RSS
19 Листопад
     
 
Новини АУБ
Лист Голови НБУ, Президенту, Прем'єр-міністру та Голові Верховної Ради

Вих.№ 01-07/0100 від 26.06.2014 р.

                                                                                      Голові             
                                                                                     Національного

банку України

                                                                                     п.Гонтаревій В.О.

 

Про недопущення нового

відтоку депозитів з банківської

системи

 

Шановна Валеріє Олексіївно !

 

 При  знятті мораторію на  оподаткування доходів громадян від депозитних вкладів у банках  Асоціація українських банків  в робочих групах послідовно відстоювала ключову позицію – не допустити при тому масового відтоку вкладів із банківської системи, яка на даний час знаходиться у кризовому стані.

В АУБ розуміють, що Державний бюджет України потребує додаткових надходжень. Але замість концентрації уваги на забезпеченні в країні нарощення виробництва товарів і послуг, як основного, визначального джерела доходів бюджету, Уряд акцентує увагу на пошуку нових об’єктів оподаткування, не беручи до уваги фінансовий стан ні банківської галузі, ні населення, ні дотримання принципів.

У запропонованому Урядом та прийнятому 19 червня 2014 року Верховною Радою України за основу проекті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу», № 4101а,  Уряд і Верховна Рада пішли на недопустиме порушення таких базових  принципів оподаткування:

Перший – сплачувати податок має той суб’єкт, який отримує дохід. У проекті закону для банків вводиться так званий «спеціальний податок на прибуток», який нараховується на суму процентів, нарахованих на користь фізичних осіб за вкладами (депозитами), поточними та іншими рахунками без зменшення такої суми процентів на суму цього податку. Тобто, дохід від депозиту отримує вкладник, а спеціальний податок від цього доходу платить банк.  

Другий – один і той же об’єкт оподаткування не може оподатковуватися два рази. Відповідно до норм законопроекту фізична особа, що отримала в банку доходи у формі процентів по вкладу, сума яких за звітний податковий рік перевищує 410 (820) прожиткових мінімумів, сплачує податок за прогресивною ставкою 5(10) відсотків з обов’язковою подачею податкової декларації податковим органам. При цьому ті ж самі доходи у формі процентів по вкладу попадають у базу оподаткування банку за «спеціальним податком на прибуток».

Порушення принципів оподаткування є недопустимим. Принцип тому і принцип, що непорушний ні для кого.

Крім того, прийнятий за основу згаданий  проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу», № 4101а,  порушує   банківську таємницю, чим  провокує нову хвилю відтоку депозитів з банків. АУБ переконана, що головним чинником прогнозованого виведення коштів із банківської системи є не сам факт оподаткування, а ліквідація банківської таємниці  при  реалізації механізму оподаткування. Розкриттю таємниці банківського вкладу автоматично сприяють законотворчі норми диференціації ставок оподаткування в залежності від суми доходу від процентів за депозитами, необхідність адміністрування фізичною особою податку та подача податкової декларації до податкових органів. Запропоноване у прийнятому за основу законопроекті звуження числа потенційних декларантів пасивних доходів (у порівнянні з чинною редакцією Податкового Кодексу, яка вступає в силу з 1 липня п.р.) дану проблему не вирішує, а лише підкреслює стосовно відповідної категорії вкладників, сума вкладів яких складає суттєво більше половини всіх вкладів у банківській системі.

Запропонований Урядом та прийнятий за основу Верховною Радою законопроект практично зупиняє головну функцію банківської діяльності,  оскільки залучення вкладів населення для кредитування економіки державою не заохочується, а навпаки –  дискредитується запропонованим механізмом оподаткування. Абсолютно прогнозованим наслідком цієї «законотворчої» новації буде підвищення вартості кредитування, яка і без того є не підйомною для реального сектору економіки.

У зв‘язку з викладеним Асоціація українських банків наполягає на вирішенні зазначеного питання шляхом :

відкликання Урядом законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу» №4101а;

відміни Верховною Радою України дії норм Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» №1166-VII від 27.03.2014 року в частині оподаткування доходів у вигляді процентів, нарахованих на користь фізичних осіб за вкладними (депозитними) та поточними рахунками з таких причин –  провокування нової хвилі відтоку депозитів, заважання банківській галузі виконувати її головну функцію – залучати кошти населення і кредитувати економіку країни.

 АУБ пропонує введення єдиної ставки оподаткування нарахованих доходів від банківських депозитів без ідентифікації конкретних вкладників у відповідній звітності, що надається податковим органам. Банк нараховує і відправляє до податкового органу суму згаданого податку за всіма його (банку) вкладниками. При цьому бюджет отримає бажану суму податків, спрощується і здешевлюється практично до нуля адміністрування цього податку та зберігається таємниця вкладів і не буде їх відтоку, що, на наш погляд, і потрібно країні.  

Просимо Вас, шановна Валеріє Олексіївно, залучитися та підтримати Асоціацію українських банків та банківську спільноту у вирішенні зазначеного питання.

 

 З повагою

Президент Асоціації                                                        Сугоняко О.А.

 

Листи з цього питання АУБ направила також  Президенту, Прем'єр-міністру та Голові Верховної Ради України.

 
НОВИНИ