RSS
21 Листопад
     
 
Новини АУБ
В АУБ відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за дев’ять місяців 2009 року”

pa270047.jpg“Підсумки діяльності комерційних банків України за дев’ять місяців 2009 року”, – така тема прес-конференції, яка відбулася 27 жовтня в Асоціації українських банків. У прес-конференції взяли участь Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін, Президент АУБ Олександр Сугоняко та Перший Віце-президент АУБ Володимир Бондар.

Як повідомили під час прес-конференції її учасники, за дев’ять місяців 2009 року індекс промислового виробництва становив – 71,6% (у 2008 році – 105,1%). Індекс споживчих цін становив 9,1%, (у 2008 році – 16,1%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець вересня 2009 року склали 28,13 млрд. доларів США (за 9 місяців зменшення склало 3,41  млрд. доларів США).

За даними НБУ в Україні станом на 1 жовтня 2009 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 185 банків. У стадії ліквідації перебуває 12 банків (9 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів). Філійна мережа банків України складається з 1 145 діючих філій.

Станом на 1 жовтня 2009 р. обсяг активів банківської системи становив 893,5 млрд. грн., зменшення з початку року склало 32,6 млрд. грн. В основному воно відбулося за рахунок скорочення обсягів кредитних операцій, частка яких становить 77,9% усіх активів.

За дев’ять місяців 2009 року зобов’язання  банків зменшилися  на 34,9 млрд. грн і  на  01.10.2009 року становили 771,9 млрд. грн. При цьому скорочення коштів клієнтів банків склало 37,5 млрд. грн.

Власний капітал  банківської  системи України збільшився на 2,34 млрд. грн. і за станом на 01.10.2009 року становив 121,6 млрд. грн.  Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало  21,9 млрд. грн. (на 26,5%).

Протягом дев’яти місяців 2009 року банки отримали збиток у розмірі 17,20 млрд. грн. (у 2008 році прибуток в 6,7 млрд. грн.).

Облікова ставка з 12.08.09 року зменшилася на 0,75 п.п. та складає 10,25% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з 21,6% до 17,8% річних, в іноземній – з 12,6% до 10,1%. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання,  зріс на 3,9%, а фізичним особам знизився на 10,1%. 

*  *  *

       Під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко відзначив, що для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 159 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.10.2009 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 105 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2009 року.

      Загальний обсяг активів 159 банків протягом дев’яти місяців 2009р. сягнув 849,73 млрд. грн., що становить 95,1% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з початку року зменшилися на 20,89 млрд. грн., або на 2,8%.
     Структура активів індикативної групи протягом півріччя зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 76,38% до 71,07% у загальному обсязі активів, вкладення у цінні папери з 4,37% до 3,75%; дещо зросли залишки на коррахунках з 6,49% до 6,93% та інші активи з 0,68% до 2,72%.
     За станом на 01.10.2009 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2009 року): 71,07% (76,38%) - кредитний портфель та лізинг; 6,93% (6,49%) -  коррахунки в інших банках; 3,75% (4,37%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 5,78% (4,80%) - депозити та кредити в інших банках; 3,99% (3,76%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,11% (2,24%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,20% (0,19%) - інвестиції капіталу; 6,17% (1,77%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.10.2009 р. була такою: кредити юридичним особам – 56,78% (57,77%) - склали 323,2 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 34,64% (36,13%) – 197,2 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 7,69% (6,10%) – 43,7 млрд. грн.
    Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому знизилася питома вага строкових коштів з 38,35% до 33,86% та зросла частка коштів до запитання з 14,73% до 17,15%.
      Станом на 01.10.2009 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 17,15% (14,73%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 33,86% (38,35%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 38,75% (39,53%) - залучені строкові кошти банків; 1,39% (1,36%)  - коррахунки інших банків; 3,53% (2,15%) - субординована заборгованість;  0,77% (1,31%) - цінні папери власного боргу; 3,17% (1,06%) - інші.
      Обсяг  капіталу 159 банків на 01.10.2009р. становив 136,4млрд. грн., або 11 705,5млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 101,6млрд. грн., або 8 719,7млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 01.10.2009 року становив 104 425,4 млн. грн. Незважаючи на значний від’ємний поточний фінансовий результат, зростання статутного капіталу відбувалося випереджаючими темпами та склало 25,51% (88 928,3 млн. грн.), що призвело до зростання капіталу цих банків на 5,51% або    5 454,7 млн. грн.
     Фінансовий результат 159 банків  протягом дев’яти місяців 2009 року  був  від’ємним і становив -18453,37 млн. грн. проти 6 233,9млн. грн. в 2008 році.
     У індикативній групі банків прибуток за дев’ять місяців був від’ємний та склав -10,5 млрд. грн., тоді як за аналогічний період 2008 року банки мали 3 509,3 млн. грн. прибутку.
     За станом на 01.10.2009 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.09 року): 66,85% (58,98%) - процентні, 12,37% (31,89%) - комісійні, 20,57% (9,10%) - інші.
     Структура процентних доходів: 60,32 (41,18%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 25,00% (38,04%) - від кредитів фізичним особам; 0,24% (0,35%) - від цінних паперів; 11,76% (15,72%) - від операцій з філіями; 2,68% (3,81%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,00% (0,90%) - від інших операцій.
     Структура витрат: 35,82 (39,9%)- процентні витрати, 2,72 (2,64%) - комісійні витрати; 40,09% (33,41%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 21,19% (20,54%) – створення резервів; 0,18% (3,50%) - податок на прибуток.
     Структура процентних витрат: 43,09% (42,74%) - за коштами фізичних осіб; 22,57% (25,01%) - за операціями з філіями; 2,45% (6,65%) - за коштами інших банків; 13,02% (12,08%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,86% (4,36%) - від цінних паперів; 11,65% (1,20%) - за коштами, залученими від НБУ; 0,21% (0,28%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,15% (7,68%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-10-27
 
НОВИНИ