Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Головне управління державної служби України
Міністерство фінансів України
Державний комітет статистики України

Національний банк України
Міністерство економіки України
Міністерство юстиції України
Конституційний Суд України
Вищий Господарський Суд України
Верховний Суд України
Державна податкова адміністрація України
Міністерство аграрної політики України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство промислової політики України
Державний комітет України з питань розвитку підприємництва
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України
Державний комітет статистики України
Державне казначейство України
Пенсійний фонд України
Національний депозитарій України
Рахункова палата України
Рада національної безпеки та оборони
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Фонд державного майна України
Служба безпеки України
Державна митна служба України
Державна комісія України з цінних паперів та фондового ринку
Антимонопольний комітет України
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Державний комітет фінансового моніторингу

Адреса статті на сайті aub.org.ua:
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=122

© АУБ, 2018
© Всі права захищені!