RSS
22 Січень
     
 
Альтернативне банківництво
Моніторинг ЗМІ: Чи можливе в Україні запровадження «християнського банкінгу»? Початок дискусії

Уроки фінансово-економічної кризи 2008-2010 років та пост-кризові явища у подальші роки наочно продемонстрували, що сучасна модель західного банківництва, запроваджена у країнах Європи та США, є вкрай вразливою до зовнішніх викликів й значною мірою вичерпує свій потенціал як у фінансовому, так і моральному аспектах.


З іншого боку, фінансові системи ісламських країн, що побудовані на дещо інших принципах т.зв. «ісламського банкінгу», у роки кризи найменш постраждали від її наслідків та зберегли довіру своїх клієнтів.

 

Цей досвід попередніх років не просто оголив суть існуючих проблем, але й змусив шукати альтернативні шляхи їх подолання. Так, за прикладом ісламських банків, окремі банкіри в Україні та Росії почали замислюватися над ідеєю т.зв. «православного банкінгу», звертаючись до досвіду й власних національних традицій православних братств, купецьких гільдій, «кас взаємодопомоги» тощо.

 

У 2011 році представники російського банківського співтовариства виступили з ініціативою про початок дискусії щодо можливості запровадження в Росії т.зв. «православного банкінгу» як альтернативи західним стандартам банківництва. Ініціаторами такої дискусії виступили Інститут економічних стратегій РАН, Асоціація російських банків, Клуб православних підприємців, Рада «Економіка та етика» при Московському Патріархатові.

 

Варто відзначити, що від початку глобальної світової фінансової кризи 2008-2010 рр. в Росії за активної підтримки державної влади ретельно вивчаються альтернативні способи банківництва, зокрема т.зв. «ісламського банкінгу», та можливості його запровадження в Росії з метою захисту національної економіки від негативних світових кризових впливів. За підтримки Міністерства фінансів РФ за останні роки в Росії було проведено цілу низку Міжнародних конференцій на тему «Ісламський банкінг: специфіка та перспективи». А нещодавно в Москві відбулося кілька круглих столів тепер вже на тему «Православний банкінг та фінансові інструменти».

 

Окрім Росії, досвід альтернативного банківництва активно вивчають і в США. Як наголошував заступник міністра фінансів США Роберт М.Кіммітт, американський уряд вивчає особливості ісламського банкінгу, щоби оцінити його корисність у боротьбі з сучасною глобальною економічною кризою.

 

Як відомо, на відміну від Заходу, ісламський світ живе за дещо іншими законами ведення як бізнесу, так і банківської діяльності, у чому важливу роль відіграють традиційні релігійно-моральні норми. Не в останню чергу це стосується, зокрема, й моральних аспектів продукування капіталу у банківській системі за допомогою механізму банківського проценту, як за депозитами, так і за кредитами: за К. Марксом механізм «гроші – грош‘». Це те, що відповідно до християнських та ісламських традицій називається лихварством, яке й у «старій» Європі досить тривалий час вважалося непристойною справою. 

 

Сучасна модель західної банківської системи була побудована вже на інших цінностях, де біблійно-моральні вимоги були залишені осторонь. Іншим шляхом пішов ісламський світ, який, з одного боку, відмовився зраджувати своїм традиційним релігійно-моральним цінностям, з іншого – успішно опановував найсучасніші стандарти і технології ведення бізнесу, при цьому не протиставляючи, а синтезуючи їх. Так виникло таке явище, як «ісламський банкінг», де замість відсотка за кредит позичальник зобов’язаний сплатити банку лише частину своїх доходів. Отже, і доходи, і збитки клієнт та банк мають розділити відповідно до визначеної пропорції. Такий підхід дав змогу ісламській фінансовій системі відсікти неплатоспроможних позичальників, які не змогли довести свою спроможність на отримання доходів, та обмежити темпи розширення операцій. Крім того, завдяки такому підходу відбувається пропорційне розподілення ризиків, які формуються на вісі: вкладник – банк – отримувач коштів. Деконцентрація ризиків дозволяє уникнути їх надмірного накопичення. Завдяки цьому загальносистемний рівень ризику понижується та унеможливлюється виникнення так званих цінових «бульбашок».   
  
 

Така оригінальна система давно й успішно функціонує в ісламському світі, довівши свою життєздатність. Проте, напевно, навряд чи у світі звернули б таку прискіпливу увагу до особливостей ісламського банкінгу, якби не світова фінансова криза. Остання продемонструвала світові вразливість перед існуючими викликами західної моделі банківської системи та більшу захищеність від них ісламської банківської системи. Одна з вагомих причин – відмінність в політиці і філософії кредитування та відсутності все того ж таки «лихварського відсотка».

 

Досвід альтернативного банківництва, заснованого на традиційних релігійно-моральних нормах, виявився актуальним і для України, адже фінансова криза 2008-2010 рр. розкрила чимало недоліків і слабких місць існуючої національної фінансово-банківської системи. Криза оголила ці недоліки, поставивши на порядок денний необхідність пошуку шляхів їх подолання. Тож тема запозичення позитивного досвіду ісламського банкінгу та запровадження власного т.зв. «християнського банкінгу», як засобу протистояння глобальним світовим фінансовим викликам, стає одним з ключових іспитів, що постає нині і перед українською бізнес-елітою, і перед українським суспільством в цілому.

 

Попри те, що наразі в Україні не існує правових та економічних передумов для запровадження «християнського банкінгу», проблема необхідності узгодження правил ведення господарської діяльності (зокрема й банківської) з моральними нормами Біблії залишається актуальною для будь-якої віруючої та й просто порядної людини. Якщо українське суспільство у значній частині вважає себе християнським, якщо все більше і більше українських бізнесменів вважають себе віруючими людьми, то рано чи пізно перед ними постане і питання про неможливість продовження ведення бізнесу всупереч універсальним вимогам біблійних законів. Потреба в такій узгодженості між усталеними моральними нормами, принципами ведення господарської діяльності та відносин з клієнтами набуває вагомого значення особливо перед викликами чергової хвилі світової фінансово-економічної кризи.

 

Розпочинаючи дискусію з цього питання, ми пропонуємо у спеціально створеному на сайті Асоціації українських банків розділі «Альтернативне банківництво»  ознайомитися з підбіркою публікацій, де російські та ісламські фінансисти діляться власним досвідом та міркуваннями.

 

Переконаний, настав час і в Україні серйозно підійти до цього питання. Будемо вдячні читачам за будь-які відгуки та пропозиції, які можна надсилати за електронною адресою: sergshumilo@gmail.comСергій Шумило, м. КиївДжерело: портал «Релігія в Україні», 17.02.2013
http://www.religion.in.ua/main/20681-chi-mozhlive-v-ukrayini-zaprovadzhennya-xristiyanskogo-bankingu-pochatok-diskusiyi.html 

 
НОВИНИ