Освіта

Українська академія банківської справи НБУ
Університет банківської справи Національного банку України
Національний центр підготовки банківських працівників України
Київський університет ринкових відносин
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Харківський національний економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Університет економіки та права "КРОК"
Державна академія статистики обліку і аудиту
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Харківський інститут банківської справи
Черкаський інститут банківської справи
Львівський інститут банківської справи
Український фінансово-економічний інститут
Український інститут розвитку фондового ринку
Міжнародний інститут фінансів
Міжнародна фінансово-банківська школа
Київська вища банківська школа
Львівська бізнес-школа

Адреса статті на сайті aub.org.ua:
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=95

© АУБ, 2019
© Всі права захищені!