RSS
23 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ надала пропозиції до проекту Урядової «Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2015 року»

f72aed0704c6416d948d2071f67132c9.jpgЗаступник  Міністра фінансів України Сергій Рибак направив до Асоціації українських банків листа, в якому повідомляє, що «Міністерство фінансів України разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на виконання доручення Кабінету міністрів України розглянуло Аналітичну записку АУБ «Уроки банківської кризи 2008-2009 рр. і шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України»». Повідомляючи про заплановані заходи щодо реформування фінансового сектору України, Сергій Рибак наголошує, що цілі й завдання цих заходів «в цілому збігаються з баченням щодо стратегічних напрямів відновлення роботи банківської системи, представлених в Аналітичній записці» АУБ.

Разом з тим він повідомив, що Мінекономіки розроблено проект розпорядження Кабінету міністрів «про схвалення Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2015 року», яким планується визначити основні напрями роботи центральних органів виконавчої влади задля створення високоліквідного і високоефективного фінансового ринку.

Окрім цього, до Асоціації українських банків звернулась Комісія з проведення реорганізації Міністерства економіки України з проханням розглянути та надати пропозиції до проекту згаданої Урядової Стратегії.

У відповіді, направленій на ім’я Голови Комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України Анатолія Максюти, Президент АУБ Олександр Сугоняко наголосив, що Асоціація підтримує більшість із наведених у проекті засад подальшого розвитку фінансового сектору, зокрема щодо необхідності оздоровлення фінансового сектору, визначення на державному рівні єдиної політики розвитку фінансового сектору, переорієнтації ринку ресурсів на створення внутрішніх інвестиційних джерел, підвищення прозорості прийняття регуляторних рішень та ролі об’єднань суб’єктів ринку тощо.

Разом з тим, в АУБ наголосили, що окремі положення проекту Стратегії потребують уточнення та доопрацювання. Зокрема, в АУБ звертають увагу, що замість спроби системно проаналізувати проблеми саме фінансової галузі в цілому, автори проекту переносять акцент здебільшого на проблеми мікрорівня, рівня фінансових установ. Звертають в АУБ увагу і на те, що проект Стратегії передбачає заходи, направлені на посилення захисту прав споживачів та інвесторів. Разом з тим, - кажуть в АУБ, - відсутні заходи з посилення прав кредиторів, тоді як без забезпечення безумовного права банку – кредитора на повернення прострочених кредитних боргів не можливо забезпечити права вкладників (інвесторів) на повернення їх коштів.

Також у відповіді АУБ заявлено, що Асоціація виступає категорично проти політики, спрямованої на примусове виведення з ринку малих банків (по тексту проекту “слабких” фінансових установ). «На наше глибоке переконання Стратегія розвитку фінансового сектору має базуватися на дотриманні принципів рівної конкуренції. Тобто, усі діючі банки, які були створені відповідно до діючих на той час норм, мають право на продовження своєї діяльності за умови самоокупності та виконання вимог законодавства», - наголосив Олександр Сугоняко.

У зв’язку з вищесказаним АУБ запропонувала при доопрацюванні проекту Стратегії передбачити стратегічний напрям відновлення функціональності банківської системи України. Як наголосив Президент АУБ, «щоб банківська система України здатна була виконувати її базові функції, треба позбутися розчленування банківської системи і зробити її цілісною щодо свого призначення, щоб кожен окремий банк і всі разом працювали в одному напрямі – забезпечення фінансовими ресурсами української економіки, отримуючи при тому свої прибутки». З цією метою, вважають в АУБ, необхідно відновити функціональну цілісність банківської системи шляхом законодавчого визначення стратегічних цілей діяльності для всіх банків, керуючись потребами української економіки.


Прес-служба Асоціації українських банків

2011-03-15

 
НОВИНИ