RSS
21 Листопад
     
 
Новини АУБ
Парламентарі врахували пропозиції АУБ при прийнятті антикризового закону

Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких Законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи” (реєстр.№3585). У цьому Законі народними депутатами враховано пропозиції АУБ, які надавались з метою покращення  діяльності банків в умовах фінансової кризи та вирішення  конфліктних ситуацій із податковими органами.


Зокрема, новим Законом на період з 01.01.2009 р. до 01.01. 2011 р. (включно) банкам тимчасово надано право сплачувати  податок на прибуток  з фактично отриманих, а не нарахованих  доходів від здійснення кредитних операцій.


Також банкам надане право на період з 01.01.2009 р. до 01.01.2011 р. (включно) відносити до складу валових витрат всю суму страхового резерву, сформованого за методикою НБУ, із включенням позабалансових зобов’язань банків (тобто у розмірі 100 відсотків, в наступні роки - 80%). Наразі вищезазначений норматив складає 10% від суми боргових вимог за кредитами і вже значно перевищений банками в умовах фінансової кризи.


Окрім цього, новоприйнятим Законом згідно з пропозиціями АУБ вдосконалено порядок списання банками за рахунок страхового резерву простроченої заборгованості фізичних осіб, заборгованості по цінних паперах, в тому числі від володіння акціями та іншими пайовими цінними паперами  та операцій із заставленим майном.


Відповідно до позиції АУБ звільнено від оподаткування податком на додану вартість і операції банків із заставним майном. Також подовжено мораторій на неоподаткування процентних доходів населення, отриманих від їх вкладів у банківських установах до 2013 року.


Визначено Законом, що фізична особа самостійно сплачує податок з суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності та відображає такий дохід у річній податковій декларації. До цього часу банки змушені були сплачувати податок у таких випадках за фізичну особу.


Окрім цього новоприйнятим Законом скорочено термін розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з 180 до 90 днів та внесено зміни до Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо:


  - встановлення мінімальних вимог до статутного капіталу банку на момент його створення у національній валюті у розмірі 75 млн. грн. Внесення зазначених змін дає підстави для встановлення мінімальних вимог до регулятивного капіталу та мінімальних ліцензійних вимог до капіталу діючих банків у національній валюті;


  - врахування субординованого боргу в іноземній валюті за поточним курсом та зняття обмежень у 50% від розміру основного капіталу на його залучення до капіталу.


Прикінцевими положеннями Закону встановлено більш цивілізоване (порівняно з іншими законодавчими ініціативами) визначення мораторію на примусове виселення з житла, яке є об’єктом іпотеки, а саме – мораторій розповсюджується лише на кредити, за якими відсотки сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до двох місяців, а також документально врегульовано питання реструктуризації боргу на узгоджених з банком умовах, і це житло є єдиним житлом іпотекодавця. Також надано право банкам, які на день прийняття цього Закону мали дозволи НБУ на здійснення окремих операцій, продовжувати до 01.01.2012 року ці види діяльності за умови, що їх регулятивний капітал перевищує зареєстрований статутний капітал та вони виконують норматив адекватності капіталу.


Водночас, як наголошують в АУБ, у зв’язку з тривалою процедурою прийняття Закону у парламенті частина норм Прикінцевих положень втратила свою актуальність. АУБ продовжуватиме роботу з профільним Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності щодо врегулювання цих питань шляхом внесення відповідного законопроекту.


Прес-служба
Асоціації українських банків

 
2009-10-27
 
НОВИНИ