RSS
15 Грудень
     
 
Новини АУБ
АУБ запропонувала НБУ шляхи розв’язання проблем навколо Постанови № 273

nbank.jpgПрезидент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Національного банку України Сергія Арбузова з пропозиціями щодо приведення нормативних актів НБУ з питань капіталізації у відповідність до законодавства України. Зокрема, в листі АУБ до НБУ наголошується на необхідності усунення колізії між нещодавно прийнятим Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків” (відомий як законопроект № 0884) та Постановою Правління НБУ від 09.06.2010 року № 273.

Нагадаємо, згаданим законом встановлені мінімальні вимоги до розміру статутного капіталу для створення банку у сумі 120 млн. грн. та передбачено, що діючі банки протягом 5 років мають привести розмір свого статутного капіталу у відповідність до вимог цього закону.

Як пояснюють в АУБ, законодавець визначив статутний капітал у якості контрольного показника нарощення банками капіталу у абсолютному вимірі, встановивши мінімальні вимоги до його розміру та перехідний період для їх виконання. Разом з тим, Постановою Правління НБУ №273 передбачені вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу (120 млн. грн.), а також мінімальні ліцензійні вимоги до капіталу (120, 180, 240 млн. грн.) та визначено, що діючі банки мають наростити свій капітал до встановлених розмірів до 01.01.2012 року.

В АУБ наголошують, що норми Постанови № 273 протирічать вимогам щодо нарощення капіталу, встановленим законом, а їх виконання вимагає від банків значного прискорення капіталізації порівняно із законодавчо визначеним терміном, що у посткризових умовах забезпечити неможливо.

Крім того, в АУБ зазначають, що передбачена п.6. Постанови НБУ №273 заборона банкам, які не мають регулятивного капіталу у сумі 120 млн. грн., залучати додаткові депозити фізичних осіб, не відповідає чинному законодавству і ставить ці банки у неконкурентні умови, створюючи їм штучні обмеження у розвитку і отриманні прибутку, який є найбільш надійним джерелом для нарощення капіталу.

Як зазначають в АУБ, єдиним реальним джерелом збільшення регулятивного капіталу (окрім додаткових внесків акціонерів та субординованого боргу) є прибуток банків, отримання значних розмірів якого є дуже проблематичним за сучасного стану банків та економіки.

У зв’язку із цим, з метою приведення нормативних актів НБУ у відповідність до новоприйнятого закону, АУБ звернулась до керівництва НБУ з наступними пропозиціями:
- в Інструкції НБУ “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, затвердженій Постановою Правління НБУ № 368, замість нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу передбачити норматив мінімального розміру статутного капіталу, визначивши його у відповідності до Закону у сумі 120 млн. грн.;
- встановити для діючих банків контрольну дату для виконання нормативу мінімального статутного капіталу – червень 2016 року;
- продовжити до червня 2016 року термін для нарощення діючими банками регулятивного капіталу відповідно до вимог для здійснення окремих видів операцій, встановлених “Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій”, затвердженим Постановою Правління НБУ № 275. До настання зазначеного терміну дозволити діючим банкам, що не мають встановленого розміру регулятивного капіталу, продовжувати діяльність у межах раніше отриманих ліцензій та дозволів на виконання окремих видів операцій;
- скасувати пп. 2, 4 та 6 Постанови Правління НБУ № 273 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, як такі, що не відповідають вимогам нового закону.

За словами Президента АУБ, Асоціація виступає за припинення судових тяжб та конфронтації між банками та регулятором, віддаючи перевагу діалогові з Нацбанком щодо перегляду норм Постанови Правління НБУ № 273, які на сьогодні не відповідають новоприйнятому закону.

Прес-служба
Асоціації українських банків

2011-03-23

 
НОВИНИ