Заява Асоціації українських банків

Асоціація українських банків глибоко занепокоєна озвученими намірами нової влади ввести в найкоротші терміни оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих ними з банківських депозитів.

            Ми з розумінням відносимось до необхідності пошуку додаткових джерел наповнення державного бюджету в умовах падіння економіки, підтримуємо ідею звільнення від даного податку незаможних верст населення.

            Разом з тим наголошуємо, що швидке і технологічно не відпрацьоване запровадження цього податку несе в собі потенційні загрози, неспівставні  за наслідками із очікуваними надходженнями до бюджету.

            По-перше, викликаний об’єктивними причинами суттєвий відтік вкладів із банківської системи наразі не подолано, а такий дестимулюючий вкладників захід лише посилить цю негативну тенденцію. В цих умовах вирішення гострої проблеми забезпечення ліквідності банківської системи можливе лише за рахунок неконтрольованої грошової емісії, наслідки якої Україна вже переживала в 90-х роках минулого сторіччя.

            По-друге, цілком вірогідно очікувати, що з метою недопущення загострення проблеми відтоку вкладів банки будуть змушені компенсувати фінансові витрати вкладників за рахунок підвищення процентних ставок по депозитах, що автоматично призведе до зростання кредитних ставок, які і так на сьогодні є непід’ємні для реальної економіки.

            Потребує чіткого врегулювання і проблема адміністрування запроваджуваного податку, оскільки в разі його здійснення банками, як податковими агентами, в розрізі кожного окремого вкладника повністю втрачає свій сенс поняття банківської таємниці – запоруки нормального функціонування банківської системи в будь-якій країні. На наше глибоке переконання, персоніфіковане обрахування суми податку має здійснювати банківська установа по місцю відкриття депозитного рахунку з подальшим перерахуванням загальної суми належного податку в цілому по установі до податкового органу за місцем знаходження цієї установи.

            Здійснення банками функції адміністрування даного податку потребує суттєвих додаткових витрат на відповідне обладнання і програмне забезпечення, часу на його розробку і запуск.

            Враховуючи вищенаведене, Асоціація українських банків вважає необхідним утриматись від негайного запровадження цього податку, принаймні до повернення в систему вилучених вкладів.

            Ставку податку вважаємо за доцільне встановити на першому етапі в розмірі 5 відсотків з подальшим підвищенням до рівня за іншими видами оподатковуваних доходів.

            Ми переконані, що недопущення будь-яких рішень та дій, що можуть призвести до подальшого розбалансування економічної системи України, є і буде пріоритетом державних органів.Адреса статті на сайті aub.org.ua:
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8809&Itemid=113

© АУБ, 2019
© Всі права захищені!