RSS
19 Лютий
     
 
Нормативне регулювання
Проект змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України

Проект постанови про затвердження Змін до Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України

Проект інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями в банках України

Нові форми звітності №381 «Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку» і №381А «Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України»

Доопрацьований з урахуванням пропозицій асоціацій проект Методичних рекомендацій щодо роботи банків з боржниками, у яких виникли/можуть виникнути фінансові труднощі

Проект Методичних рекомендацій щодо роботи банків з боржниками, які потрапили/можуть потрапити у скрутне фінансове становище

Рекомендації щодо інформування Держфінмоніторингу України про прибуткові операції по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України

Проект Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо посилення спроможності банків вирішувати проблеми безнадійних кредитів»

Проект нової редакції Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.02.2004 №46 (зі змінами)

Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України

Проект змін до законодавства України щодо вдосконалення та спрощення проведення реорганізації та капіталізації банків

"Проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України та Інструкції з бу

1   |   2   |  

НОВИНИ