RSS
19 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ запропонувала НБУ та народним депутатам компромісне рішення проблеми щодо вимог збільшення капіталу банків

bank1.jpgАсоціація українських банків звернулась до керівництва Національного банку України та народних депутатів України з компромісними пропозиціями щодо вимог збільшення капіталу банків, передбачених законопроектом № 0884 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)”.

Як відомо, 15 лютого 2011 року у Верховній Раді Україні заплановано розгляд у ІІ читанні згаданого законопроекту. За інформацією АУБ, в остаточній його редакції статутний капітал для новостворених банків складатиме 120 млн. грн., а банки, які вже працюють на ринку, повинні упродовж 2-х років привести розмір свого статутного капіталу у відповідність до цієї норми.

За оцінкою АУБ, більше 80 діючих банків станом на 01.10.2010 року не мали статутного капіталу у такому розмірі. Для виконання передбачених законопроектом вимог ці банки протягом 2-х років мають збільшити розмір статутного капіталу у середньому на 67,2%, для чого потрібно 3,9 млрд. грн. додаткових інвестицій. Це при тому, - наголошують в АУБ, - що в Україні ще не подолані наслідки глибокої економічної кризи 2008-2009 років: приріст ВВП за 2010 рік склав лише 4%, збитки по банківський системі складали понад 13 млрд. грн., продовжує залишатися високим рівень збиткових підприємств. За цих умов в країні просто відсутні достатні інвестиційні джерела для виконання зазначених вимог. «Таким чином, запровадження зазначених вимог є дискримінацією українських банків та створенням штучних непереборних перешкод у їх діяльності», - каже Президент АУБ Олександр Сугоняко.

Посилаючись на досвід і практику Євросоюзу, в АУБ відзначають, що в Європі з її інвестиційними можливостями мінімальний початковий капітал для створення банку складає близько 50 млн. грн., що у два рази менше ніж в Україні. «Уряди провідних країн розробили механізми для підвищення стабільності банківської системи (Базель ІІІ), згідно яких для збільшення адекватності капіталу з наявних 8% до 10,5% (тобто на 31%) надається  8 років - до 2019 року. У нас в Україні на понад 60% зростання пропонується надати всього 2 роки», - наголошується у листі АУБ до керівництва НБУ та народних депутатів України.

«Крім того, - зазначається у листі АУБ, - за європейським законодавством достатність капіталу діючих банків оцінюється не за показником статутного, а за розміром регулятивного капіталу, який включає окрім статутного ще й інші складові капіталу, у тому числі сформовані за рахунок прибутку цих банків (розкриті резерви)».

В АУБ звертають увагу, що Програмою економічних реформ України на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” (розвиток фінансового сектору), затвердженою Президентом України В.Ф.Януковичем, також передбачено збільшення не менше ніж у двічі середнього рівня власного капіталу банків, та встановлено строк для виконання - до 2014 року.

У зв’язку з наведеним, з метою недопущення дестабілізації стану банківської системи, забезпечення виконання президентської Програми реформування фінансового сектору та запровадження в Україні європейських підходів у контролі за достатністю капіталу діючих банків, АУБ у листі до керівництва НБУ та народних депутатів України запропонувала, як компромісний варіант, при розгляді законопроекту №0884 у Прикінцевих положеннях передбачити:

- вимогу для діючих банків на нарощення ними свого регулятивного (а не статутного) капіталу до розміру 120 млн. грн.;
- надати термін на здійснення такого нарощення капіталу не менше 3-х років (до кінця 2014 року), як це передбачено затвердженою Президентом України Програмою економічних реформ України на 2010 – 2014 роки.


Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ