RSS
24 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ за обережний і виважений підхід щодо дострокового повернення вкладів

articles_logo.jpgКоментуючи пропозиції НБУ щодо вдосконалення механізму дострокового повернення депозитних (строкових) вкладів, Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко наголосив, що це питання потребує надзвичайно обережного і виваженого підходу. За його словами, у 2010 році банківська система змогла повернути втрачені під час кризи вклади фізичних осіб, але за рівнем розвитку депозитних операцій банківська система України ще досить сильно відстає від регіональних показників країн центральної та східної Європи. «Жорстка законодавча заборона щодо дострокового повернення строкових вкладів може знизити їх привабливість для клієнтів. З іншого боку, договірне врегулювання цього питання сприятиме підвищенню рівня свідомості вкладника при обранні банку для розміщення своїх коштів. Крім того, вважаємо за необхідне на законодавчому рівні визначити право НБУ на введення мораторію на повернення банківських вкладів. Це питання потребує формування чітких законодавчих відповідей: за яких умов та на який строк НБУ має право вводити вказаний вище мораторій», - каже Олександр Сугоняко.

Як наголосив Президент АУБ, за існуючих умов діяльності банків доцільно на законодавчому рівні визначити відмінності між поточними ощадними (з правом отримання коштів на першу вимогу) та строковими депозитними рахунками, закріпивши право клієнта та банку самостійно визначати механізм та строки повернення (у т.ч. дострокового) строкових вкладів.

В АУБ пояснюють, що проблема формування ресурсної бази банківської системи за рахунок вкладів фізичних осіб – є одним з базових напрямків діяльності банків. Лише ефективне і справедливе функціонування механізму збереження суспільних накопичень здатне сформувати сприятливе інвестиційне середовище всередині країни та стале економічне зростання. В той же час, створення такого механізму можливе за умови збереження балансу інтересів: держави, банків і населення. Наразі цивільне законодавство України фактично нівелює відмінності між строковим депозитом і депозитом до запитання. Диференціація між ними відбувається лише за рахунок розміру процентної ставки, в той же час механізм повернення практично ідентичний – за запитом фізичної особи. Зрозуміло, що в таких умовах неможливо створити довгострокову ресурсну базу для банків, які в такий спосіб фактично позбавлені можливості здійснювати довгострокові кредитні та інвестиційні вкладення, в той час, як реальний сектор економіки потребує переважно довгострокових ресурсів. Крім того, досвід політичної кризи 2004 року та економічно-політичної кризи 2008 року красномовно засвідчив: держава не має ефективних важелів стабілізації стану фінансового ринку, передовсім достатніх грошових ресурсів. Єдиним інструментом стабілізації в таких умовах залишається застосування адміністративних механізмів, які тільки поглиблюють кризу довіри між банками та вкладниками.

За словами Президента АУБ, на жаль в останні роки НБУ не мав ані політичної волі, ані відповідної законодавчої підтримки для імплементації необхідних законодавчих змін. Але такі можливості щодо вдосконалення законодавчого поля з‘являються зараз, і АУБ готова приймати активну участь у їх реалізації. Зокрема це стосується і ініціативи НБУ щодо механізму дострокового повернення вкладів. 

В АУБ наголошують, що запровадження у певній мірі жорстких але, в той же час, чесних правил, принесе набагато більше користі всім учасникам ринку, аніж існування нібито лояльних правил, але таких, що не мають реального механізму виконання, тобто у своїй суті – оманливих. «Тільки формування середовища правди між клієнтами та банками зможе створити ефективний механізм функціонування національного ринку капіталу», - каже Олександр Сугоняко.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 
НОВИНИ