазначає, що на відміну від країн Заходу, кризові явища в українську банківську систему привнесені саме з реальної економіки, а не навпаки. Відсутність будь-яких структурних зрушень у промисловості за роки незалежності, надмірне домінування декількох галузей (металургія і хімічна промисловість) в експортному потенціалі держави у поєднанні із вкрай застарілими технологіями виробництва призвели до втрати конкурентоздатності вітчизняної експортної продукції на зарубіжних ринках. Саме в експортних галузях відбувся чи не найбільший спад виробництва.
У свою чергу, різке падіння експорту в поєднанні з масовим відтоком іноземного капіталу в умовах світової фінансової кризи (на відміну від докризових років, коли капітал йшов в Україну) не могло не позначитись на обмінному курсі гривні.
Стосовно високої вартості кредитів. Невже керівництву Уряду невідома прописна істина: висока інфляція (в останні роки вона в Україні виміряється двозначними числами) цілком закономірно провокує високу плату за депозитами, які є основним ресурсом кредитування. В умовах масового відтоку вкладів населення і депозитів юридичних осіб минулого року та збереження інфляційних процесів на вже, на жаль, сталому двозначному вимірі говорити про зниження депозитних, а отже і кредитних ставок не доводиться. До речі, згадувані Прем'єр-міністром 110 млрд.грн. рефінансування комерційних банків з боку НБУ за обсягами приблизно і перекривають той відтік ресурсів із банківської системи, який мав місце у    IV кварталі 2008 р. – І кварталі 2009 р.
Говорячи про масштабне відновлення і нарощування кредитування економіки, не можна  абстрагуватись і від середовища, в якому працюють сьогодні банки, тобто, клієнтської бази. По юридичних особах: за січень – травень поточного року загальний прибуток підприємств України зменшився більш як у 5 разів, а збитки збиткових підприємств зросли більше ніж утричі, відповідно з третини до майже половини з усієї кількості вітчизняних підприємств зросла кількість збиткових; по населенню: реальна заробітна плата зменшилась на 10 відсотків. Такий фінансовий стан позичальників кредитів не міг не позначитись на якості кредитного портфеля банків, які через вимушене формування необхідних резервів зазнали  станом на 01.09.2009 р. в цілому по системі збитків на суму 20,5 млрд.грн., чого до 2009 року не було в новітній історії. Зрозуміло, що такий фінансовий стан позичальників - і підприємств, і населення - призводить до зростання ризиків кредитування, що суттєво збільшує і проценти за кредити.
Не може не кидатись у вічі і намагання влади штучно прикрасити загальний стан економіки за рахунок маніпулювання показниками, коли за базу береться січень-лютий поточного року, тобто точка найбільшого падіння, а не відповідний період минулого року, що є загальновизнаною практикою. Звідси – заяви про неіснуюче відновлення і зростання, тоді як реалії набагато сумніші: падіння у добувній промисловості за І півріччя – 18,1%, у переробній в цілому – 36,5% (і в розрізі всіх основних галузей переробки, зокрема, в машинобудуванні – 52,5%, металургії – 43%, хімічній промисловості – 34,2%, легкій промисловості – 33%); вантажооборот транспорту знизився за півріччя на 33,6%.
На такому економічному тлі закономірний подив викликають регулярні (щомісячні) рапорти урядовців про перевиконання планів по дохідній частині бюджету 2009 року.
Аж ніяк не сприяє пожвавленню кредитування економіки  монетизація зобов'язань Уряду Національним банком, який не без відповідного тиску влади був вимушений придбати ОВДП на 35,5 млрд.грн., що звузило монетарні можливості регулятора по рефінансуванню комерційних банків.
Наведені цифри і реалії спростовують хибні спроби перекласти відповідальність за економічну ситуацію в країні з влади на банківський сектор. Банки не можуть нормально працювати в негативному економічному середовищі, а це середовище формується економічною політикою, яку, згідно із Конституцією України, здійснює якраз Уряд.
Вкрай негативно на імідж банківської системи, а відповідно і довіру до неї, як і до національної валюти, впливають завчасні (до вироку суду) публічні звинувачення вищого керівництва НБУ і ряду банків у кримінальних злочинах. Схоже, вже стали характерним стилем роботи правоохоронних органів виклики на допити через ЗМІ, публічне інкримінування не доведених у встановленому порядку законопорушень замість професійного розслідування злочину, доведення вини злочинця, рішення суду і покарання. Після того – повідомлення суспільства.
Асоціація українських банків зазначає, що названий «стиль» роботи правоохоронців є взагалі неприпустимим, а по відношенню до людей, які здійснюють поточне управління в банківському секторі, а отже, впливають на довіру до системи і гривні, – подавно, і звертає увагу керівників держави і правоохоронних органів на те, що без чесності подолати ні моральну, ні економічну, ні банківську кризу неможливо.


Президент Асоціації українських банків
Олександр Сугоняко


 
2009-09-23

При використанні матеріалів посилання на Асоціації Українських Банків є обов'язковим