RSS
19 Лютий
     
 
Робочі зустрічі
Зустріч керівників банків

Інформаційний лист

 про зустріч керівників банків в АУБ

«Нагальні питання діяльності українських банків»

 

Шановні колеги!

 

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності.

Повідомляємо, що 26 вересня 2014 року в АУБ відбулася зустріч керівників комерційних банків та регіональних банківських асоціацій з метою обговорення найбільш важливих питань діяльності банківської галузі. На зустрічі йшла мова про наступне.

 

В умовах критичної політичної і економічної ситуації в країні банківська система знаходиться у кризовому стані. Проблеми галузі, найбільш важливі питання її діяльності потребують системного та ефективного лобіювання, яке має носити колегіальний характер, йти від банківської спільноти та банківських асоціацій, опиратися на висновки експертів та науковців, бути скоординованим з галузевими асоціаціями, що представляють інтереси підприємців.

 

Учасники зустрічі говорили про те, що нашою спільною метою є збереження української банківської системи від руйнування, захист малих та середніх банків, створення рівних конкурентних умов для ведення банківського бізнесу.

 

КАПІТАЛ

 

Найбільш важливим питанням для більшості українських банків є вимоги до капіталу банків. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» від 04.07.2014 р. № 1586-VII внесено зміни до ст. 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III:

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 мільйонів гривень (замість 120 мільйонів гривень у попередній редакції).

Національний банк України Постановою правління НБУ від 06.08.2014 р. № 464 зобов’язав банки привести розмір статутного капіталу у відповідність вимогам ст. 31 Закону України «Про банки та банківську діяльність» згідно встановленого графіку.

 

Вимоги до збільшення статутного фонду стосуються банків III та IV групи і загрожують їх існуванню.

Враховуючи, що:

1)      Базель ІІІ виставляє вимоги не до абсолютного розміру капіталу банку, а до захищеності капіталу;

2)      висококонцентрований банківський ринок для України є небезпечним у порівнянні з середньо та низько концентрованим;

3)      у кожній галузі народного господарства обов’язково є як великі, так і середні та малі підприємства. Банківська система є галуззю народного господарства;

4)      концентрація банківського капіталу у регіонах є нерівномірно розподіленою;

5)      пріоритетним для розвитку в країні є малий та середній бізнес,

 

норма 500 млн. грн. до розміру статутного капіталу, яка практично знищує сегмент невеликих за розміром капіталу банків, не є обґрунтованою та такою, що захищає економічні інтереси держави Україна.

 

Постає необхідність визначити позицію банківської спільноти та АУБ щодо вимоги нарощення статутного капіталу до 500 млн. грн. для діючих банків (далі «вимога 500»).

 

Мета

 

На зустрічі пропонувалися такі варіанти нашої спільної мети:

  1. Зміна в Законі щодо «вимоги 500», яка дозволяє банкам, що не мають капіталу більше 500 млн. грн., функціонувати без нарощення капіталу. Прийняття рішення на законодавчому рівні щодо вимог до обсягу мінімального статутного капіталу банків в залежності від типу ліцензії (види здійснюваних операцій, зони діяльності: місцева, регіональна, міжрегіональна, загальнодержавна).
  2. Запровадження європейських стандартів щодо вимог до капіталу (Базель III), відмова від кількісних (абсолютних) параметрів достатності капіталу.
  3. Непоширення вимог чинної статті 31 Закону «Про банки і банківську діяльність» на вже функціонуючі станом на 01.07.2014р. банки шляхом скасування п. 3 прикінцевих та перехідних положень Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» № 1586-VII від 04.07.2014р.
  4. Зміна (відстрочення, продовження) графіку нарощення капіталу, що встановлений Постановою НБУ № 464 від 06.08.2014р. «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру».
  5. Прийняття «вимоги 500» до виконання (знаходження нових продуктів, ринків (ніш) для заробітку; згортання бізнесу; залучення інвестицій, об’єднання з іншими банками, тощо).

 

Після визначення банками спільної мети у вирішенні «вимоги 500» постає питання, як її досягнути.

 

Як досягнути мету?

 

На зустрічі 26.09.2014р. керівники банків домовились про додаткову тематичну нараду, присвячену виключно «вимозі 500», на якій планується детально обговорити шляхи та методи досягнення обраної мети.

Було відмічено, що розробка і прийняття стратегії банківської галузі є закритим, непрозорим і проводиться під значним впливом МВФ. Правлінням НБУ прийнята Постанова № 523 від 22.08.2014р. «Стратегічна програма реформування банківської системи та реорганізація НБУ», яка не опублікована та не обговорювалась банківською спільнотою.

На зустрічі банкірів говорилося про те, що необхідно:

-          з’ясувати, хто автор ідеї збільшення розміру мінімального статутного капіталу до           500 млн. грн., яке обґрунтування цього нововведення, які цілі прийняття, які наслідки для  української економіки і банківської системи;

-          досягти прозорості та можливості обговорення угоди з МВФ;

-          об’єднати зусилля банкірів у вирішенні питання «вимога 500»;

-          залучити експертів, науковців, підприємців, політиків для підтримки та розроблення конструктивних та аргументованих пропозицій;

-          розробити дієвий план заходів;

-          залучити ЗМІ та інші канали для реалізації плану.

Керівники банків домовилися, що на тематичній нараді, присвяченій «вимозі 500», буде детально обговорено, які ресурси необхідні для реалізації плану заходів та вирішення питання.

 

Інші питання

 

Через брак часу стан пасивів та активів банків обговорювались на зустрічі менш детально.

 

 

 

Пасиви

Питання, що розглядались:

  1. Відтік вкладів та депозитів з банківської системи.

-          Заборона дострокового повернення депозитів (шляхом зміни норми Цивільного Кодексу) не вирішить проблему відтоку пасивів. Депозити в банківській системі – короткострокові, особливо в умовах нестабільності на фінансовому ринку. У той же час кредити в банківській системі де-факто довгострокові, що пов’язано з важким фінансовим станом підприємств – позичальників. Такі кредити переважно пролонгуються або реструктуризуються. Існує значний розрив між строками пасивів та строками активів в балансах банків.

-          Дійсно строковими депозитами  є вклади фізичних осіб. Депозити юридичних осіб де-факто є коштами до запитання, тобто «умовно-строковими». Існує загроза, що до групи «умовно-строкових» можуть перейти і вклади фізичних осіб. Необхідні дії, які зупинять відтік вкладів із банків.

  1. Рефінансування НБУ.

-          Умови рефінансування повинні бути прозорими і однаковими для усіх банків, незалежно від розміру.

-          Рефінансування НБУ має йти на підтримку кредитування банками підприємств. Тобто у рефінансування має бути інший статус. Це підтримка народного господарства, надання банкам коштів для виконання одної з головних функцій – кредитування економіки.

  1. Проблема високих відсоткових ставок по депозитам в банківській системі, які роблять практично неможливими кредитування підприємств.

 

Активи

На зустрічі було обговорено питання валютних кредитів підприємствам на купівлю імпортного обладнання. У зв’язку з ростом курсу долара США позичальники-імпортери не в змозі повертати кредити згідно з встановленими строками. У той же час – це стабільно працюючі підприємства, що мають тимчасовий дефіцит обігових коштів. Доречно було б НБУ дозволити банкам не знижувати клас таких позичальників при формуванні резервів. Банки мали б змогу лонгації таких позик без додаткового формування резервів, підприємства мали б можливість не скорочувати свою діяльність в кризових умовах.

 

 

Наші дії

 

На виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі банків-учасників та банків-членів АУБ, направляємо Вам Інформаційного листа, а також Додаток-анкету для визначення спільної мети. 

За домовленістю наступна зустріч має бути присвячена розгляду шляхів і методів досягнення визначеної мети.

Просимо заповнити Додаток-анкету до листа і надіслати АУБ разом з пропозиціями щодо дати проведення наступної тематичної зустрічі та повідомленням про намір взяти в ній участь на e-mail: secret@aub.com.ua.

 

Сподіваємось на плідну та результативну співпрацю на благо банківської галузі!

 

 

 

З повагою,

Президент АУБ                                                      О.А. Сугоняко

 

 

___________________________________________________________

Додаток-анкета

№ з/п

№ з/п

«Вимога 500». Наша мета

(варіанти)

Підтримую

(+)

Не підтримую

(-)

1.         

Зміна в Законі щодо «вимоги 500», яка дозволяє банкам, що не мають капіталу більше 500 млн. грн., функціонувати без нарощення капіталу. Прийняття рішення на законодавчому рівні щодо вимог до обсягу мінімального статутного капіталу банків в залежності від типу ліцензії (види здійснюваних операцій, зони діяльності: місцева, регіональна, міжрегіональна, загальнодержавна).

 

 

2.         

Запровадження європейських стандартів щодо вимог до капіталу (Базель III), відмова від кількісних (абсолютних) параметрів достатності капіталу.

 

 

 

3.         

Непоширення вимог чинної статті 31 Закону «Про банки і банківську діяльність» на вже функціонуючі станом на 01.07.2014р. банки шляхом скасування п. 3 прикінцевих та перехідних положень Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» від 04.07.2014р.

 

 

 

4.         

Зміна (відстрочення, продовження) графіку нарощення капіталу, що встановлений Постановою НБУ № 464 від 06.08.2014р. «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру».

 

 

 

5.         

Прийняття «вимоги 500» до виконання (знаходження нових ринків для заробітку; згортання бізнесу; залучення інвестицій, об’єднання з іншими банками).

 

 

 

6.

Інший варіант ____________

 

 

 

 

Завантажити Інформаційний лист у форматі MS Word

Завантажити Додаток-анкету у форматі MS Word

 
НОВИНИ