RSS
23 Січень
     
 
Новини АУБ
НБУ та АУБ: дискусія щодо шляхів подолання банківської кризи

d1101111.jpgАсоціація українських банків отримала від Національного банку України офіційний лист, у якому повідомляється, що «на виконання доручення Адміністрації Президента України Національний банк України опрацював пропозиції Асоціації українських банків, які викладені у листі та Аналітичній записці «Уроки банківської кризи 2008-2009 років і шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України»».

Як наголошується у листі Нацбанку, підписаному членом Правління НБУ, директором Генерального економічного департаменту Ігорем Шумило, «уроки кризи зараз аналізуються в усьому світі, зокрема розробляється політика щодо реформування фінансового сектору. У цьому контексті надзвичайно важливою є співпраця Національного банку з Асоціацією українських банків та спільне визначення як проблем банківської системи, так і пошук шляхів їх вирішення».

Щодо визначення та попередження причин фінансово-банківської кризи, то у своєму листі НБУ наголошує, що «ще до початку кризи Національний банк та, треба надати належне і Асоціація українських банків, неодноразово звертали увагу всіх гілок влади на ризики внутрішнього та зовнішнього характеру, які постійно наростали і несли значну загрозу економіці та банківській системі».

Поділяючи аргументи АУБ щодо необхідності зниження доларизації економіки, член Правління НБУ повідомив, що «сьогодні, коли є значне накопичення зовнішніх та внутрішніх боргів у іноземній валюті банками та їх клієнтами, Національний банк вважає за доцільне встановлення на постійній основі заборони надання кредитів в іноземній валюті фізичним особам».

Також в НБУ погоджуються з пропозиціями АУБ щодо необхідності вирішення «проблеми поганих боргів». Як повідомив Ігор Шумило: «Ми погоджуємося з висновками Асоціації українських банків, що сьогодні нагальною проблемою банківської системи є «проблеми поганих боргів». Частка недіючих кредитів (сумнівних та безнадійних) з початку фінансової кризи збільшилась на 12,4 п.п. до 15,4 %. Цю проблему слід вирішувати через створення компаній з управління активами. Проте слід зазначити, що підхід у вирішенні «проблеми поганих боргів» повинен бути диференційованим, залежно від виду активу: споживчий кредит, іпотечний кредит на єдину квартиру або промислова іпотека».

Коментуючи аналіз проблем, пов’язаних з діяльністю іноземних інвесторів в Україні, в НБУ наголосили: «Безперечно, входження іноземного капіталу, у тому числі російського, на український ринок банківських послуг має відбуватися з урахуванням ступеню розвитку, конкурентоспроможності та росту рівня капіталізації банків з вітчизняним капіталом. Однак, зазначені питання відносяться до питань державної політики вищого рівня, регулювання цих процесів відбувається, в першу чергу через прийняття відповідних законодавчих актів та у більшій частині знаходиться поза межами впливу Національного банку України».

Окрім цього, поділяючи стурбованість АУБ, в НБУ відзначають, що «вкрай негативним моментом щодо регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні є відсутність практики оцінювання поточного та перспективного стану фінансової системи в цілому, насамперед, її стабільності та вжиття відповідних заходів, тобто так званого макропруденційного регулювання та нагляду».

Разом з тим, щодо низки пропозицій АУБ в НБУ висловили протилежну точку зору. Зокрема, дискусійними продовжують залишатись питання капіталізації та діяльності банків IV групи. Зокрема, щодо проблемних питань, пов'язаних з підвищенням рівня капіталізації банків в НБУ наголосили, що «можна погодитись з АУБ, що більш об'єктивними показниками є не абсолютні, а відносні показники. Необхідно працювати у напрямку їх удосконалення. Так у випадку, коли банк працює практично на власних коштах, при здійсненні активних операцій він ризикує коштами акціонерів і в даному випадку немає потреби суттєво підвищувати вимоги до регулятивного капіталу. У випадку, коли частка капіталу у структурі пасивів незначна, ризик від активних операцій перекладається на кредиторів та вкладників».

АУБ з зацікавленістю розглянула наведені НБУ аргументи та перелік додаткових показників, що характеризують діяльність банків IV групи. Для об’єктивності висновків АУБ зараз проводить розрахунок запропонованих НБУ показників по всіх групах банків. За результатами розрахунку АУБ підготує відповідь НБУ з цього питання.

Прес-служба
Асоціації українських банків

2011-02-21

 
НОВИНИ